VI BYGGER VIDARE

På Mellby Gård Innovation och Tillväxt finns från och med förra verksamhetsåret Sven Knutsson på plats som vd och ansvarig för koncernens expansion genom förvärv. Sven är civilekonom och kommer närmast från en position som CFO inom Boxon i Helsingborg där han bland annat ansvarade för att identifiera och analysera intressanta företag att förvärva. Sven har sedan tidigare liknande erfarenhet från olika branscher inom tillverkningsindustrin, bland annat från Thule, Cardo och Alfa Laval.

Sedan jag kom in i bilden har vi förvärvat två bolag, säger Sven. Dels jaktklädesföretaget Chevalier med huvudkontor i Göteborg som designat och sålt jaktkläder sedan 1950. Dels Inplico AB med bas i Stockholm, där vi gått samman med 22 familjeföretag som tillsammans äger 84 begravningsbyråer över landet. Vi har målsättningen att gemensamt genomföra en konsolidering av branschen under måttot ”av begravningsentreprenörer – för begravningsentreprenörer”.  Sedan starten av vårt samarbete förra våren har Inplico förvärvat ytterligare byråer med verksamhet på många orter. Och ett flertal nya affärer är på gång, berättar Sven Knutsson.

Generellt sett tittar vi på ganska många företag. Av uppåt ett hundratal bolag gör vi djupare analys av kanske 10%, och går vidare i processen med kanske en handfull. Av dessa får vi till slut fram några företag varje år som är intressanta att gå hela vägen med. Vi har korta beslutsvägar och sållar ganska snabbt bort de som inte passar oss.

Vi tittar inte på speciella branscher, däremot finns det vissa branscher vi undviker. Till exempel vård och omsorg. Energi- och läkemedelsbranscherna är inte heller något vi normalt sett rusar efter – främst då vi känner att det finns andra ägare som har mer att tillföra än vi inom dessa branscher. Annars letar vi väldigt brett och försöker själva, och genom olika kontakter, vara så proaktiva som möjligt med att finna  verksamheter som kan vara intressanta att förvärva.

Vi räknar med att införliva något eller några nya bolag varje år. Idealbolaget för vår del ligger storleksmässigt på en omsättning runt 200-300 miljoner, har en etablerad affär och en fungerande organisation, avslutar Sven Knutsson.

Sven Knutsson

Vd Mellby Gård Innovation & Tillväxt

Börja skriva och tryck på Enter för att söka