VD HAR ORDET

ETT INTRESSANT ÅR SOM BYGGER VIDARE PÅ VÅR LÅNGSIKTIGA AFFÄRSMODELL

Huvuddelen av Mellby Gårds bolag utvecklades positivt under det gångna året och i linje med våra förväntningar. Det var ett rekordår vad gäller både resultat före skatt och rörelseresultatet (EBITDA), som blev 1 513 miljoner kronor, en förbättring från föregående år (1 276).

Feralco gjorde sitt bästa resultat i historien. Cale, som under året var med i en större strukturaffär, visade en kraftig resultatförbättring och levererade också ett rekordresultat. Även Smarteyes presterade ett betydligt bättre resultat än föregående år genom lönsamhetsförbättringar i samtliga marknader. Det är också glädjande att Eriksberg, som vi ägt och investerat i under tio års tid, bidrog med ett positivt rörelseresultat.

Två bolag drog ner resultatet jämfört med föregående år. Roxtecs viktigaste marknadssegment har under flera år varit beroende av investeringar inom olja- och gassektorn som, givet det lägre oljepriset, fortsatt att krympa under året. Roxtec har dock framgångsrikt ställt om mot andra slutmarknader och vi har på senare tid även börjat se positiva tendenser inom segmentet Marine Oil & Gas Offshore. Även Söderberg & Haaks marknad är utmanande. Lantbrukarna i Sverige har det tufft, plus att företaget har nya varumärken och arbetar för att komma närmare slutkunden. Det är en medveten omställning som tar tid och resurser och som kommer att fortsätta en tid framöver. Det är också värt att nämna företagets relativt goda utveckling inom entreprenadmaskiner, som är en närliggande marknad till jordbruksmaskinerna.

En av de stora förändringarna under året var sammanslagningen av Mellby Gårds Cale och franska Parkeon som tillsammans nu blir Flowbird. Affären slutfördes i januari 2018 och har redan utvecklats bättre än förväntat. Flowbird är nu globalt klart störst på marknaden för parkeringslösningar i stadsmiljö.

Vi har under året också ökat vårt ägande i de börsnoterade innehaven AcadeMedia och KappAhl. I AcadeMedia blev vi under hösten 2017 största ägare. Styrelsen gjordes då om och vi tog huvudansvaret för bolaget. I KappAhl ökade vi vårt ägande från cirka 20 till cirka 30 procent, en betydande investering. Dessutom förvärvade vi precis innan räkenskapsårets slut det svenska klädesföretaget Oscar Jacobson.

Möjligheten att förvärva bolag har under året fortsatt att präglas av höga värderingar och stor konkurrens. Vi är mycket glada över förvärvet av Oscar Jacobson, men har i övrigt inte sett något som varit tillräckligt attraktivt för Mellby Gård. Vår bedömning är att vi även under nästa år kommer att vara fortsatt avvaktande med större förvärv. I samarbete med våra portföljbolag kommer vi dock att vara öppna för tilläggsförvärv eller strukturaffärer.

Oscar Jacobson är ett mycket fint och anrikt varumärke med en 115-årig historia. Bolaget har under de senaste tio åren förändrats i en intressant riktning och skapat produkter som tilltalar flera målgrupper. De främsta anledningarna till förvärvet är att fortsätta att utveckla företagets starka position i Sverige och att göra en internationell expansion. De första stegen är redan tagna med butiker i Norge samt försäljning i Tyskland respektive klassiska Selfridges i London.

Vi tänker annorlunda när vi gör affärer, vi vill vara lite motvalls. Vi vågade gå in i AcadeMedia när andra inte ville närma sig välfärdsföretag med tanke på den politiska debatten. Många har sina tveksamheter mot parkeringsautomater och hur de står sig i dagens digitala värld. Vi hade möjlighet att lämna den marknaden, men valde istället att satsa på att vara med som storägare i nybildade Flowbird, nu världens största företag på marknaden. Vi satsar ännu mer inom detaljhandel och varumärken med ökat ägande i KappAhl, sammanslagningen av Flash och Dea Axelssons till Lund Fashion och nu förvärvet av Oscar Jacobson.

Vågar man tänka annorlunda med gott självförtroende kan man göra bra affärer. När alla stirrar på och samlas runt vissa branscher så sjunker samtidigt värderingarna och konkurrensen i andra.

Detta synsätt är bara möjligt med en affärsmodell som Mellby Gårds. Vi har en mycket lång horisont, och fokuserar inte på att göra exit inom en specifik tidsperiod.

Att tänka och agera annorlunda för att långsiktigt bygga lönsamma bolag. Det har Mellby Gård gjort i över 30 år och det kommer vi fortsätta att göra.

– Johan Andersson, VD Mellby Gård AB

Börja skriva och tryck på Enter för att söka