Mellby Gård AB -konserni

30.6.2017. Määrät on esitetty miljoonina Ruotsin kruunuina (MSEK).

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
*/** ** ** **
Liikevaihto 4 640 4 617 5 494 5 685 6 056
EBITDA 821 1 119 1 357 1 173 1 276
EBITA 695 992 1 210 1 018 1 121
EBT 597 956 1 206 1 185 1 113
Oma pääoma 5 475 4 932 5 523 6 298 6 424
Netto (–velka) / kassa –116 –335 173 655 –564
Taseen loppusumma 9 104 8 260 8 208 8 649 9 115
Omavaraisuusaste 60% 60% 67% 73% 70%

* Vuoden aikana on tehty uudelleenjärjestelyjä myymällä tytäryhtiöitä osakkuusyhtiöille, jotta voitaisiin paremmin täyttää Mellby Gård AB -konsernin strategiset tavoitteet.

** Tilinpäätös laadittu IFRS-standardien mukaisesti (alustava tilinpäätös 2016/2017)

EBITDA 2016/2017 (%)

 • Rakentaminen (11%)
 • Vähittaiskauppa (12%)
 • Teollisuus (71%)
 • Maatalous (–1%)
 • Palvelut (7%)

EBITDA (MSEK)

 • EBITDA

Liikevaihto 2016/2017 (%)

 • Amerikka (9%)
 • Apac (10%)
 • Muu Eurooppa (37%)
 • Ruotsi (42%)
 • Lähi-itä ja Afrikka (2%)

Henkilöstö 2016/2017 (määrä)

 • Amerikka (201)
 • Apac (228)
 • Muu Eurooppa (739)
 • Ruotsi (1397)
 • Lähi-itä ja Afrikka (13)

Start typing and press Enter to search