KappAhl AB

KESTÄVÄÄ LIIKETOIMINTAA

KappAhl jatkaa matkaansa asiakkaan kanssa ja kestävyyteen keskittyneenä. Vuoden 2016/17 vahva tulos yllätti monet analyytikot ja nopeutti osakekurssia. Selityksenä tähän on useita vuosia aiemmin aloitetut muutokset, jotka nyt tuottavat hedelmää, sanoo toimitusjohtaja ja konsernin päällikkö Danny Feltmann.

Liiketoimintavuosi 2016/17 on yksi askel kohti KappAhlin taloudellista tavoitetta saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali sekä 4 prosentin liikevaihdon kasvu suhdannevaiheen aikana. Vuoden liikevoittoprosentti oli 9,1 (7,4) ja myynti kasvoi 4,1 prosentilla.

– Parantunut bruttomarginaali, edistys kustannuksissa sekä muutos Puolassa ovat positiivisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tulokseen, sanoo toimitusjohtaja Danny Feltmann.

Danny Feltmannin mukaan monet tehdyt aloitteet ovat nyt alkaneet antaa tuloksia.

Tämä pätee erityisesti valikoiman jatkuvaan muuttamiseen sekä hinta- ja kampanjastrategioihin, joilla on positiivinen vaikutus tuloihin ja myyntikatteeseen. Kustannustemme hallinta on edelleen hyvä, ja tavaravirran tehostamistyö on antanut meille pienemmän varastoon sidotun pääoman. Samaan aikaan tulevaisuuden asemointi on entistäkin enemmän fokuksessa ja yksi merkki tästä on se, että investoinnit vähittäiskaupan kiinteistöjen perusparannukseen sekä prosessi- ja IT-hankkeisiin ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Danny Feltmann nostaa myös esiin asiakassuhteiden vahvistamisen sekä uudet valikoimastrategiat.

Vuoden aikana on käynnistetty naisille Scandinavian Feminine ja työ on käynnissä miehille suunnatun strategian kehittämiseen. Lasten konsepti Newbie Store jatkaa laajenemistaan, ja viime elokuussa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa oli yhdeksän uudistettua Newbie- myymälää. Olemme myös käynnistäneet klubimme suositun jäsensovelluksen Puolassa. Se on nyt kaikilla myyntimarkkinoilla ja sitä on ladattu yli 700 000 kertaa! Olemme myös menestyksekkäästi käynnistäneet pilottihankkeet Click & Collect ja Shop Online in Store, jotka lanseerataan syksyn 2017 aikana kaikkiin myymälöihin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Myös KappAhlin kunnianhimoinen kestävää kehitystä edistävä työ jatkuu.

– Vuoden aikana olemme lisänneet kestävän muodin osuutta 38 prosentista 53 prosenttiin. Olennainen osa tästä on satsaus denimiin, jonka puuvilla on kestävämpää ja jonka tuotantoprosessissa on vähäisempi vesi- ja kemikaalimenekki. Vuoden aikana esitimme ”Make it Feel Right” -videosarjan, eli kestävyydestä kertovat kuusi videota, joiden tarkoituksena on ohjata asiakkaitamme kohti kestävämpää vaatekaappia, kertoo Danny Feltmann.

Danny Feltmann tarkoittaa, että vahva vuosi on selkeä tulos siitä, että panostukset ovat antaneet tuloksia kertoen, että työ toiminnan kehittämiseksi jatkuu samaan malliin.

– Investointitahti tulee todennäköisesti pysymään jatkossakin korkealla myymäläverkon mukauttamisprosessissa ja monikanavaisten palveluiden kehittämisessä. Newbie Store -konseptin jännittävä laajentuminen jatkuu sekä nykyisillä markkinoilla että myös Puolaan ja Isoon-Britanniaan.

Mikä on tärkein tekijä KappAhlin menestyksessä?

Johtotähtenä jatkuvassa työssä on oikea muoti asiakkaallemme – juuri siten ja silloin, kun asiakas itse haluaa. Tämä asettaa perustan jatkuvalle kasvulle. Jatkamme tätä matkaa erittäin innostuneina, kertoo Danny Feltmann.

KappAhl AB

KappAhl perustettiin Göteborgissa vuonna 1953 ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista muotiketjuista, johon kuuluu 370 KappAhl- ja Newbie-myymälää Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Puolassa sekä Shop Online. Liiketoiminta-ajatuksena on tarjota edullista muotia omalla suunnittelulla monille ihmisille. Tänään 53 prosenttia yhtiön tuotteista on merkitty kestävällä kehityksellä.

Tilikautena 2016/17 yrityksen liikevaihto oli 4,9 miljardia Ruotsin kruunua ja henkilöstön määrä oli noin 2 700 yhdeksässä maassa. KappAhl on Nasdaq Stockholm –noteerattu yritys.

KappAhl AB

A SUSTAINABLE AFFAIR

KappAhl continues its journey with the customer and sustainability in focus. The strong result for the 2016/17 financial year surprised many analysts and kicked the stock price upwards. The strong result comes from initiatives taken in previous years that are now starting to generate outcomes, says Danny Feltmann, MD and CEO.

Financial year 2016/17 was yet another step towards KappAhl’s financial goal – to achieve an operating margin of 10 percent and sales growth of 4 percent during an economic cycle. The operating margin reached 9.1 percent (7.4 percent) and sales grew by 4.1 percent.

“An improved gross margin, cost leverage and adjustments in Poland are all factors that have positively impacted on the result,” says Danny Feltmann, MD and CEO.

According to Danny Feltmann, a number of initiatives are now beginning to have an effect.

“It is largely the continued alignments of the product range and price and campaign strategies that are having a positive effect on sales and gross margins. Our cost control continues to be solid and work to make the product flow more efficient has led to lower capital being tied up in inventories. Further, the positioning for the future is now a core focus and evidenced by a 50 percent increase (compared to last year) in shop refurbishment investment, as well as investments in process- and IT-related projects.”

Danny Feltmann also highlights the initiatives implemented to strengthen customer interaction with new collection strategies.

“During the year we have launched ‘Scandinavian Feminine’ for Women and the review of the Men’s strategy is underway.”

The kids’ concept ‘Newbie Store’ continues its expansion and by the end of August there will be 11 stand-alone Newbie stores in Sweden, Norway and Finland. We have also launched our popular club membership app in Poland. The app is now available on all sales markets and has been downloaded more then 700,000 times! We have also successfully launched pilot projects for Click&Collect and Shop Online in Store, both of which will be available in all stores in Sweden, Norway and Finland during the second part of 2017.

KappAhl’s ambitious sustainability work continues as well.

“During the year, we have increased the share of sustainability labelled fashion from 38 percent to 53 percent. A major part is contributed to the use of denim from more sustainable cotton and lower water and chemical use in the production process. Throughout the year, we have launched ‘Make it Feel Right’, six videos about sustainability with the aim of guiding our customers towards a more sustainable wardrobe,” explains Danny Feltmann.

Danny Feltmann believes the strong performance is evidence that the initiatives are having an effect, and explains that work to further develop the operations is continuing at an undiminished pace.

“Efforts to align the store network and to develop omni-
services are likely to be continued and focused. Newbie Stores’ exciting expansion is continuing in existing markets and in Poland and Great Britain.”

Which is the most important success factor for KappAhl?

“A guiding principle in the ongoing operations is the right fashion for our customer, when and how the customer chooses. That’s the foundation for continued growth. We are continuing this journey with great enthusiasm,” says Danny Feltmann.

Danny Feltmann

MD KappAhl AB

KappAhl AB

KappAhl was founded in Gothenburg in 1953 and is one of the Nordic region’s leading fashion chains, with 370 KappAhl and Newbie stores in Sweden, Norway, Finland and Poland. The business concept is to offer value-for-money fashion in our own design for the masses. Today, 53 percent of the product range bears the sustainability label.

In 2026/17, revenue was 4.9 billion SEK and the number of employees was about 2,700, spread across nine countries. KappAhl is listed on Nasdaq Stockholm.

Start typing and press Enter to search