Fortsatt positivt med resultat i linje med fjolåret

Även om vi erfarit en nedgång på rörelseresultatet är vi ändå nöjda med året, säger Johan Andersson, vd för Mellby Gård AB. Vi kommer att redovisa en vinst före skatt som är i linje med tidigare år, och har fortfarande en väldigt fin finansiell situation som skapar ett starkt utrymme för investeringar och förvärv.

Om vi ska nämna något om några utav bolagen i gruppen
kan vi notera att tillväxten i Cale har varit bra. Det pågår en stor satsning på nya produkter, exempelvis på fortsatt utveckling av mobillösningar, och som en utav två ledare i branschen måste vi vara de som driver utvecklingen. Vi är unika i att kunna erbjuda allt som kunderna kan tänkas efterfråga.

Hedson har en ny ledning på plats, som vi har stort förtroende till, och de har visat en fin tillväxt på nya marknader som man i princip aldrig sålt till tidigare.

Även Nikkarit, som kom in i koncernen samtidigt som Hedson, fortsätter att ta marknadsandelar och har nu tagit steget in i Norge. Med ny ledning och byggbranschens stora tillväxtutsikter ser vi en stor potential framöver.

Ett utav de bolagen som fått erfara en nedgång är Roxtec som, av naturliga skäl, drabbats av minskande investeringar
inom oljebranschen. Det är svårt att bedöma när olja/gasmarknaden vänder men vi ser samtidigt många andra segment där bolaget tar marknadsandelar och växer.

Smarteyes har haft en del omstruktureringskostnader under verksamhetsåret men vi ser redan, en bit in på detta verksamhetsår, att bolaget går bra och att framtiden ser fortsatt ljus ut. Söderberg & Haak är inne i en tuff period men vi ser med tillförsikt på framtiden och den nya affärsmodellen, tillsammans med nya starka varumärken i portföljen, är onekligen spännande. Feralco har presterat väldigt väl och levererar ett bättre resultat trots en svår marknad i flera länder.

När det gäller fjolårets förvärv, Chevalier och Inplico, har det ännu inte hänt något omvälvande. Vi har använt det första året till att lära känna bolagen och att sätta bra styrelser och ledningar på plats.

Älvsbyhus räknar vi med kommer att fortsätta utvecklas positivt och KappAhl har inlett kalenderåret väldigt bra.

Eriksberg Hotel & Nature Reserve har haft en växande beläggning både på restaurangen och på hotellsidan. De har verkligen gjort ett fantastiskt jobb.

På kontoret har vi hälsat Magnus Brokelind, skatte­ansvarig, välkommen. Magnus har tidigare, i sin roll på Deloitte, anlitats på konsultbasis och känner Mellby Gård och bolagen väl.

Under innevarande år är vår målsättning att resultatet ska uppgå till föregående år, men det kommer att bli en tuff utmaning, avslutar Johan Andersson.

Johan Andersson

VD Mellby Gård AB

Börja skriva och tryck på Enter för att söka