Mellby Gård övrig verksamhet

JORDBRUK I STÄNDIG UTVECKLIG

Mellby Gård Jordbruks AB bedriver ett modernt jordbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. ”Efter omfattande renoveringar och nybyggnation fortsätter vi att utveckla gårdens jordbruksverksamhet”, säger inspektor Petter Beckman som är ansvarig för driften på Mellby Gård Jordbruks AB.

Mellby Gårds jordbruk ligger naturskönt beläget nästan mitt i Skåne strax utanför Hässleholm. Grisproduktionen dominerar och gården tillhör de största grisproducenterna i Skåne med närmare 17 000 slaktsvin per år. Kvalitet är ett nyckelord för att tillgodose konsumenternas allt högre krav.

– Trenden med ökad efterfrågan på högkvalitativt svenskt kött håller i sig. Inte minst när det gäller griskött värdesätter konsumenterna kvalitet före lågt pris, säger inspektor Petter Beckman som ansvarar för driften på Mellby Gård.

Under de senaste åren har omfattande investeringar gjorts i ekonomibyggnader för att modernisera och effektivisera driften samt öka produktionen med bibehållen hög kvalitet.

– Det nya stallet för nötköttsproduktion i kombination med en generellt sett högre effektivitet har inneburit att vi har kunnat öka produktionen av både gris och nöt. Målet är att utöka antalet levererade slaktgrisar från 17 000 till cirka 22 000 per år, säger Petter Beckman.

Under året har också gårdens totala areal utökats genom nyförvärv. Den totala arealen är drygt 4 000 hektar fördelat på cirka 80 procent skog, 15 procent åkermark och 5 procent betesmark.

SKOGSBRUK

Mellby Gårds skogsbruksverksamhet är certifierad enligt FCS och PEFC och bedrivs effektivt med långsiktig planering.

Skogsskötseln har under året gått helt enligt plan och glädjande nog varit förskonad från stormskador.

JAKT

Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur. Jakt bedrivs regelbundet under ledning av Andreas Molin.

HÄSTAVEL

Mellby Gård har 25 ston på gården, vilket innebär att det föds 17–18 föl varje år. Avelsverksamheten på gården funge­rar mycket bra och under året som gått har det inte skett några stora förändringar, berättar Jan-Olov Alfredsson, som ansvarar för hästverksamheten på Mellby Gård.

– Planerna är inte att utöka verksamheten utan vi kommer istället eventuellt på sikt att minska antalet ston och satsa på avel som är ännu mer kvalitativ, säger Jan-Olov Alfredsson.

Framgångarna på travbanorna har varit stora både i Sverige och utomlands.

– Våra hästar springer över lag mycket bra och ligger på en otroligt fin segerprocent, säger Jan-Olov Alfredsson. Men det är så klart inte varje år vi får fram en stjärna. De kommer när de kommer, säger Jan-Olov Alfredsson.

Petter Beckman

Inspektor Mellby Gård

Jan-Olov Alfredsson

Travtränare Mellby Gård

Mellby Gård är belägen strax utanför Hässleholm. Gården bedriver ett modernt jordbruk med huvud­inriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne och föder upp närmare 17 000 slaktsvin per år.

Total areal är drygt 4 000 hektar fördelat på cirka 80 procent skog, 15 procent åkermark och 5 procent betesmark.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka