Mellby Gård ökar sitt ägande i AcadeMedia

 I Senaste nytt

AcadeMedia är norra Europas ledande fristående utbildningsaktör med verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Mellby Gård AB meddelar idag att man ökar sitt ägande i företaget till drygt 20 procent av AcadeMedias totala antal aktier.

– Efter att ha jobbat nära AcadeMedia under drygt åtta månader har jag blivit mer och mer imponerad av bolaget. Alla verksamheter förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden och en genuin vilja att bidra till en god samhällsutveckling, säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård.

I samband med börsnoteringen av AcadeMedia den 15 juni 2016 förvärvade Mellby Gård 9.99 procent av kapital och röster i bolaget och blev således näst största ägare efter Marvin Holding Ltd; ett bolag kontrollerat av EQT V (”EQT”). I samband med noteringen offentliggjordes också Mellby Gårds möjlighet att vid ett senare tillfälle förvärva ytterligare aktier i bolaget utav EQT till ett pris per aktie motsvarande 5 % över noteringskursen. Mellby Gård har idag meddelat EQT om intentionen att utnyttja denna möjlighet och således kommer Mellby Gårds ägande ökas till 20.01 procent av AcadeMedias totala antal aktier. Senare i veckan kommer denna ökning flaggas till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Mellby Gård är ett familjeägt konglomerat med långsiktig ägarfilosofi. Engagemanget i AcadeMedia handlar om att aktivt stödja bolagets ambition att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

– Vi vill vara med och bygga kunskapsnationen Sverige starkare, avslutar Johan Andersson.

Mellby Gård
Mellby Gård är ett familjeägt, långsiktigt konglomerat med en entreprenörssjäl. Företaget investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential, i Sverige och internationellt, och i ett spann av branscher: från tillverkningsindustrin och detaljhandeln till utbildningssektorn.

AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. Drygt 60 000 elever och föräldrar har valt verksamhetens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 vuxna går på någon av företagets vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedia finns över hela Sverige och har även förskolor i Norge och Tyskland. Företaget arbetar alltså inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Totalt har verksamheten över 550 enheter och ungefär 14 000 medarbetare. AcadeMedia publicerar varje år en omfattande rapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen. Det gör det möjligt att jämföra resultaten internt och med andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt. Genom att lägga ribban högt vill AcadeMedia inspirera och utmana andra utbildningsaktörer. För mer information, se www.academedia.se.

EQT
EQT är ett ledande globalt private equity-bolag med cirka 31 miljarder euro i rest kapital. EQT-fonderna har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en total omsättning på cirka 15 miljarder euro och 100 000 anställda. EQT arbetar med sina portföljbolag för att uppnå en hållbar tillväxt, operationell effektivitet och marknadsledande position. Mer information på www.eqtpartners.com.

För mer information;
Johan Andersson, VD för Mellby Gård
070-888 33 06, johan@mellby-gaard.se

Susanne Canerstam
Administrativ assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka