Roxtec

TÄTA GENOMFÖRINGAR FINNER NYA MARKNADER

Roxtec är Mellby Gårds största dotterbolag sett till omsättningen. Bolaget tillverkar kabel- och rörgenomföringar som används i tuffa miljöer. Efter flera års utmaningar inom marknadssegmentet offshore kan VD Mikael Helmerson konstatera att nya kunder inom andra industrigrenar kompenserar för nedgången inom olja och gas.

Roxtec grundades i samband med uppfinningen av Multidiameter™. Det är en lösning för anpassning till kablar och rör av olika dimensioner som är baserad på tätningsmoduler med avskalbara lager. Modulerna är i två delar och placeras kring kablar och rör i en ram som monteras i öppningar i golv, väggar, tak, däck eller skott. När installationen försluts med hjälp av en kompressionsenhet skapas en genomföring som möter de krav en tung industri har avseende exempelvis skydd mot brand och vatten- eller gasläckage.

Eftersom genomföringen blir säker på i stort sett alla tänkbara tillämpningsområden är det en premiumprodukt. Affärsmodellen är att som produktbolag tillverka och sälja till allt från ägare till installatörer. Ofta handlar det om att bearbeta ingenjörer och teknikkonsulter så att de ritar in Roxtecs produkter redan i planeringen av ett projekt.

”Det finns andra billigare sätt att täta en genomföring på, till exempel med tätmassa. Men sådana lösningar säkrar oftast bara mot en riskfaktor, som brand eller vatten. Vårt säljarbete handlar därför mycket om att förklara för kunden vilka fördelarna är med det vi kallar multiple demands. Därför kan man säga att vi själva skapar vår marknad”, säger Mikael Helmerson.

Roxtecs produkter är gjorda för att klara mycket hårda miljöer under lång tid. Därför har produkterna varit ett självklart val för olje- och gasindsutrin i både utvinning (upstream) och i raffinaderier (downstream). I takt med att oljepriset fallit har dock investeringsviljan inom framförallt upstream minskat, vilket har påverkat Roxtecs försäljning.

”Vi insåg redan för fyra år sedan att oljeboomen inte kunde vara för evigt. Därför skapade vi affärsområden baserade på marknadssegment för att systematiskt kunna bearbeta nya kunder. Idag ser vi att det har gett resultat och det är det strategiska beslut som jag är mest glad över under min tid hittills i bolaget”, säger Mikael Helmerson.

De tre affärsområdena är Marine & Offshore, Power & Process Industries samt Industry & Infrastructure. Några exempel på tillämpningar som nu vinner mark är kryssningsfartyg, vindkraftverk, tåg, tunnelbyggen och datahallar.

”Offshore Oil&Gas var tidigare vårt största kundsegment. Idag är det vårt minsta. Under 2017/2018 minskade vår totala omsättning med några procent på grund av den fortsatta minskningen inom offshore, men nu har vi kompenserat på ett sådant sätt att jag bedömer att vi är redo att växa igen”, säger Mikael Helmerson och fortsätter:

”Under den här tuffa perioden har även vinsten minskat något, men då har vi också gjort stora investeringar i vår säljstyrka. Vi har försvarat marginalen på ett bra sätt.”

Mikael Helmerson ser Mellby Gård som en delförklaring till att företaget gått stärkt ur omställningen.

”Kombinationen av långsiktighet och industriellt kunnande har varit ovärderlig. Det manifesteras i styrelsen där vi har Hans Stråberg som ordförande och bland andra Rune Andersson, Anders Bülow och Johan Andersson som ledamöter. Utan det stöd som detta gett både finansiellt och kompetensmässigt hade vår omställning varit en betydligt tuffare resa”, säger Mikael Helmerson.

”Man kan säga att vi själva skapar vår marknad.

– Mikael Helmerson, VD

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Exempel på branscher och tillämpningsområden är varv, oljeindustri, process- och tillverkningsindustrier, byggföretag, kraftverk och telekom. Roxtec har försäljning på över 80 marknader genom 27 dotterbolag och ett växande nätverk av agenter och distributörer.

Roxtec är en del av Mellby Gård sedan 2005. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg, ordförande, Rune Andersson, Johan Andersson och Anders Bülow.

Huvudkontor: Karlskrona
Omsättning 2017/2018: 1 675 MSEK
Antal anställda: 759

Börja skriva och tryck på Enter för att söka