ETT ÅR MED POSITIVA ÖVERRASKNINGAR

Verksamhetsåret 2016/17 såg till en början ut att bli ett mellanår för Mellby Gård AB, men en stark andra halva ger positiva siffror för året som helhet. Vd Johan Andersson ser tillbaka på ett händelserikt år som ger många förhoppningar inför framtiden.

Det låga oljepriset sätter spår i hela världsekonomin. Ett av Mellby Gårds dotterbolag Roxtec, som tillverkar kabeltätningar, har drabbats hårt när oljebolagen stryper investeringarna. Men vinstbortfallet kompenseras av ett antal bolag i koncernen som levererade över förväntan under det andra halvåret.

– Omsättningen för våra dotter- och intressebolag uppgick till strax över 6 miljarder, totalt blev tillväxten 7 procent. Resultatet (EBITDA) ökade med lite drygt 100 miljoner till ca 1 276 miljoner. EBITDA-marginalen landade därmed på 21 procent, säger Johan Andersson, vd i Mellby Gård AB.

Johan Andersson räknar med att resultatet kommer att förbättras ytterligare under innehavande räkenskapsår, men pekar också på många osäkerhetsfaktorer.

– Vi lever i en tid av politisk osäkerhet och en artificiellt låg räntenivå, som inte ger full rättvisa när det gäller den svenska valutan. Vi har under året stärkt tjänstebolagen i koncernen och det är framförallt där jag tror att vi kan hitta tillväxten framöver, säger Johan Andersson.

Han pekar på bland annat Cale Access AB som utvecklats från en tillverkare av parkeringsautomater till en fullservice­leverantör inom smarta parkeringslösningar med mobila tjänster.

– Cale ökar vinsten, de uppvisar god tillväxt och har stärkt sin position på flera marknader. Inte minst i Asien har man lyckats få ett rejält fäste och ta marknadsandelar tack vare fokus på användarna och deras snabbt föränderliga vanor, säger Johan Andersson.

Ett annat företag som uppvisar positiva siffror är Smart­eyes, som nästan dubblar vinsten och fortsätter att växa. I Sverige har jakten på tillväxt stannat av, men Johan Andersson utesluter inte etablering av nya butiker.

– För första gången visar bolaget positiva siffror i Tyskland och man har också kommit till rätta på den danska marknaden. Sortimentet har utökats för att bättre motsvara kundernas allt mer varierande behov och önskemål, men enkelheten och transparensen i erbjudandet och prissättningen finns kvar, säger Johan Andersson.

Bland intressebolagen lyfter Johan Andersson fram KappAhl som ett exempel på ett bolag med en mycket positiv utveckling.

– De har ökat vinsten och börjar närma sig tvåsiffriga tal när det gäller lönsamhet. En framgång under året är barnkollektionen Newbie som kommer att lanseras som ett eget koncept i England, berättar Johan Andersson.

Men det finns också bolag i koncernen som haft ett tufft år bakom sig. Söderberg & Haak, som säljer jordbruks- och entreprenadmaskiner, har haft en vikande omsättning i spåren av de allt tuffare villkoren för Sveriges bönder. Med nya varumärken och en ny affärsmodell hoppas man kunna vända utvecklingen inom ett par år.

– Vi har gått in i delägarskap i en stor andel av våra återförsäljare. Det gör att vi kan kapa kostnader och förbättra våra marginaler samtidigt som vi kommer närmare slutkunden, säger Johan Andersson.

Roxtec har som tidigare nämnts också drabbats hårt av krisen hos kunderna. Oljeplattformar, som länge varit en viktig kundgrupp för företagets världsledande kabeltätningar, minskar sina investeringar som en naturlig konsekvens av det fortsatt låga oljepriset. Samtidigt ökar försäljningen inom andra segment, vilket ger hopp om bättre utveckling framöver.

Ett dotterbolag som dock lyckats behålla god lönsamhet trots utmanande marknadsförutsättningar är Feralco, en av Europas största tillverkare av vattenreningskemikalier.

Verksamhetsåret har även inneburit nytillskott i koncernen och ett utökat ägande i flera bolag.

– Vårt stora nytillskott är utbildningsföretaget AcadeMedia där vi utnyttjat vår option och utökat vårt ägande till över 20 procent. Vi har även säkrat en nyemission och kommer eventuellt i samband med det att öka vårt ägande ytterligare, berättar Johan Andersson.

Utbildning är en fråga som Johan Andersson brinner mycket starkt för, inte minst förskolans verksamhet.

– En väl utbyggd förskoleverksamhet är oerhört viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, det är en förutsättning för att båda föräldrarna ska kunna arbeta. I Sverige har vi ett i grunden bra system där föräldrarnas plånbok inte spelar någon roll, men en begränsning av vinsterna är ett hot mot mångfalden och många bra fungerande verksamheter, säger Johan Andersson.

AcadeMedia förvärvade i april det tyska förskoleföretaget Stepke. Därmed expanderar AcadeMedia sin tyska verksamhet med tio förskolor varav tre mobila förskolor. Under verksamhetsåret förvärvades även fem förskolor i Sverige och fyra förskolor i Norge.

Det andra tillskottet under året är klädkedjan Dea Axelssons, som integrerats med klädkedjan Flash under samma paraply med gemensam administration i bolaget Lund Fashion AB.

– Den nya konstellationen fungerar väldigt bra. Vi har sänkt kostnaderna och samtidigt fått fart på försäljningen, säger Johan Andersson.

Mellby Gård har även ökat ägandet i bemanningsföretaget StudentConsulting AB och äger nu 46,5 procent av bolaget. Företaget har god medvind och utökar nu verksamheten inom rekrytering och vikariehantering.

Ett annat område där Mellby Gård växer är begravningsverksamheten som under året har bytt namn till Klarahill.

– Vi har starka fästen i Småland, Malmö och Stockholm och fortsätter aktivt leta efter nya byråer som vi kan förvärva. Allt för att uppnå synergieffekter och stärka erbjudandet mot kunderna, säger Johan Andersson.

Sammantaget är Johan Andersson mycket nöjd med året som gått.

– Det med stor tillfredsställelse jag ser hur väl våra bolag generellt utvecklar sig och framtiden ser fortsatt ljus ut!

Johan Andersson

Vd Mellby Gård AB

Börja skriva och tryck på Enter för att söka