Mellby Gård muu toiminta

MAATALOUS JATKUVASSA KEHITYKSESSÄ

Mellby Gård Jordbruks AB harjoittaa modernia maataloutta, jossa keskitytään pääasiassa sika- ja nautaeläintuotantoon, metsätalouteen ja hevoskasvatukseen. ”Laajan remontoinnin ja uudisrakentamisen jälkeen kehitämme edelleen tilan maataloustoimintaa”, sanoo Mellby Gård Jordbruks AB:n toiminnasta vastaava tarkastaja Petter Beckman.

Mellby Gårdin tilan sijaitsee luonnonkauniilla paikalla lähes keskellä Skånea, heti Hässleholmin ulkopuolella. Sikatuotanto hallitsee, ja tila on yksi Skånen suurimmista sianlihan tuottajista, jolla on lähes 17 000 teurassikaa vuodessa. Laatu on avainsana kuluttajien vaatimusten kasvaessa.

– Korkealaatuisen ruotsalaisen lihan kysynnän lisääntyminen jatkuu. Eritoten sianlihan osalta kuluttajat arvostavat laatua enemmän kuin edullista hintaa, sanoo Mellby Gårdin toiminnasta vastaava tarkastaja Petter Beckman.

Viime vuosina rakennuksiin on tehty mittavia investointeja, joilla nykyaikaistetaan ja tehostetaan toimintaa sekä lisätään tuotantoa, samalla kun ylläpidetään korkea laatu.

– Naudanlihantuotannon uusi tila yhdistettynä yleisesti parempaan tehokkuuteen on merkinnyt sitä, että olemme pystyneet kasvattamaan sekä sian että naudan tuotantoa. Tavoitteena on kasvattaa teurassikojen määrää 17 000:sta noin 22 000:een vuodessa, kertoo Petter Beckman.

Vuoden aikana maatilan kokonaispinta-alaa on myös lisätty uusien hankintojen kautta. Kokonaispinta-ala on yli 4 000 hehtaaria, josta noin 80 prosenttia on metsää, 15 prosenttia peltomaata ja 5 prosenttia laidunmaata.

METSÄTALOUS

Mellby Gårdin metsätaloustoiminta on sertifioitu FCS: n ja PEFC:n mukaan, ja se toteutetaan tehokkaasti pitkän aikavälin suunnittelulla.

Metsänhoito on mennyt vuoden aikana täysin suunnitelmien mukaan, ja se on myös onneksi säästynyt myrskyvaurioilta.

METSÄSTYS

Maat vilisevät riistaa ja sieltä löytyy esimerkiksi hirviä, saksanhirviä, villisikoja ja metsäkauriita. Metsästys tapahtuu säännöllisesti Andreas Molinin johdolla.

HEVOSJALOSTUS

Mellby Gårdilla on tilalla 25 tammaa, mikä tarkoittaa, että vuosittain syntyy 17-18 varsaa. Hevosten kasvattaminen tilalla toimii hyvin ja vuoden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, kertoo Jan-Olov Alfredsson, joka vastaa Mellby Gårdin hevostoiminnasta.

– Suunnitelmiin ei kuulu liiketoiminnan laajentamista, vaan sen sijaan tulemme vähentämään tammojen määrää ja keskittymään entistäkin laadukkaampaan jalostukseen, Jan-Olov Alfredsson sanoo.

Menestys raviradoilla on ollut suurta niin Ruotsissa kuin ulkomaillakin.

– Hevosemme juoksevat hyvin ja niillä on todella hieno voittoprosentti, Jan-Olov Alfredsson sanoo. Mutta on selvää, ettei joka vuosi synny tähtiä. Niitä tulee silloin kuin tulee, sanoo Jan-Olov Alfredsson.

Petter Beckman

Tilanhoitaja Mellby Gård

Jan-Olov Alfredsson

Ravivalmentaja Mellby Gård

Mellby Gård sijaitsee aivan Hässleholmin ulkopuolella. Maatilalla harjoitetaan nykyaikaista maataloutta, jossa keskitytään pääasiassa sika- ja nautaeläintuotantoon, metsätalouteen sekä hevosjalostukseen. Maatila kuuluu Skånen suurimpiin sianlihan tuottajiin, joka tuottaa lähes 17 000 teurassikaa vuodessa.

Tilan kokonaispinta-ala on yli 4 000 hehtaaria, ja alasta 80 prosenttia on metsää, 15 prosenttia peltomaata ja 5 prosenttia laidunmaata.

Start typing and press Enter to search