Mellby Gård AB Koncernen

VÅRT RESULTAT

FINANSIELLA NYCKELTAL

MSEK 2013/2014* 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018** Proforma 2017/2018
Omsättning 4 617 5 494 5 685 6 056 6 008 12 256
EBITDA 1 119 1 357 1 173 1 276 1 513 1 711
EBITDA % 24 % 25 % 21 % 21 % 25 % 14 %
EBIT 992 1 210 1 018 1 121 1 367 1 400
EBT 956 1 206 1 185 1 113 1 506 1 506
Eget Kapital 4 932 5 523 6 298 6 424 7 642
Netto (–Skuld) / kassa -335 173 655 -564 -1 249
Balansomslutning 8 260 8 208 8 649 9 115  11 049
Soliditet 60 % 67 % 73 % 70 % 69 %

* Omstrukturering har skett under året genom försäljning av dotterbolag till närstående bolag för att därigenom bättre möta den strategiska målsättningen inom Mellby Gård AB-koncernen

** Inkl. intäkter och kostnader av engångskaraktär samt avyttring värdepapper (preliminärt bokslut 2017/2018) Proforma inkluderar konsolidering av intressebolags resultaträkningar motsvarande ägarandel för att ge bättre bild av Mellby Gårds totala engagemang.

EBITDA 2017/2018 (%)

 • Bygg (6%)
 • Detaljhandel (18%)
 • Industri (69%)
 • Lantbruk (–11%)
 • Tjänster (18%)

EBITDA (MSEK)

 • EBITDA

Omsättning 2017/2018 (%)

 • Americas (7%)
 • Apac (7%)
 • Övriga Europa (39%)
 • Sverige (45%)
 • Mea (1%)

ANSTÄLLDA 2017/2018 (ANTAL)

 • Americas (105)
 • Apac (208)
 • Övriga Europa (689)
 • Sverige (1386)
 • Mea (15)

Börja skriva och tryck på Enter för att söka