Klarahill – Ett samtal mellan Niklas Steenberg och Sven Knutsson

 I Senaste nytt

 

Klarahill, en del av Mellby Gård sedan 2015, är bolaget som konsoliderar Sveriges begravningsbyråer och bryter ny mark i en fragmenterad marknad med behov av samarbete och ett långsiktigt ägarskap. Klarahills idé bygger på regionalt samarbete och utbyte av best practice. Byråer som tidigare agerat helt självständigt kan nu till exempel dela transportbilar och inte minst dela på jouren som annars gör att en oberoende begravningsentreprenör i princip aldrig är ledig.

”Vi brukar likna det vid ICA-modellen. Det är entreprenörer som förenas i en koncern där delägandet kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna, men där alla får del av centrala funktioner samtidigt som det egna entreprenörskapet finns kvar”, säger VD Niklas Steenberg.

Läs mer om Klarahill här på hemsidan
http://www.mellby-gaard.se/company_post/klarahill/

 

Börja skriva och tryck på Enter för att söka