Mellby Gård Innovation & Tillväxt

Mellby Gård Innovation & Tillväxt är en nystartad del inom Mellby Gård. Ambitionen är att i ännu högre grad identifiera och utvärdera nya förvärvsmöjligheter av bolag, framförallt bolag med omsättning i storleksordningen 100-300 miljoner kronor.

Mellby Gård - Koncernen

Pressmeddelande