EN LÅNGSIKTIG ÄGARE

Tålamod har alltid varit en bärande del av Mellby Gårds strategi. Vi är ett ägarföretag som strävar efter långsiktiga investeringar inom mogna branscher i bolag med tydlig utvecklingspotential. Bolag där vi genom vår aktiva ägarmodell – kombinerat med vår kompetens, vårt nätverk och våra resurser – kan ta företag från lovande till ledande. Tillsammans med motiverade ledningar, professionella styrelser och övriga delägare har vi under drygt 30 års tid skapat frihet för våra bolag att växa och nå nya höjder.

Idag står vi starkare än någonsin. Med huvudägarskap i bolag som tillsammans omsätter uppemot 25 miljarder kronor, fördelat mellan flera av varandra oberoende branscher, står vi väl rustade för såväl framtida hot som möjligheter.

Tre av våra bolag är börsnoterade, men som grupp är vi onoterade och det är en miljö vi trivs väldigt bra i. Men det innebär också att vi inte kan gå till börsen och göra en nyemission om situationen så skulle kräva. Istället har vi valt att sprida vårt innehav på företag i ett flertal olika branscher – en strategi som visat sig fungera väldigt bra genom åren, då en negativ utveckling i en bransch oftast motsvaras av en positiv utveckling i en annan.

När vi investerar gör vi det i första hand i de bolag vi redan har. Men för att växa och utvecklas på lång sikt letar vi också efter nya intressanta bolag att gå in i. Vi gör det med samma starka engagemang som i allt annat vi företar oss, med både hjärta och hjärna.

Med en stark balansräkning står vi redo för det kommande året. Vi kommer att fortsätta visa mod och utmana. Vi räds inte att gå in i branscher i behov av förändring och nytänkande. Vi räds inte att ta debatten i viktiga principiella frågor, som exempelvis värdet av företagande i välfärdsbranschen.

Därför är vi väldigt glada över att under det senaste året utökat Mellby Gård med såväl huvudägarskapet i utbildningsföretaget AcadeMedia, integreringen av klädkedjan Dea Axelssons och ökade innehav, exempelvis i bemanningsföretaget StudentConsulting.

Vi är stolta över året som har varit, och ser förväntansfullt på framtiden.

Johan Andersson,
Vd Mellby Gård AB

Johan Andersson

Vd Mellby Gård AB

Börja skriva och tryck på Enter för att söka