Mellby Gård avstyrker välfärdsutredningens förslag om ett vinsttak

 I Senaste nytt

Mellby Gård avstyrker utredningens förslag i fråga om vinstbegränsning. Bolaget bedriver ingen egen verksamhet som i detta skede berörs av utredningen, men är delägare i AcadeMedia, som driver grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningar i Sverige, och förskolor i Sverige, Norge och Tyskland. Vi motsätter oss förslaget om vinsttak eftersom förslaget undergräver äganderätten och näringsfriheten genom att på ytterst godtyckliga grunder i praktiken förbjuda vinst inom en betydande del av näringslivet. Utredningens förslag att genom lagstiftning fastställa en ”objektivt” godtagbar vinstnivå i privata företag strider mot marknadsekonomins principer. De anförda motiven öppnar även för motsvarande regleringar för annan verksamhet på den offentliga marknaden.

Regering och riksdag har inget genomarbetat underlag för att bedöma utredningsförslagets effekter. Att ett land är rättssäkert och värnar äganderätten är ett grundfundament för välstånd och marknadsekonomi. Att med ett riksdagsbeslut, som i praktiken är ett vinstförbud, eliminera värden för stora belopp utan kompensation till ägarna kommer att undergräva näringslivets förtroende för politiken, skada bilden av Sverige som investeringsland och hindra förutsättningar för välstånd.

Det är mot denna bakgrund Mellby Gård använt den möjlighet lagstiftningen erbjuder att utan inbjudan lämna ett remissvar.

Ladda ner remissvaret här (pdf)

Susanne Canerstam
Administrativ assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka