Modernt och effektivt jordbruk, bra hästavel och jakt

Nytt, modernt och effektivt så skulle man kunna sammanfatta resultatet av den omfattande renovering på ekonomi­byggnader som avslutades under 2015, säger inspektor Petter Beckman som driver och utvecklar gårdens jordbruksverksamhet.

Det nya stallet för nötköttsproduktion samt en generellt
ökad effektivitet har inneburit en ökad animalieproduktion som huvudsakligen är inriktad på gris och nöt. Under året har vi upplevt en ökad efterfrågan på högkvalitativt svenskt kött, vilket har påverkat lönsam­heten positivt. Inte minst när det gäller griskött är trenden att konsumenterna värdesätter kvalitet före lågt pris. Vår uppfattning är att detta är något som kommer att bli allt mer viktigt framöver, därför söker vi miljötillstånd för utökning av grisproduktionen.
En ökningen som skulle innebära att antalet levererade slaktgrisar ökar från 17.000 till cirka 22.000 per år, avslutar Petter Beckman.

Hästavel

Verksamheten rullar på och under året har det fötts 17 föl på Mellby Gård, berättar Jan-Olov Alfredsson, som är travtränare och ansvarar för hästverksamheten på Mellby Gård.

Även om det tillkommer nya djur varje år håller vi oss i princip med samma antal hästar och satsar numera främst på yngre förmågor. De lite äldre hästarna leasas ofta ut och efterfrågan är väldigt stor. Våra hästar springer bra och ligger på en segerprocent på 30% vilket är otroligt bra.

Stjärnhästen Mellby Viking finns numera i Frankrike och meningen är att han ska synas på tävlingsbanorna där i vinter. Men det är inte bara i Sverige och Frankrike som Mellby Gårds hästar tävlar. Vi har till exempel åtta hästar på tävlingsbanorna i USA, påpekar Jan-Olov Alfredsson.

Skogsbruk och jakt

Skogen runt Mellby Gård är blandad och det finns gran, ek och bok som används för kommersiell virkesproduktion. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, rådjur, vildsvin och fågel. Jakt bedrivs regelbundet under ledning av Andreas Molin.

Petter Beckman

Inspektor Mellby Gård

Jan-Olov Alfredsson

Travtränare Mellby Gård

Börja skriva och tryck på Enter för att söka