Nikkarit Holding AB

LISTIGT KONCEPT GER LÄGRE BYGGKOSTNADER

Fasta meterpriser, inklusive material och montering, är konceptet bakom framgångarna för Nikkarit AB. ”Vi växer på alla våra marknader och bara i Finland har vi under året rekryterat drygt 30 nya montörer”, säger Mikael Olrog, vd på Nikkarit.

Nikkarit är specialister inom listning (sockel, foder, taklist osv) och karmmontering vid alla typer av byggnationer. Det unika konceptet bygger på fasta meterpriser där både material och montering ingår, vilket innebär högsta kvalitet till lägre kostnad än med traditionella metoder.

Företaget startade i Finland 1990 där man är marknadsledande.

– Under året har vi lanserat fönstermontage i fler regioner av Finland. Ursprunget är att vi förvärvat ett fönstermonteringsföretag i Helsingfors som vi nu integrerat och vars kunskap vi sprider över hela landet. För att möta den växande efterfrågan har vi rekryterat drygt 30 montörer, berättar Mikael Olrog, vd på Nikkarit.

Även på marknaderna i Sverige och Norge utvecklas verksamheten positivt.

– I Norge har vi rekryterat ytterligare montörer för att kunna leverera på de projekt vi fått. Det som är extra glädjande är inte bara att vi fått en rad nya uppdrag utan även att vi har fått återköp från tidigare kunder som vill fortsätta att använda våra tjänster. Detta känns extra bra med tanke på att vi fortfarande är nya på marknaden och relativt okända i Norge, säger Mikael Olrog.

I Sverige har Nikkarit expanderat med drygt 20 procent under det gångna verksamhetsåret.

– En av anledningarna till den stora tillväxten är att vi lyckats rekrytera och introducera nya montörer på en tuff arbetsmarknad samtidigt som vi varit framgångsrika i vårt säljarbete, fortsätter Mikael Olrog.

Under våren har Nikkarit förvärvat Göteborgsföretaget Libab som sysslar med försäljning av list och även montage. I och med köpet och integreringen av Libab har man även kunnat utöka och bredda produkterbjudandet.

– Utöver listningsuppdrag har vi även fått tillgång till en rad nya spännande produkter. Framför allt en special­utvecklad list som motverkar vägglöss, vilket är ett växande problem i Sverige, säger Mikael Olrog.

På dagordningen står nu att bygga en organisatorisk struktur för att kunna hantera och styra den starka volymtillväxt som företaget haft under senare år i Sverige.

– Vi har växt ur våra nuvarande lokaler i Knivsta och kommer i höst att flytta huvudkontoret till Sollentuna. Samtidigt kommer vi närmare marknaden, vilket är en annan fördel med flytten, avslutar Mikael Olrog.

Mikael Olrog

Vd Nikkarit Holding AB

NIKKARIT HOLDING AB

Nikkarit AB grundades i Finland 1990 och har funnits i Sverige sedan 2005. Bolaget är ett specialistföretag inom listning och karmmontering vid alla typer av byggnationer, såväl nyproduktion som renovering.

Det unika konceptet bygger på fasta meterpriser där både material och montering ingår, vilket innebär högsta kvalitet till lägre kostnad än med traditionella metoder.

Koncernen har cirka 200 medarbetare och är marknadsledande inom listmontering i både Finland och Sverige.

Sedan 2014 är Nikkarit-koncernen en del av Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka