Nikkarit Holding AB

Listigt listande lönsamt

Vi är just nu inne i en väldigt expansiv fas. Dels på grund av att vi har etablerat oss på nya geografiska marknader, dels på grund av den ökande byggnationen, som skapar en större efterfrågan på våra tjänster, säger Mats Söderkvist, vd för Nikkarit Holding AB sedan 1 maj.

Mycket har hänt under senaste verksamhetsåret, i Finland har vår starka position befästs ytterligare. Bland annat genom att fönstermonteringsföretaget GP Asentajat Oy förvärvats och integrerats i den finska verksamheten. Vi kommer därmed in i ett tidigare skede på bygget och kan erbjuda en bredare tjänsteportfölj som nu omfattar list, karm och fönstermontage.

Byggverksamheten ökar kraftigt i framförallt Sverige, men även i Finland och Norge byggs det något mer än tidigare.

I Sverige har vi breddat kundbasen samt befäst vår geografiska expansion i Göteborg och Malmö – där vi blivit en självklar leverantör för många av våra kunder på dessa orter. Vi har byggt ut organisationen med både säljare och arbetsledare lokalt. Den ökade bostadsproduktionen gör att vi märker en ökad efterfrågan även på orter där vi inte har lokal närvaro, främst i universitetsstäderna, vilket har lett till en synbart ökad omsättning för vår fjärrorganisation som hanterar projekt på distans.

Nya lokaler har skaffats i södra Stockholm vilka är mer lämpade för vår verksamhet.

Förutom en fortsatt stor tillväxt för vårt affärsområde listning har det andra benet, karmmontage utvecklats närmast exponentiellt. Under året har förstärkning av organisationen i Stockholm skett främst inom försäljning och arbetsledning, men även antalet montörer har ökat på alla tre orter där vi har kontor.

I Norge har de första montörerna anställts och utbildats i vårt unika arbetssätt. De har under året även framgångsrikt levererat de första uppdragen vilket har gett oss viktiga
referensprojekt i den fortsatta bearbetningen på denna för oss nya marknad, där vårt koncept möts av stort intresse.

Det är spännande och stimulerande att leda en koncern med så olika utmaningar som vi har inom Nikkarit, som sträcker sig från det mogna och väletablerade företaget i Finland, den geografiskt expansiva och tillväxtorienterade verksamheten i Sverige till den helt nystartade verksamheten i Norge, avslutar Mats Söderkvist.

Mats Söderkvist

VD Nikkarit Holding AB

NIKKARIT HOLDING AB

Nikkarit är ett specialistföretag inom list- och karmmontering, med ett tydligt och unikt koncept som förenar effektivitet med kvalitet.

Man arbetar med fasta meterpriser där både material och montering ingår. Ett koncept som har flera betydande fördelar för kunderna som får högsta kvalité på listning till lägre kostnad än med traditionella metoder.

Sedan starten har bolaget listat tusentals lägenheter och många specialobjekt. Bland projekten finns bland andra Scandic Continental vid Stockholms Central samt SCAs nya kontor i Göteborg. Bostadsproduktion är dock det vanligaste arbetsfältet.

Omsättningen ligger på cirka 150 miljoner kronor med merparten av omsättningen i Finland. Sverige växer starkt och expansionen fortsatte under året genom etablering i Norge med bl a ett viktigt specialprojekt, Nittedal Kirke och Kulturhus nordost om Oslo.

Nikkarit grundades i Finland för ungefär 25 år sedan. Sedan maj 2014 är Nikkarit-koncernen en del av
Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka