MELLBY GÅRD I SAMHÄLLET

SAMHÄLLSENGAGEMANG INOM MÅNGA OMRÅDEN

SKANSEN – KYRKHULTSTUGAN FÅR NYTT LIV
Hösten 1890 kom doktor Artur Hazelius till Lilla Brödhults by i Kyrkhults socken i västra Blekinge. Han hade fått höra att det där skulle finnas ett välbevarat ”sydgötiskt” hus, det vill säga en låg stuga, sammanbyggd med en högre bod på varje sida. Sonen i huset, Thomas Svensson, har i ett brev berättat om Hazelius besök:

”Hazelius kommer till oss sent en kväll vid elvatiden på kvällen. Vi hade alla lagt oss, då knackades på förstudörren och min syster Bengta skyndade till dörren och frågade vem där var. Då svarades: Doktor Hazelius från Stockholm. Bengta öppnade dörren och Hazelius räckte henne ett kort varpå hans namn var skrivet. Och så frågade han Bengta om han finge gå in att bese stugan. Inkommen i stugan kom han i tal med far min, och far och Bengta följde Hazelius både i nedre och övre våningen av byggnaden och han förundrade sig av det här gamla byggnadssättet kan man förstå uti att han klappade i sina händer när han gick där i vrårna. Till sist frågade Hazelius far min om han ville sälja stugan vilket sedan på vintern 1891 blev verkställt.” Kyrkhultstugan var en av de första byggnaderna som uppfördes på Skansen 1891. Mellby Gård har under de senaste åren gått in som huvudsponsor av en upprustning av stugan, som stod i samma socken som Mellby Gårds grundare, Rune Andersson, är född och uppvuxen i. En återinvigning av Kyrkhultstugan på Skansen på Djurgården i Stockholm är planerad till sommaren 2019.

DRIVHUSET – DÄR STUDENTERS IDÉER VÄXER
Mellby Gård är partner till Drivhuset som hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö är Drivhuset med och skapar framtidens företag. Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där entreprenören löpande testar sina tankar mot målgruppens. På så sätt förkortas företagets startsträcka samtidigt som företaget utvecklas i samklang med marknaden. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av 1 000 nya företag i Sverige varje år.

FC ROSENGÅRD – FÖR ETT JÄMLIKT MALMÖ
Vi tror på kraften i drömmar och vill vara med och skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan. Därför stödjer Mellby Gård FC Rosengård!

TEACH FOR SWEDEN – FÖR EN LIKVÄRDIG SKOLA TILL ALLA
Barns framgång i skolan ska inte begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund. Teach for Sweden vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid och tror på en värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola. Om alla barn får samma förutsättningar att lyckas i klassrummet skapas grunden för att bygga ett starkt demokratiskt samhälle med mångfald, kunskap och kreativitet, präglat av ett starkt ledarskap som driver Sverige framåt. Teach for Sweden verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Mellby Gård tror på Teach for Swedens värdegrund och är partner till organisationen.

PROJECT PLAYGROUND – GER BARN OCH UNGA FRAMTIDSTRO
Mellby Gård är partner till Project Playground vars övergripande vision är en trygg värld där barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Project Playgrounds huvudsakliga uppgift är att erbjuda en fristad där barn och unga kan utveckla självkänsla och ambitioner. En plats där barn tillåts vara barn, där ungdomar möts med förståelse, där de blir sedda och bekräftade. I Sydafrika arbetar Project Playground med att stärka barn och ungas personliga och sociala utveckling genom kostnadsfri organiserad verksamhet efter skoltid fem dagar i veckan. Alla barn och unga mellan 4-21 år oavsett bakgrund och förutsättningar är välkomna till två aktivitetscenter utanför Kapstaden. I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken att återanvända delar av erfarenheterna från Sydafrika i Sverige. Under 2016 fick Project Playground tillgång till en egen lokal i Hallonbergen och under 2017 har verksamheten där utvecklats till att omfatta cirka 150 unga som tillhör en grupp som saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid.

DOKTORAND KOPPLAD TILL SLU
Mellby Gård stödjer en doktorandtjänst kopplad till Sverige Lantbruksuniversitets (SLU) KompetensCenter för Företagsledning (KCF). Temat för projektet är ”Hinder och möjligheter för företagande i de gröna näringarna”. Det handlar om att kartlägga och analysera hinder som finns för företagande i de gröna näringarna. Speciellt lantbrukssektorn kännetecknas idag av strukturer och förutsättningar som kan hindra företagare att nå lönsamhet och tillväxt. Söderberg & Haaks styrelseordförande Erik Andersson, tillika styrelsemedlem i Mellby Gård, är med i projektets styrgrupp. ”I många branscher är entreprenörskap och innovationsflöde en förutsättning för att näringen ska bli framgångsrik och växande”, säger Erik Andersson. ”Vi vill därför bidra till att även de gröna näringarna utvecklas i positiv och lönsam riktning.”

LÄRARGALAN – NÄR ELEVERNA SJÄLVA FÅR VÄLJA
Utan utbildning kan inget land utvecklas. Därför är Mellby Gård huvudsponsor till den årliga Lärargalan. I Sverige, där utbildningen är gratis, kan det vara lätt att ta lärare för givet. Lärargalan vill påminna Sverige om vilket fantastiskt jobb våra lärare gör. Med en positiv och respektfull inställning gentemot lärarna kommer det svenska samhället att utvecklas. Fler kommer att välja läraryrket, antagningspoängen för att studera till lärare kommer att höjas och inte minst kommer våra lärare känna mer passion för sitt yrke. Lärargalan arrangeras varje år och är en viktig inspiration för dagens lärare och elever. Alla mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Sverige får nominera sin favoritlärare. Med hjälp av elevernas och lärarnas motiveringar analyseras därefter vilka egenskaper som är grundläggande framgångsrecept för en intressant och lärorik undervisning.

IDROTTSFÖRENINGAR – LAGARBETE, BÅDE I VÅRA BOLAG OCH SAMHÄLLET
Vi på Mellby Gård tror på lagarbete, både när det gäller våra bolag som samhället i stort. Att barn och ungdomar deltar i lagsporter är viktigt. Därför stödjer vi en rad idrottsföreningar. Utöver FC Rosengård stöttar vi bland andra BK Union, IFK Hässleholm och Sösdala IF. Vårt största engagemang inom sport är vårt huvudsponsorskap av Trelleborgs FF som vi stöttat under mer än 25 år.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka