Smarteyes AB

Den mest rekommenderade optikern

Smarteyes är verksamma i Sverige, Tyskland och Danmark. Sverige är loket i verksamheten och visar upp ett bra resultat och vi befäster våra marknadsandelar i nivå med föregående år, säger bolagets vd Thomas Kusoffsky.

Men det har varit ett tufft år och vi fick en motigare start än väntat. Det berodde dels på valutamarknaden och den stigande dollarn som slagit hårt mot vår verksamhet då stora delar av inköpen görs i dollar, samtidigt som konkurrensen blivit mycket hårdare än tidigare.

Vår enkla prissättning med fasta priser är en styrka i vårt koncept, men också en svaghet till följd av de stora svängningarna på dollarkursen. Modellen gör oss inte lika flexibla för prisjusteringar vilket resulterade i en bra volym men lägre förtjänst än förväntat.

Under hösten 2015 sattes ett åtgärdspaket in och effekterna slog igenom under våren vilket förbättrade resultatet avsevärt.

Vi har under året antagit en ny vision som lyder: ”Den mest rekommenderade optikern”. Visionen är mätbar och går att applicera på såväl ledning som butiksnivå. Det är en viktig ledstjärna i vårt strategiska arbete med att förbättra vår kundvård och serviceerbjudande. Den ställer krav och motiverar oss alla dagligen, oavsett vad du jobbar med på Smarteyes.

Under året har vi också fått en del utmärkelser vi är stolta över. Till exempel hamnade vi på 7:e plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser för storföretag, en undersökning som genomförs av organisationen Great place to work. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg, för att nå vår vision
måste vi först se till att vi har de nöjdaste medarbetarna.

Vi har även fått priset som ”Årets blomstrande företag” av barnhjäpsorganisationen Majblomman för andra gången på tre år. Anledningen är att vi sedan 2012 har givit gratis glasögon till alla barn under 8 år, totalt har vi nu gett bort över 30 000 par glasögon sedan starten av detta initiativ.

Verksamheten i Tyskland gör sitt bästa resultat sedan starten 2010 och det ser ut som vi är på väg att göra en turnaround efter fem tuffa etableringsår. Vi har anpassat verksamheten till den försäljningsvolym vi defacto har och infört en ny pris- och försäljningsstrategi vilket givit ett positivt resultat. Jag ser mycket positivt på den uppåtgående
trenden och det ska bli väldigt intressant att fortsätta
utveckla konceptet i Tyskland.

I Danmark har vi under senaste två åren haft en snabb och kostsam expansion av nya butiker. Detta i kombination av den hårda konkurrensen som styrs av regelbundna rabattkampanjer har gjort att vi fått problem att nå planerad lönsamhet. Men vi arbetar stenhårt utifrån ett åtgärdsprogram och hoppas kunna vända trenden under kommande räkenskapsår, avslutar Thomas Kusoffsky.

Thomas Kusoffsky

VD Smarteyes AB

SMARTEYES AB

Glasögonkedjan Smarteyes är en sann uppstickare i branschen med målsättning att bli ett modeföretag snarare än en traditionell optikkedja. Smarteyes mission är att tillhandahålla moderiktiga glasögon till de många människorna och visionen är att vara den mest rekommenderade optikern.
Företaget har sedan starten utmanat det traditionella sättet att sälja glasögon genom sin enkelhet och transparens mot kund. Genom en tydlig profil och enkel prismodell ska kunden snabbt få en förståelse för slutpriset och känna sig trygg med vad hon eller han betalar för. Smarteyes vill göra det roligt att handla glasögon.
Smarteyes finns i de flesta större svenska städer från Trelleborg i söder till Boden i norr och har en snabb expanderingstakt. Smarteyes affärsmodell och koncept ska även ut på den internationella marknaden. Första steget har varit en etablering på den tyska och danska marknaden och expansionen till fler länder kommer att följa.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka