TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Vi gör saker med både hjärnan och hjärtat. Genom att oförtrutet, långsiktigt och över generationerna driva bra och lönsamma företag skapar vi frihet för människor och samhällen att växa. Ändå räcker det inte alla gånger, vi behöver tänka längre än så.

Därför engagerar vi oss också inom områden utanför vår egen verksamhet, där vi tror att vår kunskap och erfarenhet kan göra nytta. Då lär vi oss dessutom själva många viktiga saker som gör oss bättre och hjälper oss att utvecklas som företag.

Här är några exempel på frågor och projekt som Mellby Gård har ett starkt och långsiktigt engagemang i. Tillsammans med andra företag, organisationer och privatpersoner gör vi stor skillnad.

FORSKNING & UTBILDNING

Tillväxt i de gröna näringarna
Vi är en organisation med rötter och verksamhet inom lantbruket och vi vill bidra till en utveckling av de gröna näringarna. Därför finansierar Mellby Gård en doktorandtjänst på Kompetenscentrum företagsledning, KFC – en långsiktig gemensam satsning mellan näringslivet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Tillsammans med forskare och andra företag arbetar vi för att den gröna sektorn ska bli en tillväxtbransch med lönsamma och hållbara företag.

Inspiration och kunskap för framtidens nobelpristagare
Vi tror på vetenskap, och vill bidra till att det vi lär oss förs vidare till kommande generationer. Därför är vi stolta över att medverka till att Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm blir verklighet. Centret öppnar under 2018 och riktar sig till en bred allmänhet med utställningar, skolprogram, vetenskapliga aktiviteter och möten. Läs mer på nobelcenter.se.

Mer prestige för läraryrket
Våra lärare gör ett fantastiskt jobb och vi tycker att de förtjänar all uppmuntran de kan få. Därför är vi huvudsponsor för Lärargalan tillsammans med bland andra Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Svenska Dagbladet. På galan prisas lärare som Sveriges elever själva röstat fram och nomineringarna bearbetas av en exklusiv jury. Läs mer på larargalan.se.

SOCIAL UTVECKLING

Fler kvinnliga entreprenörer i tredje världen
Vi tror att självförsörjning är nyckeln till ökad jämställdhet och en hållbar social utveckling i tredje världen. Därför stödjer vi den ideella organisationen Hungerprojektet, där kvinnor utbildas i lokalt entreprenörskap för att komma ur fattigdom och ta makten över sitt eget liv. Läs mer på hungerprojektet.se.

Ökad framtidstro för unga i Sydafrika
Vi tror att barn och unga behöver trygghet för att utvecklas. Project Playground är en organisation som gör ett fantastiskt arbete för att ge barn i utsatta miljöer en fristad med meningsfulla aktiviteter. Därför stödjer vi organisationens arbete i bland annat Sydafrikas kåkstäder, där barn och unga får chansen utveckla självkänsla, ambitioner och framtidstro. Läs mer på projectplayground.org.

IDROTT & HÄLSA

Lagsport för alla
Vi tror på lagarbete, såväl när det gäller våra bolag som samhället i stort. Att delta i lagsport betyder otroligt mycket för många barn och ungdomar, och våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete för att främja människors hälsa och samarbetsförmåga. Därför stödjer vi en rad idrottsföreningar, bland annat BK Union, IFK Hässleholm och Sösdala IF. Vårt största engagemang inom sport är vårt huvudsponsorskap av Trelleborgs FF som vi stöttat under mer än 25 år.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka