Söderberg & Haak

PREMIUMVARUMÄRKEN OCH NY TEKNIK

Söderberg & Haak är en importör och återförsäljare av jordbruks- och entreprenadmaskiner. Bolaget är Mellby Gårds äldsta helägda innehav med 23 år i portföljen. Bolaget genomgår en tuff period, men styrelsens strategi är att med offensiva investeringar ta tillbaka marknadsandelar.

För tre år sedan drabbades Söderberg & Haak av uppsagda kontrakt kring några viktiga varumärken som bolaget importerat till Sverige under lång tid. Två tredjedelar av omsättningen försvann och året därpå visade resultaträkningen upp en förlust för första gången under bolagets 150-åriga historia.

Situationen är fortsatt utmanande. Bolaget har ersatt utbudet med flera nya premiumvarumärken, bland annat tyska Deutz-Fahr på traktorer och japanska Komatsu på entreprenadmaskiner, men det tar tid och det kostar att etablera nya varumärken på en marknad som kännetecknas av långa produktcykler.

Med offensiva investeringar, understödda av Mellby Gård, siktar Söderberg & Haak på att återta sin position som en av de ledande aktörerna i branschen. Söderberg & Haak finns idag på cirka 40 platser i Sverige där hälften av anläggningarna är majoritets- eller helägda.

Bolagets satsning på premiumsegmentet och i hög grad specialiserade varumärken är ett led i att ligga i framkant när ny teknik såsom IoT och självkörande, autonoma fordon förändrar arbetssätt i både lantbruket och entreprenadindustrin.

Branschen är utsatt för en stark prispress. I en sådan miljö är det långsiktigt avgörande att ha teknikledande varumärken. Söderberg & Haak ska även ha den bästa servicen och kompetensen när kundernas branscher genomgår teknikskiften.

Under året har Söderberg & Haak etablerat nya kompletta försäljnings- och serviceanläggningar i Falköping, Hörby och Rosersberg samt förvärvat en återförsäljare i Karlstad.

Ytterligare kompletteringar av utbudet med något varumärke kan bli aktuellt och fler etableringar och förvärv kan inte uteslutas, men den närmaste tiden ska fokus ligga på att anpassa och integrera den växande organisationen.

Vid övertagandet av agenturerna hade Deutz-Fahr och Komatsu marknadsandelar i Sverige på endast ett par procent trots att de på andra håll i världen är marknadsledande. Målet är att Deutz- Fahr ska ha en marknadsandel på 10 procent och Komatsu 10-15 procent.

Detta innebär att omkring hälften av försäljningen kommer att utgöras av entreprenadmaskiner, viket är en historiskt helt ny produktmix för Söderberg & Haak. Denna omställning är orsaken till att VD Hans Ripa den 1 september 2018 lämnade över sin post till Jonas Jaenecke som har en lång erfarenhet från entreprenadbranschen.

”Hans Ripa har åstadkommit väldigt mycket. Han har ställt om produktmixen och genomfört en expansiv omorganisation för att öka återförsäljarnätverket. Det arbetet går nu in i en ny fas med anpassning och finslipning av organisationen”, säger Erik Andersson, styrelseordförande i Söderberg & Haak.

”Söderberg & Haak är ett anrikt företag och Mellby Gård är en stark och långsiktig ägare. Det borgar för förtroende hos kunderna som kan vara förvissade om att bolaget som funnits i 150 år kommer att finnas kvar med service, support och reservdelar. Jag ser fram emot att utveckla potentialen i entreprenadverksamheten och effektivisera lantbruksorganisationen”, säger Jonas Jaenecke.

”Det pågår en stark prispress. Vi måste ha den bästa kompetensen och servicen.

– Jonas Jaenecke, VD

Söderberg & Haak är Sveriges ledande privatägda importör och återförsäljare av maskiner till lantbruket och bygg- och anläggningsindustrin. Bolaget startade som en järn- och stålgrossist 1866.

Varumärken: Deutz-Fahr, Komatsu, Amazone, Dal-Bo, Geringhoff och Krone. Företaget servar även New Holland och Case IH.

Antal anläggningar: Företaget har totalt 40 anläggningar i Sverige med försäljning, service och reservdelsförsäljning. 21 av dessa är hel- eller majoritetsägda.

Söderberg & Haak Maskin AB är en del av Mellby Gård sedan 1995. Mellby Gårds representant i styrelsen: Erik Andersson, ordförande, och Sven Knutsson.

Huvudkontor: Staffanstorp
Omsättning 2017/2018: 1 179 MSEK
Antal anställda: 280

Börja skriva och tryck på Enter för att söka