Samhällsengagemang

Mellby Gård är en aktiv samhällsaktör. Genom vår verksamhet skapar vi frihet att växa, för små och medelstora företag men också för människor. I praktiken betyder det att vi skapar ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen samt bidrar till innovation och utveckling. Det gynnar hela samhället. Men vårt engagemang stannar inte där. För att göra så stor nytta som möjligt, fokuserar vi även på en rad samhällsfrågor där vår kunskap och erfarenhet gör nytta.

STRATEGISKA PARTNERSKAP

På Mellby Gård har vi länge varit involverade i utbildning, forskning och verksamheter kopplade till det, och vi vet vilken betydelse individers vetgirighet, passion och innovationsförmåga kan ha för företag, samhället i stort och inte minst för individens egen lycka.

Mellby Gård har därför genom åren inlett mer omfattande partnerskap med ett antal aktörer som bidrar till samhället med kreativitet och kunskap. Här presenteras ett urval.

Nobel Center

Nobelpriset är en symbol att vara stolt över – något som bör få komma nya generationer till del. Därför är vi glada över att medverka till att Nobel Center blir till. Centret, som beräknas stå klart 2019, kommer att uppföras på Blasieholmen i Stockholm. Den publika verksamheten ska bestå av utställningar, skolprogram, vetenskapliga aktiviteter och möten riktade mot en bred allmänhet. Olika teman kommer att beröra Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Det kommer att bli en miljö rik på kunskap och upptäckarglädje!

Doktorandtjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

För Mellby Gård är det viktigt att stödja kunskapsutvecklingen om de gröna näringarnas framtid. Under 2015 beslutade vi därför att under fyra år framöver finansiellt stödja en doktorandtjänst kopplad till SLU:s nystartade Kompetens­Center för Företagsledning (KCF), på temat ”Hinder och möjligheter för företagande i de gröna näringarna”. Speciellt lantbrukssektorn kännetecknas idag av strukturer och förutsättningar som kan hindra företagare att nå lönsamhet och tillväxt. Projektet kommer handla om att kartlägga och analysera dessa hinder.

Hungerprojektet

Genom att uppmuntra till lokalt entreprenörskap arbetar organisationen med att avskaffa hunger och fattigdom. Vi brinner starkt för entreprenörskap och vet hur viktigt det är för att lyfta människor ur fattigdom – därför har vi valt att vara en del av initiativet.

INSATSER SOM GÖR SKILLNAD FÖR UTSATTA MÄNNISKOR

Global Child Forum

Under det gångna verksamhetsåret har vi gått in som sponsor av Global Child Forum som är en oberoende, ideell stiftelse som initierats av den svenska kungafamiljen. Forumet samlar ledare från näringsliv, myndigheter, den akademiska världen och det civila samhället för att finna lösningar på några av de mest utmanande problem som barn möter idag.

Målet för deras forum är till exempel att det kommer fram strategier för att underlätta ett framgångsrikt genomförande av FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) och att ta hänsyn till dessa i företagens affärsprinciper.

Project Playground

Vi har ett långsiktigt samarbete med Project Playground. Genom bland annat vårt stöd kan organisationen fortsätta sitt viktiga arbete med att stärka utsatta barn och ungdomar i Sydafrikas kåkstäder. Organisationen verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom en meningsfull fritid med fokus på individen. Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor kan barn och unga få ro att utveckla självkänsla, ambitioner och framtidstro. En meningsfull fritid bygger handlingskraft och initiativförmåga. Den förverkligar drömmar, skapar sysselsättning och förebilder. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället.

IDROTT OCH HÄLSA

Vi ser det goda i arbetet som många idrottsföreningar gör för att främja människors hälsa och känsla av samhörighet. Att ha möjligheten att delta i en lagsport betyder mycket för många barn och vuxna. Därför har vi även i år valt att stödja en rad idrottsföreningar, bland annat BK Union, Hemsjö AIK och Sösdala IF. Vårt största engagemang kring sport är vårt huvudsponsorskap av Trelleborgs FF. I år har vi sponsrat föreningen under mer än 25 år.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka