Eriksberg Vilt & Natur

NORDENS STÖRSTA SAFARIPARK SIKTAR PÅ 200 000 BESÖKARE

Eriksberg Vilt & Natur är Nordens största safaripark. 60 000 gäster besökte under året Eriksberg för att bo på hotellet, hålla konferens, äta från viltmenyn i restaurangen eller göra en safaritur bland de cirka 1 500 vilda djuren. Nu investerar Eriksberg för att öka antalet besökare, målet är 200 000.

”Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt för att göra anläggningen och reservatet till en upplevelse av högsta klass i varje detalj”, säger Eriksbergs VD Per-Arne Olsson. ”Under de senaste åren har vi gjort investeringar för cirka 300 miljoner kronor och under sommaren 2018 har vi färdigställt årets enskilt största investering, en helt ny entrébyggnad, Outdoor Eriksberg.

Basen för verksamheten är de vilda djuren och reservaten. Djuren finns med i alla verksamheter; i inredning, på rummen och i menyerna i restaurangerna. Djuren utvecklar långsiktigt den biologiska mångfalden och evolutionen får pågå relativt ”ostört” på Eriksberg. Tack vare det är Eriksberg idag ett viktigt riksintresse när det gäller biologisk mångfald och ett av de områden som gör mest undersökningar bland olika organismer, fåglar och djur. Eriksberg är en ”genbank”.

”Mellby Gård har nu ägt Eriksberg i tio år och har gjort en stor långsiktig kulturgärning. Genom omfattande investeringar har vi skapat något unikt, och upplevelserna förbättras hela tiden. Den här sortens verksamhet blir allt viktigare för den moderna människan. Många kunder vittnar om sina årliga besök för att varva ner och hämta kraft”, säger Per-Arne Olsson.

Målgruppen för Eriksberg är bred. Huvuddelen av besökarna idag är svenskar, men allt fler kommer från Tyskland och Danmark. På Eriksberg finns turism i form av bussresenärer som åker runt i parken ett par timmar eller äter i restaurangen. Här finns också barnfamiljer med egen bil samt företag i mindre eller större grupper för att bygga lagkänsla eller planera verksamheten. Den internationelle privata hotell- och upplevelsegästen blir allt vanligare och är i fokus för Eriksberg.

Sedan Mellby Gård tog över 2008 har antalet besökare tredubblats och omsättningen mer än tiodubblats. Honnörsordet är långsiktighet, vilket genomsyrar allt. Målet är att nå en omsättning på cirka 65-70 miljoner kronor inom några år.

Den största investeringen under året är den nya entrébyggnaden som stod klar i slutet av juni 2018. Arkitekten Thomas Sandell fick i uppdrag att skapa en byggnad som ska spegla Eriksberg genom modern arkitektur. Målet är att den ska bidra till att höja antalet besökare till 200 000 inom några år. Antalet öppna dagar under året ökas till 360. Entrén är nu kontinuerligt bemannad, vilket gör att Eriksberg kan välkomna besökarna på ett ännu mer personligt sätt.

”Vi har döpt den nya entrén till ”Outdoor Eriksberg”, säger Per-Arne Olsson. ”Där finns bland annat ett café samt en butik med egna viltprodukter, souvenirer och outdoor-kläder från Chevalier.”

”På längre sikt vill vi använda reservatets värden ännu effektivare, bland annat med nya sätt att bo i naturen, grillhyddor och flyttbara kamerahyddor för att komma nära djuren. En annan trend är ”glamping”; glamourous camping med ett handsytt tält i samma segelduk som Ostindiefararen och med arkitektritade sängar.”

”Vi vill även utveckla spektakulära foderhus med utseende som bygger på Eriksbergs ’själ’. Arkitekterna får tolka det på sitt sätt.”, säger Per-Arne Olsson.

”Det är viktigt att skapa platser där det alltid finns äkta upplevelser och möjlighet att fotografera, oavsett årstid och väder.”

”Mellby Gård har gjort en stor, långsiktig kulturgärning och genom omfattande investeringar har vi skapat något unikt. Den här sortens verksamhet blir allt viktigare för den moderna människan. Många kunder vittnar om sina årliga besök här för att varva ner och hämta kraft.

– Per-Arne Olsson, VD

Eriksberg Vilt & Natur är ett naturreservat i Karlshamns kommun. Det är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Fastigheten är på 1 348 hektar, varav 409 hektar är vatten. Här finns ett rikt djurliv med bland annat kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter (Europas största avelsbesättning) och mufflonfår. Under sommaren är det totalt cirka 1 500 djur. Antalet besökare under året var cirka 60 000 personer. Verksamheten består av restaurang, hotell och konferens, event, turism, skog, naturvård och jakt.

Eriksberg är ett systerbolag till Mellby Gård sedan 2008. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Sten Libell, ordförande, Rune Andersson och Johan Andersson.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka