Roxtec AB

SUCCÉ FÖR NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Roxtec fortsätter att bana väg för ökad säkerhet i allt fler krävande branscher och i allt fler delar av världen genom att leverera högkvalitativa lösningar för tätning kring kablar och rör. Bara under det senaste året har företaget gjort succé med tre nyutvecklade genomföringar för så pass skilda användningsområden som elskåp, metallrör på fartyg och tätning under jord. Med den förstnämnda har Roxtec på allvar stegat in som en tidsbesparande och utrymmeseffektiv utmanare på den enorma världsmarknaden för traditionella förskruvningar. Finessen med den nya genomföringen för metallrör, Roxtec SPM™, är i sin tur att den inte kräver något kostsamt svetsningsarbete ombord på exempelvis last- eller kryssningsfartyg. Den sistnämnda, Roxtec UG™ (underground), är en hel produktserie som skyddar utrustning på källarplan från översvämning, fukt, gnagare och partiell urladdning.

Vi satsar och investerar för att parera den tydligt oljeprisrelaterade nedgången inom offshoreindustrin och för att lägga grunden för en fortsatt stark tillväxt, säger vd Mikael Helmerson. Vi ser stora möjligheter inom ett flertal spännande branscher som vi fortfarande bara tagit våra första steg i.

Roxtec har även vidareutvecklat sin affärsområdesstruktur i enlighet med väl genomarbetade strategier, etablerat en ny säljstyrningsmetodik och fortsatt sin digitalisering. Dessa satsningar ska ge understöd åt en fortsatt kraftfull expansion.

Vi har haft ännu ett händelsesrikt år, konstaterar Mikael Helmerson. Vi har förvärvat våra framgångsrika återförsäljare i både Holland och Belgien och införlivat dem som dotterbolag i koncernen. Vi har också utökat vårt serviceerbjudande genom sjösättningen av dotterbolaget Roxtec Services.

Roxtec Services utför bland annat inspektioner, underhållsarbeten och utbildning av installatörer. Först låg fokus på kabel- och rörgenomföringar på oljeriggar i Nordsjön, men konceptet har redan börjat få fotfäste på andra platser i världen.

Roxtecs webbaserade designverktyg, Roxtec Transit
Designer™, har haft fortsatt fin spridning bland konstruktörer och räknar nu närmare 15 000 användare.

Vi leder utvecklingen och gör framsteg på bred front, summerar Mikael Helmerson. Samtidigt skapar vi ofta
unika speciallösningar för våra kunder.

Mikael Helmerson

VD Roxtec AB

ROXTEC AB

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och flexibla kabel- och rörgenomföringar för ett ständigt växande antal branscher och användningsområden. Företaget, som är världsledande inom modulbaserade tätningssystem, tar kontinuerligt fram nya produkter och tjänster för ökad tillväxt.

Roxtec är en global koncern med en mycket stark lokal förankring som servar kunder på över 80 marknader genom 25 dotterbolag och ett nätverk av distributörer. Exempelvis använder varv, oljebolag, process- och tillverkningsindustrier, byggföretag och företag inom energi och telekom Roxtecs certifierade säkerhetsprodukter för ökad trygghet, effektivitet och driftsäkerhet.

Bakom framgångarna ligger en förmåga att alltid hålla kunden i fokus. Det gäller både när företaget hjälper kunder med allt från planering och design till installation och inspektion i internationella megaprojekt och när man använder sin expertis för att skräddarsy nya lösningar till nya kunder på nya marknader.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka