Nikkarit

TRE UTVECKLINGSFASER I ETT BOLAG

Nikkarit är bolaget med finskt ursprung som tagit en nisch inom byggsektorn genom att montera lister och ta betalt per löpmeter istället för per arbetad timme. Det blir effektivt och lönsamt samtidigt som det blir billigare för kunden. Efter en kraftig tillväxt i Sverige ställer VD Mikael Olrog in siktet på Norge.

Nikkarit grundades i Finland 1990, etablerade sig i Sverige i början av 2000-talet och ingår i Mellby Gård sedan 2014. Bolaget har hittat en smal nisch på byggmarknaden och genom specialisering inom denna nisch når bolaget ett konkurrenskraftigt erbjudande i kvalitet, effektivitet och pris. Det handlar om att montera lister, karmar och foder i kommersiella byggprojekt.

Detta arbetsmoment är ofta det sista som utförs på ett bygge och Nikkarits kunder, som är de större och mellanstora byggbolagen, uppskattar att kunna flytta sina egna snickare till nästa projekt och låta Nikkarit stå för det slutliga finsnickeriet. Affärsmodellen att ta betalt per meter uppsatt list gör det lönsamt för Nikkarit att jobba snabbt, samtidigt som det kan bli billigare för kunden jämfört med timfakturering. Nikkarits medarbetare är i hög grad specialiserade med en effektiv egenutvecklad arbetsutrustning. Summan blir högre kvalitet på kortare tid till lägre pris.

Mikael Olrog började i Nikkarit 2015 och tillträdde som koncernchef i augusti 2017. Tillsammans med honom jobbar tre dotterbolagschefer i Finland, Sverige och Norge.

”I Finland har vi sedan ganska länge en dominerande ställning, och marknaden är dessutom mogen. Därför har vi breddat verksamheten där till att även innefatta fönstermontage”, säger han.

I Sverige har Nikkarit drabbats av växtvärk efter flera år med en tillväxt på 20-30 procent. Det gångna året har därför handlat om att investera i förnyad intern administration och ett helt nytt affärssystem för att kunna hantera de ökade volymerna.

”Vi såg att vi hade lite svårt att hinna med. Därför har vi bromsat tillväxttakten i Sverige. Även under det kommande året blir det fokus på att sätta nya rutiner kring affärssystemet och intern kompetensutveckling. Vi har satt en ganska försiktig budget i Sverige för 2018/2019 och räknar med att vi därefter kommer tillbaka med förnyad kraft för tillväxt i Sverige”, säger Mikael Olrog.

Den omtalade inbromsningen av bostadsbyggandet i Sverige har däremot, när detta skrivs, ännu inte påverkat bolaget.

”Vi följer utvecklingen noga eftersom vi ser att våra kunder påverkas. Själva är vi ännu för små i Sverige för att påverkas av den sortens trender. Men det gör också att jag ser med stor tillförsikt på den framtida potentialen”, fortsätter Mikael Olrog.

I Norge däremot positioneras bolaget för snabb tillväxt. Etableringen i landet skedde för drygt två år sedan och under det gångna året fick bolaget en genombrottsorder som var större än hela dotterbolagets årsomsättning dittills.

”Våra tre dotterbolag har helt olika förutsättningar. I Finland är vi dominerande på lister och måste bredda oss för att växa, i Sverige står vi i övergången från att vara en liten regional aktör till att vara verksamma i många av storstäderna och i Norge är vi ännu en startup. Det kräver olika strategier i varje land”, säger Mikael Olrog.

Det är bland annat på grund av det som han uppskattar att bolaget ingår i Mellby Gård. I styrelsen finns erfarenheter från alla de tre utvecklingsstadierna. Och här finns den långsiktighet som krävs för att till exempel låta den svenska verksamheten konsolideras och komma ikapp.

”Att Nikkarit ingår i Mellby Gård var ett tungt vägande skäl till att jag tog det här jobbet. Här finns kompetens och finansiell kraft. Mellby Gård står också för en bra värdegrund som jag delar. Man ska vara renhårig och göra schysta affärer, vilket inte alltid är fallet i byggbranschen”, säger Mikael Olrog och fortsätter:

”I Mellby Gård råder en familjär och prestigelös men samtidigt professionell stämning. När vår styrelse samlas är de måna om att stanna för att prata med våra montörer och arbetsledare. Det bidrar positivt på alla sätt.”

”Vi finns på tre marknader som har helt olika förutsättningar.

– Mikael Olrog, koncernchef

Nikkarit grundades i Finland 1990 och etablerades i Sverige 2005. Bolaget är ett specialistföretag inom listning och karmmontering vid alla typer av byggnationer, vid såväl nyproduktion som renovering.

Det unika konceptet bygger på fasta meterpriser där både material och montering ingår. Det innebär högre kvalitet till lägre pris jämfört med en traditionell affärsmodell.

Nikkarit är en del av Mellby Gård sedan 2014. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg, ordförande, och Sven Knutsson.

Omsättning 2017/2018: 215 MSEK
Antal anställda: 240

Börja skriva och tryck på Enter för att söka