Roxtec AB

VÄXER SNABBT PÅ NYA MARKNADER

Roxtecs innovativa tätningslösningar för kablar och rör fortsätter att finna nya tillämpningsområden och erövra nya marknader och segment. Företagets vd Mikael Helmerson tror på fortsatt tillväxt under kommande år.

Fram till för något år sedan byggde Roxtec främst sin starka tillväxt på affärer med kunder som har koppling till olje- och marinindustrin. I och med nedgången inom branschen för olja och gas valde Roxtec att lägga större fokus på andra marknadssegment och på nya applikationsområden för sina flexibla kabel- och rörgenomföringar. Tack vare den strategin har den globala koncernen i stort sett lyckats bibehålla omsättning och lönsamhet på samma höga nivå som förut.

– Vi har alltid varit öppna för nya möjligheter och använt vår kunskap och kreativitet för att skapa nya marknader, säger Mikael Helmerson. Vår organisation är tillväxtorienterad och van vid framgång. I den här situationen var det naturligt för oss att satsa framåt och göra något som vi själva kan påverka, nämligen att styra om och diversifiera vårt erbjudande.

Bland de segment som Roxtec har vidareutvecklat märks energiproduktion och kraftöverföring. Andra viktiga segment är tågindustrin och infrastrukturen kring nya järnvägsprojekt.

– Tåg och järnvägar har blivit kraftigt växande marknader för oss. Vi fortsätter målmedvetet att undersöka nya marknader och för var dag som går minskar vi vårt beroende av oljeindustrin. Skulle oljeindustrin repa kraft och komma tillbaka så skulle ju det bara gynna oss ytterligare, säger Mikael Helmerson.

Under verksamhetsåret har Roxtec fortsatt sin expansion och bland annat förvärvat ytterligare en distributör. Den här gången var det den framgångsrika distributören i Neder­länderna som införlivades under Roxtecs paraply.

Vidare har företaget arbetat intensivt med att digitalisera verksamheten inom såväl marknadsföring som produktlösningar.

– Vi har bland annat lanserat en ny webbplats och fortsatt utvecklingen av vårt webbaserade konstruktionsverktyg som kunder kan använda för att designa in våra produkter i sina byggnader, fartyg och plattformar. Vi är ensamma om det i vår bransch och har över 15 000 användare, säger Mikael Helmerson.

Mikael Helmerson tror på fortsatt tillväxt och en positiv försäljningskurva under kommande år.

– Vi växer snabbt inom flera av våra nyare segment. Våra kabel- och rörgenomföringar används på över 80 marknader och vi har dotterbolag, distributörer och agenter världen över. Jag tycker att hela organisationen gör ett mycket bra jobb. Vi har dessutom extremt långsiktiga ägare i Mellby Gård, vilket är avgörande för vår framgång.

Mikael Helmerson

Vd Roxtec AB

ROXTEC AB

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Exempel på branscher och användningsområden är varv, oljebolag, process- och tillverkningsindustrier, byggföretag och företag inom energi och telekom.

Roxtec servar kunder på över 80 marknader genom 25 dotterbolag och ett växande nätverk av agenter och distributörer.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka