Rune Andersson får Guldklubban 2017

 I Senaste nytt

Rune Andersson har i kategorin ”onoterade bolag” tilldelats utmärkelsen ”Guldklubban”. Utmärkelsen utdelas årligen för förtjänstfullt ordförandeskap, och instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige.

– Utmärkelserna visar ordförandens viktiga roll i att skapa ett hållbart och lönsamt fokus i företagen. Det sprider en positiv kraft även till samhället runt omkring, säger Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Ur juryns motivering står att läsa:
”Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget. Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.”

Rune Andersson intervjuas med anledning av detta, bland annat om just hans syn på styrelsearbete, i Dagens Industri – läs den artikeln här (kräver prenumeration).
Läs mer om priset och juryns motivering här.

Susanne Canerstam
VD assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka