Mellby Gård AB Koncernen

30 juni 2016. Beloppen angivna i MSEK

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
*/** ** **
Omsättning 4 794 4 646 4 617 5 494 5 684
EBITDA 869 821 1 093 1 361 1 173
EBITA 763 695 955 1 213 1 018
EBT 517 597 955 1 206 1 200
Eget Kapital 5 063 5 475 4 735 5 278 6 297
Netto(skuld)/kassa 10 (116) (335) 172 655
Balansomslutning 9 155 9 104 8 107 8 217 8 660
Soliditet 55% 60% 58% 67% 73%

* Omstrukturering har skett under 2013/2014 genom försäljning av dotterbolag till närstående bolag för att därigenom bättre möta den strategiska målsättningen inom Mellby Gård AB koncernen

** Preliminärt bokslut enligt IFRS

EBITDA 2015/2016 /%)

 • Bygg (13%)
 • Detaljhandel (9%)
 • Industri (75%)
 • Lantrbruk (1%)
 • Övrigt (3%)

EBITDA (MSEK)

 • EBITDA

Omsättning 2015/2016 (%)

 • Americas (10%)
 • Apac (13%)
 • Övriga Europa (37%)
 • Sverige (39%)
 • Mea (2%)

Anställda 2015/2016 (antal)

 • Americas
 • Apac
 • Övriga Europa
 • Sverige
 • Mea

Börja skriva och tryck på Enter för att söka