Flowbird

FÖRENADE KRAFTER FÖR FRAMTIDEN

Cale utvecklar och marknadsför parkeringslösningar över hela världen. Bolaget är ett av Mellby Gårds äldsta innehav som under året även genomgick den största förändringen. Genom en fusion med franska Parkeon bildades en parkeringsjätte med 70 procent av världsmarknaden. Det nya namnet på koncernen är Flowbird.

Johan Andersson var styrelseordförande i Cale och är nu Mellby Gårds representant som ledamot i det franska bolagets styrelse:

”Vi såg att branschen förändras i snabb takt och med digitaliseringen som drivkraft. Det ger upphov till ny konkurrens från både startups och de stora bilmärkena som är i färd med att skapa sina egna betallösningar för parkering”, säger Johan Andersson som var den som initierade fusionen.

Affären, som undertecknades i januari 2018, innebär att Mellby Gård blir minoritetsägare i Flowbird med cirka 23 procent av aktierna. Majoritetsägaren med 67 procent är den franska riskkapitalfonden Astorg.

”Astorg har i likhet med andra riskkapitalfonder en exithorisont. Det innebär en annorlunda miljö än vad som är normalt för oss på Mellby Gård som arbetar med långsiktigt ägande. Men i det här fallet ser vi så stora möjligheter, synergier och utbyte av tekniskt kunnande att vi kan motivera ett undantag från vår ägarfilosofi”, säger Johan Andersson.

Skapandet av Flowbird är visionärt och motiveras av industriell logik. Det är två välmående företag som är ledande på sina respektive marknader som går samman. Anton Kaya var fram till fusionen VD och koncernchef för Cale och blir i den nya koncernen vice VD för affärsområdet Digital City, med ansvar för forskning och utveckling:

”Verksamheten går mycket bra. Vi gjorde ett starkt resultat året innan och kom in i det här året med högt tempo. Både orderingång och resultat har förbättrats. Även utan fusionen med Parkeon skulle jag förvänta mig fortsatt tillväxt”, säger han.

Cales kärnaffär är parkeringsautomater som främst säljs till kommuner i offentliga upphandlingar. Cirka 60 procent av intäkterna kommer från försäljning av automater, resterande 40 procent kommer från service och it-systemtjänster. En modern parkeringsautomat är dock långt ifrån den analoga biljettmaskin den en gång var. Den nya generationen levererar inga biljetter utan kopplas till bilens registreringsnummer. Informationen är molnbaserad vilket effektiviserar övervakningen och ger i förlängningen möjlighet till information om lediga parkeringsplatser till bilföraren.

Icke desto mindre utmanas parkeringsautomaten av nya lösningar som till exempel mobilappar. Här finns Cale med varumärket WayToPark och Parkeon har flera egna varumärken. Dock har den fysiska automaten mycket kvar att ge, både försäljningsmässig och innovativt.

”Under våren tecknade vi ett avtal med staden Chicago om närmare 5 000 automater. Det är vår största enskilda order hittills. 2009 investerade staden i närmare 4 000 Cale-automater. Automaterna är en viktig beståndsdel i infrastrukturen runt reglerad och avgiftsbelagd parkering. Vi ser början på en något avtagande efterfrågan på mogna marknader där intresset för heldigitala lösningar ökar, men det finns ett fortsatt stort behov i många länder, inte minst i Asien och Sydamerika”, säger Anton Kaya.

Parkeringsautomaterna, och det nätverk som de utgör, har dessutom en central roll att spela i den framtida smarta staden. Urbaniseringen gör att världens städer växer och i samband med det ökar biltrafiken. Stora städer är i skriande behov av att effektivisera och reglera trafik och mobilitet. Med hundratusentals sammankopplade parkeringsautomater ges stora möjligheter för kommuner att samla intelligent information om trafikflöden, var bilar parkeras, vid vilka tider och hur länge. En annan möjlighet är att kombinera parkeringsautomater med elbilsladdning.

”Över 15 procent av all bilkörning i städer sker när föraren letar efter en ledig parkeringsplats. Här finns stora miljövinster och logistisk effektivitet att hämta, och den här utvecklingen har vi bara sett början på”, säger Anton Kaya.

Han påpekar också att Flowbird tillhandahåller ett oberoende parkeringssystem, till skillnad från konkurrenter som Volkswagen och BMW som utvecklar sina egna parkeringstjänster, riktade mot sina egna fordon. I kundförhållandet till kommuner över hela världen är detta oberoende en stor tillgång. Johan Andersson summerar:

”Vi är i början av resan tillsammans med Parkeon och Astorg. Under det kommande året har vi ett stort arbete med integrationen av de båda bolagen. Vi på Mellby Gård har satt oss som nummer två i bolaget och får rätta oss efter det, men vi vet att vi är respekterade för vårt kunnande i branschen och jag är övertygad om att det här är rätt väg att gå för att behålla en ledande ställning i en bransch i snabb förändring.”

– Anton Kaya, vice VD

Cale grundades i Sverige 1955 och är en av världens ledande leverantörer av parkeringsautomater, mobilapplikationer, tillståndslösningar, system för övervakning och bötfällning samt transaktionshantering. I januari 2018 beslutade Cale och franska Parkeon att gå samman med en gemensam omsättning på cirka 3 miljarder kronor. I mars 2018 aviserades Flowbird som det nya namnet på koncernen.

Cale är en del av Mellby Gård sedan 1997. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson.

Huvudkontor: Paris
Omsättning proforma (jan – juni) 2018: 155 MEUR
Antal anställda: 1 380
Antal installerade parkeringsautomater: 280 000

Börja skriva och tryck på Enter för att söka