Rune Andersson tilldelas Hushållningssällskapets guldmedalj

 I Senaste nytt

Rune Andersson, grundare av Mellby Gård, tilldelas Hushållningssällskapets guldmedalj för sina insatser inom det lokala näringslivet.

– Rune Andersson har genom sitt långvariga engagemang främjat landsbygdens näringar på ett mycket föredömligt sätt. Det vill vi uppmärksamma genom att tilldela honom sällskapets guldmedalj, säger Mats Halling, VD för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Hushållningssällskapet är en regionalt baserad organisation som stöder företagande på landsbygden. I regionen Kalmar Kronoberg Blekinge delas det traditionsenligt ut priser och medaljer för engagemang och utveckling till nytta för landsbygden och dess näringar.
Medaljen kommer att delas ut vid Hushållningssällskapets årsstämma den 15 maj, på det Mellby Gård-ägda Eriksberg Hotel & Nature Reserve. Där kommer Rune Andersson, förutom att ta emot priset, även att hålla ett föredrag.
Läs mer i en artikel av 24 Kristianstad här.
För mer information om Hushållningssällskapet, se hushallningssallskapet.se.

Susanne Canerstam
Administrativ assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka