Inledning

Det senaste verksamhetsåret för Mellby Gård koncernen har på det stora hela gått som förväntat.

Vi är nöjda med verksamheten under det gångna året och har fortfarande en väldigt fin finansiell situation som ger oss möjlighet att växa genom investeringar och förvärv, menar vd Johan Andersson, men det görs med fördel inom de verk­samheter vi redan har. Dock har vi fått erfara att det inte är så lätt att hitta intressanta tilläggsförvärv, men min förhoppning är att vi kan finna några sådana under inne­varande verksamhetsår. Vi har filosofin att det inte finns något självändamål att göra helt nya förvärv, det blir snarare en konsekvens när vi anser oss inte kunna växa där vi står.

Världskonjunkturen går väldigt mycket sidledes och bara att bibehålla den lönsamhet vi har är en utmaning, konstaterar styrelsens ordförande Rune Andersson. Den kraftiga nedgången i världsekonomin för oljebranschen har naturligtvis även påverkat oss. En del bolag i gruppen har gått lite bättre, andra lite sämre men det är först det här verksamhetsåret som vi drabbas fullt ut av krisen inom
olja och gas.

För mig personligen har det varit ett händelserikt år med bland annat nya styrelseuppdrag i Cale, Duni och Excalibur utöver de uppdrag och ordföranderoller jag har sedan tidigare inom gruppen, säger Johan Andersson.

De två senaste verksamhetsåren var vi väldigt aktiva och förvärvade Hedson, Nikkarit, Chevalier och Inplico samt gjorde KappAhl till ett intressebolag. Under det gångna året har inget nytt förvärv skett. Vi har behövt den här tiden för att ta hand om de förvärv vi gjort, att lära oss företagen och deras respektive branscher. Vi har också tittat på väldigt många företag under året men inte funnit något där vi har känt att det stämt för oss.

Dock har vi under året gjort en investering på knappt 10% i AcadeMedia i samband med dess börsnotering, med en option på att förvärva ytterligare drygt 10%. Optionen gäller till februari 2017 och fram tills dess ska vi lära känna bolaget och branschen.

I den här Årsboken redovisas gruppen som helhet och de ingående bolagen redogör för vad som hänt och vad som är på gång inom bolaget. Respektive VD ger också sin syn på hur framtiden ser ut inom respektive bransch.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka