StudentConsulting AB

KOKO RUOTSI TÖIHIN

StudentConsulting on viimeisen vuoden aikana työllistänyt yli 10 000 henkilöä 150 eri kaupungissa Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Tulos heijastuu sekä taloudelliseen kehitykseen että lukuisiin palkintoihin, jotka on myönnetty tälle innovatiiviselle henkilöstöyritykselle.

Huhtikuussa yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Tobias Lindfors vastaanotti Kungliga Patriotiska Sällskapets Närings­livsmedalj – palkinnon, joka myönnetään merkittävästä yrittäjyydestä.

– Olen todella ylpeä tästä palkinnosta sekä siitä matkasta, joka alkoi opiskelija-asuntolan käytävältä 20 vuotta sitten. Hauskaa juuri tässä palkinnossa on se, että se keskittyy palkitsemaan yrityksiä, jotka keskittyvät pitkäjänteisesti luomaan työpaikkoja Ruotsiin, sanoo Tobias Lindfors.

StudentConsulting on vuosien aikana saanut useita erilaisia palkintoja, kuten Vuoden Yrittäjä Ruotsissa, Vuoden Perustaja ja Vuoden Yrittäjä Ruotsissa, Ruotsin nopeimmin kasvava yritys (3 kertaa) sekä Vuoden Gaselliyritys (4 kertaa). Tänä vuonna yritys sai myös toista kertaa peräkkäin palkinnon “Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat”.

Saavutukset näkyvät myös selkeästi tilinpäätöksessä liiketoimintavuodelle 2016/17.

– Viime vuosien aikana olemme kehittäneet kannattavuutta vahvasti ja tänä vuonna saavutimme 55 miljoonan voittomarginaalin viime ja edellisvuoden 40 miljoonaan verrattuna. Liikevaihto on sekin kokenut positiivisen kehityksen ja tänä vuonna olemme lähellä 900 miljoonaa, kertoo Tobias Lindfors.

Menestyksen perustana on Tobias Lindforsin mukaan yrityksen johtava digitaalinen rekrytointi- ja varamiespalvelujärjestelmä, jonka he ovat itse kehittäneet 16 vuoden aikana.

– Näimme jo 2000-luvun alussa, kuinka toimialamme tullaan vähitellen digitalisoimaan. Yritys, joka pystyy tarjoamaan parhaan yhdistelmän fyysisen toimiston ja digitaalisen palvelun kanssa, tulee säilymään voittajana.

Tänään StudentConsulting tuottaa palveluja yli 150 paikkakunnalla Pohjoismaissa.

– Työskentelemme suurella puitesopimuksella muun muassa Trygg-Hansan, Ahlsellin, ABB:n, H & M:n sekä monien muiden johtavien yritysten kanssa, mistä johtuen tarvitsemme sekä valtakunnallista kattavuutta että jopa pohjoismaisia sopimuksia. Tämä saavutetaan osittain paikallisten toimistojemme kautta ja osittain digitaalisten kanavien kautta, joissa video-cv toimii loistavasti ja antaa työnantajille mahdollisuuden ”tavata” ehdokkaamme toimivin tavoin, jopa etäisyyden päästä.

StudentConsulting on tänään markkinoiden johtava yksityinen rekrytointiyritys ja myöskin toimija, jolla on suurin määrä palkattuja kokelaita. Tällä hetkellä yli 57 prosenttia hakijoista saa työpaikan.

Yksi kasvava osa liiketoimintaa on sijaistyöntekijöiden palkkaus, joka alkoi viisi vuotta sitten kun yritys sai tehtäväkseen hallinnoida Bodenin kunnan koulujen sijaisia. Nyt yritys hoitaa sijaisten välitystä myös muun muassa Lerumin kunnassa sekä yksityisissä kouluissa ympäri maan.

– Kun opettaja sairastuu, hän ilmoittaa siitä verkossa sijaisjärjestelmäämme. Järjestelmä yhdistää automaattisesti ne ehdokkaat, jotka täyttävät osaamisvaatimukset avoimeen tehtävään. Näille henkilöille lähtee automaattinen viesti, jossa kysytään onko heillä mahdollisuutta tulla töihin, kertoo Tobias Lindfors.

Järjestelmä hoitaa koko prosessin, minkä lisäksi se toimii myös loistavana työkaluna rekrytoinnille.

– Opiskelijat, jotka tekevät töitä sijaisina, luovat kontakteja ja saavat kokemusta, mikä johtaa vakituisiin työpaikkoihin. Esimerkiksi Bodenissa meillä on ollut 150 opiskelijaa, jotka työskentelivät poolissa, ja heistä 41 on saanut pysyvän työpaikan, kertoo tyytyväinen Tobias Lindfors.

Tobias Lindfors

Toimitusjohtaja StudentConsulting AB

StudentConsulting AB

StudentConsulting on Pohjoismaiden johtava henkilöstö- ja rekrytointiyritys, joka on erikoistunut opiskelijoihin, korkeakoulutettuihin sekä nuoriin urallaan. StudentConsulting työskentelee henkilöstön, rekrytoinnin, mukauttamisen/yhteensovittamisen sekä urakoinnin toiminta-alueilla.

Rekrytointiverkostossa on 2500 asiakasta, yli 400 000 ehdokasta sekä noin 40 000 työhakemusta per kuukausi.

StudentConsulting-yrityksen pääkonttori on Luulajassa, ja se on suurin yksityinen työnantaja Norrbottenissa. Viime vuoden aikana yritys on työllistänyt 10 837 henkilöä yli 150 paikkakunnalla Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

Yritys perustettiin Luulajassa vuonna 1997 Tobias Lindforsin ja muutaman opiskelijan toimesta.

StudentConsulting AB

THE WHOLE OF SWEDEN IN JOBS

In the last year, StudentConsulting has placed 10,000 people in job positions in 150 locations in Sweden and elsewhere in the Nordic region. The result is reflected in their financial position, and the many prizes and awards received by the innovative recruitment agency.

In April, the company’s founder and MD, Tobias Lindfors, received The Royal Patriotic Society’s Enterprise Medal – an award for outstanding entrepreneurship.

“I am extremely proud of this award and of the journey that started at university 20 years ago. Interesting with this award is its focus on owner-operated companies with long-term efforts on job creation in Sweden,” says Tobias Lindfors.

Over the years, StudentConsulting has won several awards, such as Company of the Year in Sweden, Founder of the Year, Entrepreneur of the Year in Sweden, Sweden’s Fastest Growing Company (3 times) and Gazelle Company of the Year (4 times). In addition, the company was awarded “The Industry’s Most Satisfied Customer” for the second consecutive year.

The successes are clearly visible in the financial report for 2016/17.

“We have strongly increased profitability in recent years, and this year we achieved a profit margin of 55 million SEK, compared to 40 million SEK last year. Sales have also seen a positive trend and have now reached almost 900 million SEK,” says Tobias Lindfors.

The success lies, according to Tobias Lindfors, in the company’s leading digital recruitment and staffing system, which has been developed in-house over a period of 16 years.

“We realised already in the early 2000s that the whole industry would gradually be digitalised. Who ever could offer the best combination of physical offices and the best digital matching would come out as a winner.”

Today, StudentConsulting has assignments in over 150 locations in the Nordic region.

“We operate under large frame agreements with companies such as Trygg-Hansa, Ahlsell, ABB, H&M and many other leading organisations, which puts demands on us to cover the whole country and also to have Nordic agreements. We achieve this partly via our local offices and partly via our digital channels, where our video-CV works very well. It gives the employer the opportunity to “meet” our candidates in a well organised setting, even from a distance.”

Today, StudentConsulting is the leading private job broker in the market and the player with the highest placement rate. Currently, more than 57 percent of job seekers are successful in finding employment.

A growing part of the business is the supply teachers segment. It started five years ago when the company was commissioned to  manage supply teacher staffing for the schools in Boden municipality. Now we also manage supply teacher staffing in Lerum municipality and at private schools around the country.

“When a teacher is ill, they report this online to our supply teacher system. The system automatically matches available consultants with competences required for the role. Instantly, a message is sent to suitable consultants who are asked about their availability,” says Tobias Lindfors.

The system manages the whole process, and also works well as an instrument for recruitment.

“Students work extra as supply teachers all while they build networks and merits, which leads to permanent jobs. The proof from Boden is that 41 of the students who worked in the pool of 150 supply teachers now have got permanent jobs,” says a satisfied Tobias Lindfors.

Tobias Lindfors

MD StudentConsulting AB

StudentConsulting AB

StudentConsulting is the Nordic region’s leading staffing and recruitment agency, specialising in students, academics & young professionals. StudentConsulting works in the fields of staffing, recruitment, conversion/matching and contracting.

The employment network consists of 2,500 customers, over 400,000 candidates and 40,000 job applications per month.

StudentConsulting has its head office in Luleå and is the biggest employer in Norrbotten. During last year, 10,837 people found jobs in over 150 different locations in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

Tobias Lindfors and a few other students founded the company in Luleå in 1997.

Start typing and press Enter to search