Lund fashion

EFFEKTIV STRUKTUR MED POTENTIAL ATT HANTERA FLERA KLÄDESKONCEPT

2003 köpte Mellby Gård det familjeägda bolaget Flash. Under de senaste åren har man sett en möjlighet att addera ytterligare koncept och 2017 bildades Lund Fashion som nu driver två klädeskoncept, förutom Flash även Dea Axelssons.

”Med Lund Fashion har Mellby Gård skapat en infrastruktur med potential att hantera flera klädeskoncept”, säger Thomas Gustafsson, ordförande för Lund Fashion. ”Företagets fokus är att fortsätta att utveckla Flash och Dea Axelssons. Om det sedan klarar att hantera ytterligare koncept är en fråga som vi ska närma oss med stor försiktighet – och nyfikenhet. Det gäller att vara beredd om möjligheten uppstår.”

”När Mellby Gård köpte Flash var det ett mycket välskött företag med 30 butiker”, säger Thomas Gustafsson. ”Mellby Gårds grundfilosofi är att kontinuerligt utveckla och växa bolag. Den röda tråden är långsiktighet och att vara aktiv ägare i både medoch motgång.”

”Flash har idag en stabil verksamhet med 75 butiker över hela Sverige plus tre butiker i Danmark. Flash tar kontinuerligt marknadsandelar, men det är svårt att växa snabbt med ytterligare butiker, eftersom vi i princip redan täcker hela landet”, säger Fredrik Johansson, tidigare VD för Lund Fashion. ”Möjligheten att addera Dea Axelssons 25 butiker kom därför lägligt.”

Både Flash och Dea Axelssons vänder sig till ”kvinnan mitt i livet”, kläder för vardagen, privat och på arbetsplatsen. Kunderna är lojala och kommer tillbaka kontinuerligt.

”Med vår breda målgrupp skiljer vi oss från många av våra konkurrenter som vänder sig till unga kvinnor. Vår målgrupp är både spännande och köpstark.”

Klädesbranschen i Sverige har haft ett tufft år. Huvuddelen av Flash butiker har dock utvecklats bättre än branschen. Även resultatet har fortsatt på ett positivt sätt. För Dea Axelssons har mycket tid gått åt till att integrera och säkerställa verksamheten i den nya strukturen.

”Nu är vi igång med full fart och ser en mycket spännande tid framför oss”, säger Fredrik Johansson, VD för Lund Fashion. ”Det har varit en stor förändring att gå från ett till två koncept och att få alla internt att tänka i två olika koncept. Vår organisation har klarat det mycket bättre än förväntat. Många har sett det som en utmaning och en möjlighet att utvecklas.”

Alla produkter inom Lund Fashion är av egen design och säljs enbart inom respektive koncept. Inköps- och designavdelningen är därför centrala och de som arbetar där har lärt känna kunderna och deras behov. Arbetet med att skapa sortiment som tilltalar såväl befintliga som nya kunder fortsätter.

”Vi kan den svenska marknaden, det var ett stort skäl till att vi satsade på Dea Axelssons. Genom att fokusera på de bästa butikslägena säkrar vi att kunderna hittar våra butiker. Att arbeta med omni-kanaler, det vill säga flera kanaler mot kund, är A och O idag. Kunden börjar med att titta i telefonen och går sedan ner till butiken för att prova. Några köper produkterna på nätet, andra i butik. Det är inte antingen eller, det är både och, kanalerna kompletterar varandra.”

”Fokus för detaljhandeln idag är att skapa ett flexibelt arbetssätt för att snabbt kunna följa kundernas köpbeteende”, säger Thomas Gustafsson ”Vi ser kontinuerligt över vårt butiksbestånd. Resultatet kan bli att vi väljer fler eller färre butiker, det viktiga är att vi kan agera snabbt.”

Både Flash och Dea Axelssons har e-handel som växer kontinuerligt, men som fortfarande står för relativt blygsamma volymer. Flera kunder har gått över till att handla på nätet eller kompletterar sin handel där. Den mesta försäljning på nätet sker faktiskt på orter där Lund Fashion redan har butiker.

”Lund Fashion har en platt organisation”, säger Thomas Gustafsson. ”Historiken som familjeföretag spelar in, ledningen har alltid arbetat nära sina medarbetare, plus att det finns ett enormt fokus på butik och kund. Lund Fashion är i grunden ett entreprenörsföretag som agerar enkelt och smart. Våra medarbetare i butik vet att de är där för att ta hand om kunderna, inte för att fylla i onödiga rapporter.”

”På så sätt får vi medarbetare som trivs med att sälja och arbeta i butik”, säger Fredrik Johansson. ”Många av våra medarbetare, både centralt och i butikerna, har arbetat hos oss i flera år. Vi har vuxit snabbt, men behållit känslan av det lilla bolaget där alla känner alla. Vår organisation är som en upp-och-nedvänd triangel där butikerna är överst och resten av organisationen stödjer dem.”

”Det är ett privilegium att ha en ägare som agerar så långsiktigt som Mellby Gård och ett stöd inom många områden, inte minst vid olika avtalsförhandlingar”, säger Fredrik Johansson. ”Att vara en del av Mellby Gård skapar en trygghet för de anställda samtidigt som det självklart finns en förväntan från ägarna att vi levererar resultat. Vi vill kontinuerligt utvecklas och ta verksamheten ett steg vidare, att addera Dea Axelssons är ett tydligt bevis på det.”

”Det har varit en stor förändring att gå från ett till två koncept och att få alla internt att tänka i två olika koncept. Vår organisation har klarat det mycket bättre än förväntat. Många har sett det som en utmaning och en möjlighet att utvecklas. Nu är vi igång med full fart och ser en mycket spännande tid framför oss,” säger Fredrik Johansson.

VD – Åsa Sånemyr

Lund Fashion erbjuder färgstarkt kvinnligt basmode med trendigt inslag. Kläderna är i huvudsak egendesignade och säljs via egna butiker med två olika koncept: Flash och Dea Axelssons. Målgruppen är självständiga, aktiva kvinnor med ett ungt sinne som månar om sitt utseende.

Flash ingår sedan 2003 i Mellby Gård. Dea Axelssons förvärvades 2017 och i samband med detta bildades Lund Fashion AB som hanterar båda koncepten.

Mellby Gårds representanter i styrelsen: Thomas Gustafsson, ordförande, Erik Andersson och Orvar Magnusson.

Omsättning 2017/2018: 483 MSEK
Antal anställda: 274
Antal butiker: 103

Börja skriva och tryck på Enter för att söka