Mellby Gård AB Koncernen

30 juni 2017. Beloppen angivna i MSEK

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
*/** ** ** **
Omsättning 4 640 4 617 5 494 5 685 6 056
EBITDA 821 1 119 1 357 1 173 1 276
EBITA 695 992 1 210 1 018 1 121
EBT 597 956 1 206 1 185 1 113
Eget Kapital 5 475 4 932 5 523 6 298 6 424
Netto (–Skuld) / kassa –116 –335 173 655 –564
Balansomslutning 9 104 8 260 8 208 8 649 9 115
Soliditet 60% 60% 67% 73% 70%

* Omstrukturering har skett under året genom försäljning av dotterbolag till närstående bolag
för att därigenom bättre möta den strategiska målsättningen inom Mellby Gård AB koncernen

** Redovisning enligt IFRS har tillämpats, (preliminärt bokslut 2016/2017)

EBITDA 2016/2017 (%)

 • Bygg (11%)
 • Detaljhandel (12%)
 • Industri (71%)
 • Lantbruk (–1%)
 • Tjänster (7%)

EBITDA (MSEK)

 • EBITDA

Omsättning 2016/2017 (%)

 • Americas (9%)
 • Apac (10%)
 • Övriga Europa (37%)
 • Sverige (42%)
 • Mea (2%)

Anställda 2016/2017 (antal)

 • Americas (201)
 • Apac (228)
 • Övriga Europa (739)
 • Sverige (1397)
 • Mea (13)

Börja skriva och tryck på Enter för att söka