FRIHET ATT VÄXA

Att skapa ett framgångsrikt företag är som att cykla. Så länge man håller farten sitter man säkert i sadeln, men om man stannar blir det svårare att hålla balansen. Det handlar om att ständigt röra sig framåt och fortsätta växa för att frigöra den fulla potentialen i verksamheten

Vi vet att företagsbyggandet kan vara en krävande resa. Det krävs visioner för att se möjligheter där andra ser problem. Det krävs engagemang för att orka hålla ut i upp och nedgångar. Det krävs ambitioner för att driva verksamheten mot nya mål och höjder.

För entreprenören som har byggt en lovande verksamhet eller för familjeföretaget som saknar givna ledare i nästa generation kommer en dag då ambitionerna sträcker sig längre än vad verksamhetens resurser eller kompetens når.

I sådana situationer ställs entreprenören inför ett vägval: Ska jag sälja företaget och riskera att inte få se affären utvecklas till det jag ville, eller acceptera en stagnerad tillväxt, med risk att tappa styrfart i hela verksamheten?

Det är här Mellby Gård kommer in i bilden. Vi är ett familjeägt bolag med en entreprenörssjäl. Vår viktigaste uppgift som ägare är att vara ett verktyg för våra bolag att växa. Att gå från lovande till ledande. Därför fokuserar vi på tillväxt och intjäningsförmåga och inte byråkrati.

Med en gedigen internationell erfarenhet och mångårig rutin av företagsbyggande vet vi att vår roll som ägare i grunden handlar om två saker: att öka uthålligheten i affären och att skapa handlingsfrihet att fokusera på tillväxt. I vår portfölj finns både noterade och icke noterade bolag. Själva står vi utanför börsen. Det gör oss uthålliga i våra investeringar om vi tror på den långsiktiga potentialen.

Mellby Gård är en plattform för tillväxt. Vi skapar handlingsutrymme för entreprenören att ta sin verksamhet ett steg längre. Vi skapar frihet att växa.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka