KappAhl AB

2015/2016: STABILT ÅR FÖR KAPPAHL

– När vi summerar året som gått har det karaktäriserats av finansiell återhämtning och förbättring. Drivkrafterna har varit vårt arbete med att utveckla KappAhls kunderbjudande, förstärka bruttomarginalen och fortsatt kostnadskontroll, berättar KappAhls vd Danny Feltmann. Försäljningen och bruttomarginalen har ökat vilket gav en rörelsemarginal om 7,4 (4,3) procent för året. Sammanfattningsvis är de resultat vi uppnått viktiga steg på väg mot våra långsiktiga mål.

Året har karaktäriserats av gradvisa förtydliganden av kollektionerna, förändrat och aktivt arbete med pris- och kampanjstrategier samt god kostnadskontroll. Insatserna under året har skett med fokus på kundmötet, exempelvis insatser inom sälj- och service, inspirerande och guidande butikspresentation och onlinekommunikation. Insatserna har bidragit positivt till årets resultat.

Modekedjan har fortsatt att öppna fristående konceptbutiker och hade vid årets utgång totalt sex butiker, varav fyra Newbie och två Hampton Republic 27. Båda koncepten kommer fortsatt utvärderas för vidare expansion.

Att KappAhl i år nått 38 (24) procents andel hållbarhetsmärkt mode är ett stort steg mot ett sortiment som är hållbart i varje plagg. Fler viktiga milstolpar har passerats, exempelvis de riktlinjer för hållbar design som arbetats fram under året. Medlemskap i viktiga organisationer som Ethical Trading Initiative, OCA och Canopy ger ökade möjligheter att arbeta för en mer hållbar verksamhet genom hela värdekedjan.

– Vi har kvitto på att våra insatser börjar ge effekt och vårt arbete med att utveckla verksamheten fortsätter nu i oförminskad takt. I september sjösattes vårt nya kommunikationskoncept Feel, som just nu bärs fram av supermodellen Paulina Porizkova. Till våren kommer ytterligare resultat av vårt sortimentsarbete att synas i butik. Andra viktiga fokusområden framåt inkluderar utveckling av kundservice
och försäljningskanaler. Målet är att KappAhl ska vara
förstahandsvalet för vår kund och därmed lägga grunden för fortsatt tillväxt, berättar Danny Feltmann.

Han avrundar: Det är med stor entusiasm vi fortsätter denna resa!

Danny Feltmann

VD KappAhl AB

KappAhl AB

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt
Shop Online.

Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. 38% av sortimentet är hållbarhetsmärkt.

2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda drygt 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka