Ny specialistklinik kortar vårdköerna

 I Senaste nytt

En helt ny expertklinik öppnar 2020 i Lund. Perituskliniken med adress Scheelevägen 8 blir en av landets mest moderna och bäst utrustade specialistkliniker. Satsningen innebär en betydande resursförstärkning för vården i Sverige och internationellt och ska ses som ett komplement till den offentliga sjukvården inom såväl diagnostik som behandling.

Inledningsvis kommer Perituskliniken att prioritera diagnos och kirurgisk behandling av cancersjukdomar, företrädesvis prostatacancer. Avsikten är erbjuda konsultationer, kirurgisk och medicinsk behandling och adekvat uppföljning av vanligt förekommande cancersjukdomar.

Spetskompetens utan väntan
Arbetet med medicinsk metodik och teknik, organisation och arbetsprocessen leds av professor em Per-Anders Abrahamsson och VD Åsa Dahm. En specialistutbildad och kompetent personalstyrka kommer att knytas till kliniken.

Ett större antal patienter kommer att få vård utan dröjsmål på Perituskliniken när bygglovet är klart, ombyggnaden genomförd, utrustningen installerad och medarbetare knutits till kliniken. Peritusklinikens tekniskt avancerade utrustning möjliggör att tiden mellan diagnos och behandling kortas, vilket minskar risker, oro, lidande och kostnader. Patienterna kan antingen stå för vårdkostnaderna själva, eller via sin privata sjukförsäkring. I de fall landstingens vårdgaranti inte kan uppfyllas finns möjlighet att remittera patienter till Peritiuskliniken.

Ständigt up-to-date
Ett idag eftersatt område är fortbildning för såväl sjuksköterskor som läkare. Perituskliniken kommer att inrätta ett fortlöpande program för kompetensutveckling.

Långsiktigt kapital möjliggör etableringen
Perituskliniken har möjliggjorts av en grupp investerare: Familjen Andersson, Mellby Gård, Mats Paulsson och Göran Grosskopf samt Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son Johnson. Grundarna har ett långsiktigt och uthålligt perspektiv på etableringen.

Foton, intervjuer och ytterligare pressmaterial på www.perituskliniken.se

Presskontakter:
• VD Åsa Dahm, 046-888 39 81
• Professor em Per-Anders Abrahamsson, 0705-37 23 69

Då Perituskliniken är i ett uppbyggnadsskede kan vi i dagsläget inte ge någon detaljerad information om den kliniska verksamheten. Det är ännu inte möjligt att boka tider för behandling.

Susanne Canerstam
VD assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka