Inleder samarbete med Teach for Sweden

 I Senaste nytt

Svensk skola står inför flera stora utmaningar, bland annat en akut lärarbrist som riskerar drabba resurssvaga områden extra mycket. I dialogen om dessa utmaningar och framtida konsekvenser för samhället och näringslivet, har det funnits en gemensam vilja att med handlingskraft bidra här och nu, vilket har lett till ett nytt samarbete mellan Mellby Gård och Teach for Sweden.

– Mellby Gård vill vara med och bygga kunskapsnationen Sverige ännu starkare, därför är Teach for Swedens arbete helt rätt för oss. En skola som ger alla goda möjligheter till högkvalitativ utbildning är inte bara gott i sig. Det är också avgörande för utvecklingen av entreprenörer, säger Johan Andersson, vd på Mellby Gård.

Skol- och utbildningsfrågorna har länge engagerat Mellby Gård och VD Johan Andersson som bland annat sitter i styrelsen för Chalmers i Göteborg. 2016 gick företaget, som ägs av familjen Andersson, dessutom in som ägare i AcadeMedia, och äger idag cirka 20 procent av norra Europas största utbildningsföretag.
I dagsläget har Teach for Sweden samarbete med flera kommuner och friskolekoncerner, bland annat AcadeMedia. 72 ledare är utplacerade på 61 skolor runt om i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.
Till hösten 2017 kommer fler ledare att placeras ut och Teach for Sweden expanderar dessutom till fler regioner. Totalt har Teach for Sweden haft över 100 ledare i programmet sedan starten 2013. Målsättningen är att bidra med ytterligare fler drivna ledare som vill göra skillnad i klassrummet, med inriktning mot framförallt ämnena matematik, natur och teknik.

– Vi är glada över att starta ett nytt samarbete med Mellby Gård. Mellby Gård har lång och bred kunskap inom näringslivet och om näringslivets framtida behov. De förstår vikten av en likvärdig skola där alla barn har möjlighet att bli sitt bästa jag, säger Mattias Svensson vice verksamhetschef och ansvarig för finansiering och partnerskap på Teach for Sweden.

Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden, säger att samarbetet möjliggör en fortsätt expansionen av verksamheten.

– Senaste läsåret gick det ut över 17 000 elever från nian som inte erhållit gymnasiebehörighet. Hårdast drabbas de elever som inte har möjlighet att få stöd hemma. Genom samarbetet med Mellby Gård kan vi fortsätta och etablera oss i fler regioner och bidra till att fler elever når målen i svensk skola, avslutar Ida Karlberg Gidlund.

Om Teach for Sweden
Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Det behövs då lärare som är ledare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och får dem att våga och vilja. Teach for Sweden rekryterar och väljer ut ledartalanger till ett två år långt ledarskapsprogram, där man blir behöriga lärare och arbetar på skolor där behoven för tydliga och modiga ledare är störst. På så sätt bidrar Teach for Sweden med direkt påverkan i klassrummet. Läs mer på www.teachforsweden.se

Susanne Canerstam
VD assistent för Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka