Eriksberg Hotel & Nature Reserve

THE NORDIC REGION’S LARGEST SAFAFI PARK

With its 925 hectares, Eriksberg is the largest safari park in the Nordic region. Eriksberg offers modern conference facilities, a high quality hotel and a first class restaurant. “Our vision is to make Eriksberg one of Northern Europe’s most exclusive and exciting experiences and a wonderful place to meet,” says Per-Arne Olsson, MD at Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Per-Arne Olsson and his team at Eriksberg Hotel & Nature Reserve have reasons to be thrilled.

“For the third consecutive year, the White Guide has awarded us the best restaurant in Blekinge. Moreover, popular TV show ’Sveriges Mästerkockar’ has filmed one episode right in the middle of our wilderness,” says Per-Arne Olsson.

During the year, efforts have been made to develop activities that boost the visitor experience. The addition of a custom-made safari vehicle, a Toyota Land Cruiser with extended chassis, means visitors get a richer wildlife experience regardless of the weather and even at nighttime.

“The vehicle is part of Eriksberg’s commitment to reaching the international market. Why travel to Africa, when you can visit Eriksberg?,” asks Per-Arne Olsson rhetorically.

The vision is that Eriksberg will be one of Northern Europe’s most exclusive and exciting experiences and a wonderful place to meet in natural surroundings. Eternal, genuine and love are words that lead the organisation.

“We have had several exciting events throughout the year. One was a gastronomic event with Daniel Berlin, awarded a star in Guide Michelin and one of Sweden’s most innovative young chefs,” explains Per-Arne Olsson.

Sweden’s most demanding food jury, with Leif Mannerström, Markus Aujalay and Mischa Billing from TV4’s viewer success “Sveriges Mästerkockar” has, as mentioned, also paid a visit.

“The producers wanted to set part of the program outside the studio and be able to show viewers the striking natural environment and the animals. As the program went to air, we received a lot of attention and more people became aware of our brand and our existence,” says Per-Arne Olsson.

Another highlight is the endangered European bison, which have had a record number of calves this year, 14 all together, which is evidence that the animals are comfortable and healthy. This is also the case for the Père David’s deer, that otherwise are extinct in the wild. The deer were released into the enclosure in June 2016 and have now had their first calves in the nature park.

“All operations at Eriksberg are based on values of wildlife and the nature reserve. Environment, culture, preservation and development of nature and wildlife, as well as maintaining biological diversity, are all important components of all the work we do,” emphasises Per-Arne Olsson.

Per-Arne Olsson

MD Eriksberg Hotel & Nature Reserve

ERIKSBERG VILT & NATUR AB

Eriksberg is a nature reserve outside Åryd in the municipality of Karlshamn. The property covers 1,348 hectares, of which 409 hectares are water. The enclosed part is approximately 925 hectares, which means Eriksberg is one of Northern Europe’s largest wildlife enclosures, and the largest safari park in the Nordic region. Here you will find red deer, fallow deer, Père David’s deer, wild boar, European bison and mouflon sheep. During the summer there are some 1,500 animals in the reserve.

Eriksberg had more than 60,000 visitors during last year.

The operations at Eriksberg include restaurant, hotel and conference facility, events, tourism, forest, nature conservation and hunting.

Eriksberg has been in the ownership of Rune Andersson, through Mellby Gård, since 2008.

NORDENS STÖRSTA SAFARIPARK

Med sina 925 hektar är Eriksberg Nordens största safaripark. Eriksberg erbjuder moderna konferenslokaler, hotell med hög standard och förstklassiga restauranger. ”Vår vision är att Eriksberg ska vara en av norra Europas mest exklusiva och intressanta upplevelse- och mötesplatser”, säger Per-Arne Olsson, vd för Eriksberg Hotel & Nature Reserve.

Per-Arne Olsson och hans medarbetare på Eriksberg Hotel & Nature Reserve har anledning att vara nöjda.

– För tredje året i rad har vi utsetts till Blekinges bästa restaurang av White Guide. Dessutom har det populära tv-programmet ”Sveriges Mästerkock” spelat in ett avsnitt mitt bland det vilda, säger Per-Arne Olsson.

Under året har man satsat på en utveckling av aktivite­terna för att öka upplevelsen för besökarna. I slutet av 2016 levererades en specialtillverkad safaribil, en Toyota Land Cruiser med förlängt chassi och anpassad för att ta ut besökarna att uppleva det rika naturlivet i alla väder, även nattetid.

– Bilen är en del i Eriksbergs satsning för att nå ut på den internationella marknaden. Varför resa till Afrika, när du kan åka till Eriksberg? frågar Per-Arne Olsson retoriskt.

Visionen är att Eriksberg ska vara en av norra Europas mest exklusiva och intressanta upplevelse- och mötesplatser med naturnära omgivning. Evigt, äkta och kärlek är led­orden.

– Under året har vi haft flera spännande event. Bland annat ett gastronomiskt event med Daniel Berlin, som har tilldelats en stjärna i Guide Michelin och är en av Sveriges mest uppfinningsrika unga kockar, berättar Per-Arne Olsson.

Sveriges tuffaste matjury med Leif Mannerström, Markus Aujalay och Mischa Billing från TV4 tittarsuccé ”Sveriges Mästerkock” har som sagt också varit på plats.

– Producenterna ville lägga delar av programmet utanför studion för att exponera den vackra miljön och djuren. När programmet sändes fick vi mycket uppmärksamhet och det bidrar naturligtvis till att sätta Eriksberg på kartan än mer, säger Per-Arne Olsson.

En annan uppmärksammad händelse är att de utrotningshotade visenterna har fått rekordmånga kalvar i år, 14 stycken, vilket visar att djuren trivs och mår bra. Det gör även davidshjortarna, som är utrotade i vilt tillstånd. De släpptes in i hägnet i juni 2016 och har nu fått sina första kalvar inne i parken.

– All verksamhet på Eriksberg grundar sig på djuren och reservatets värden. Miljö, kultur och att bevara och utveckla djur- och naturlivet samt den biologiska mångfalden är viktig i allt arbete som görs, understryker Per-Arne Olsson.

Per-Arne Olsson

Vd Eriksberg Hotel & Nature Reserve

ERIKSBERG VILT & NATUR AB

Eriksberg är ett naturreservat utanför Åryd i Karlshamns kommun. Fastigheten består av 1348 hektar, varav 409 hektar vatten. Den inhägnade delen är cirka 925 hektar, vilket innebär att Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Här finns bland annat kronvilt, dovvilt, davidshjort, vildsvin, visenter och mufflonfår. Sommarstammen uppgår till cirka 1 500 djur.

Antal besökare till Eriksberg under året har överstigit 60 000 personer.

De olika verksamheterna på gården är restaurang, hotell och konferens, event, turism, skog, naturvård och jakt.

Eriksberg ägs sedan 2008 av Rune Andersson genom Mellby Gård.

Start typing and press Enter to search