Klarahill

LÖNSAMHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR VÄRDIGHET

Klarahill är bolaget som konsoliderar Sveriges begravningsbyråer. På en starkt fragmenterad marknad växer behovet av samarbete och ett långsiktigt ägarskap. I en tid av digitalisering och effektiva processer står Klarahill upp som en garant för värdiga och personliga avsked.

Klarahill bildades 2014 av en grupp familjeföretagare inom SBF, Sveriges begravningsbyråers förbund. De såg behovet av samarbete och inte minst en gemensam digital plattform. Anhöriga till människor som gått bort hittar idag sin begravningsbyrå på nätet, och de ofta familjeägda byråerna får svårt att nå ut eftersom de med små resurser inte klarar webbutveckling och sökordsoptimering. Därför är det en stor fördel för en mindre byrå att ingå i Klarahills varumärke och nätverk.

Samtidigt som Klarahill ser behovet av en konsolidering av marknaden finns också förståelsen för att en begravningsbyrå är en verksamhet som kräver ett helhjärtat entreprenörskap. Därför är det viktigt att entreprenören stannar kvar i verksamheten som delägare. VD för Klarahill är Niklas Steenberg:

”Vi brukar likna det vid ICA-modellen. Det är entreprenörer som förenas i en koncern där delägandet kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna, men där alla får del av centrala funktioner samtidigt som det egna entreprenörskapet finns kvar”, säger han.

Mellby Gård investerade initialt 50 miljoner kronor i Klarahill 2015. Idag har bolaget 30 hel- och delägda begravningsbyråkontor i Skåne, Småland, Västsverige och Stockholm. Sven Knutsson är styrelseordförande och en av Mellby Gårds representanter i bolaget och han är nöjd med utvecklingen.

”Vi har investerat löpande i Klarahill i takt med att bolaget expanderat. Nu har Klarahill nått den kritiska massa som krävs för att på egen hand fortsätta expandera med lönsamhet och vi kan se att det går att få ut mer synergieffekter”, säger han och fortsätter:

”Det är fascinerande att se hur isolerade de enskilda byråerna har varit historiskt. De har inte utbytt erfarenheter och de anser ofta att det är fult att tala om pengar och vinst. När vi kommer in har vi mycket positivt att bidra med, men vi rör också om i gamla invanda mönster.”

Just detta, lönsamhet och affärsmässighet, har varit en pedagogisk utmaning att komma över. I en bransch som handlar om livets förgänglighet och sorg har det ansetts ovärdigt att tala om pengar. Följden har blivit olycklig: En låg lönsamhet i de byråer som verkligen bryr sig om mötet med de anhöriga har tillsammans med digitaliseringen skapat utrymme för nya aktörer som tillhandahåller direktkremering – en kostnadseffektiv men opersonlig digital process där de anhöriga inte ens går till begravningen.

”Därför måste vi våga tala om lönsamhet. Om vi ska ha kvar begravningsbyråer som värnar om avskedsceremonin och de anhörigas önskemål måste de driva en långsiktigt hållbar affär. Klarahill ska vara det seriösa premiumalternativet, och det kommer aldrig att bli en högmarginalaffär, men på sikt är lönsamheten en garant för värdigheten”, säger Sven Knutsson.

Klarahills idé bygger på regionalt samarbete och utbyte av best practice. Byråer som tidigare agerat helt självständigt kan nu till exempel dela transportbilar och inte minst dela på jouren som annars gör att en oberoende begravningsentreprenör i princip aldrig är ledig. Expansionen måste därför ske geografiskt sammanhållet, utifrån de platser där bolaget redan finns. En ny region bygger på att en större byrå kan knytas till koncernen som regionalt huvudkontor. Under året köpte Klarahill Blixt Begravningsbyrå med fyra kontor i bland annat Trollhättan och Vänersborg. Detta blev Klarahills insteg i Västsverige.

”Det är Mellby Gård som har gjort det här projektet möjligt. Det är inte många andra ägare som kombinerar egenskaperna långsiktighet, finansiell styrka, trovärdighet och en förståelse och sympati för affärsidén. Ett riskkapitalbolag med en exithorisont skulle aldrig klara att samla de entreprenörer som vi knutit till oss, med den yrkesstolthet som de har”, säger Niklas Steenberg och Sven Knutsson fyller i:

”Vi har tagit fram ett dokument med vår värdegrund där vi säger att de anhöriga behöver en mjuk klippa, någon som visar förståelse och omtanke men som framför allt kan ordna allt det praktiska i en tid av sorg. På Mellby Gård ser vi Klarahill som en mjuk klippa för entreprenörerna i sin tur, genom att förstå deras situation och ta hand om det praktiska.”

Vid sidan av Klarahill har dotterbolaget Verahill växt fram. Bolaget bildades 2016/2017 och sköter familjejuridik. Under det gångna året har verksamheten tagit fart och bolaget har idag 25 anställda.

”Verahill har växt fram genom behovet av att hantera den juridik som uppstår i samband med dödsfall. Men vi ser stora expansionsmöjligheter inom generell familjejuridik som äktenskapsförord, samboavtal, bodelning och deklaration”, säger Niklas Steenberg.

”Vi brukar likna det vid ICA-modellen.

– Niklas Steenberg, VD

Klarahill bildades 2014 och har som affärsidé att konsolidera en starkt fragmenterad begravningsbransch. Koncernen ska vara det seriösa premiumalternativet för människor i sorg. Det åstadkoms genom att de enskilda entreprenörernas engagemang bibehålls genom delaktighet och delägarskap i en ”ICA-modell”. Dotterbolaget Verahill bildades 2016/2017 och sköter familjejuridik i samband med dödsfall som bouppteckningar och arvsfrågor, en del av livets juridik för familjen.

Klarahill är en del av Mellby Gård sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Sven Knutsson, ordförande, och Johan Andersson.

Huvudkontor: Stockholm
Omsättning 2017/2018: 128 MSEK
Antal anställda: 100
Antal kontor: 31

Börja skriva och tryck på Enter för att söka