Klarahill AB

BEGRAVNING MED EN KNAPPTRYCKNING
– NEJ TACK

Svenska begravningsbyråer möter konkurrens av nya aktörer på nätet som finansieras av riskkapitalister. Nu samlas de gamla lokala byråerna på en gemensam digital plattform i bolaget Klarahill för att utveckla sina respektive verksamheter och erbjuda ett värdigt alternativ för människor i sorg.

– Klarahill AB blev ett faktum runt årsskiftet, berättar Niklas Steenberg, vd på bolaget som tidigare hette Inplico.

Namnändringen föranleddes av att alla byråer samlades på en digital plattform som döptes till klarahill.se. Då blev det naturligt att Klarahill också skulle vara bolagsnamn, förklarar Niklas Steenberg, som leder arbetet med de 25 byråerna som tillsammans är näst störst på begravningar i Sverige.

– På den lokala marknaden har de lokala varumärkena ett väldigt starkt värde. Det vill vi absolut inte ändra på, däremot måste den tydliga digitala strategin vi har på klarahill.se kopplas till de lokala byråerna runt om i landet, säger Niklas Steenberg.

Detta kommer att ske genom att namnet Klarahill läggs till i byråns namn. Men det kommer även framgå visuellt av kontorens utformning att de tillhör Klarahill.

– Just nu pågår en oerhört kraftig digital transformation av begravningsbranschen. Vi ser många nya typer av aktörer som dyker upp på marknaden och förändrar spelreglerna. På vissa riskkapitalfinansierade initiativ, som endast finns på nätet, genomförs en begravning i princip bara genom en knapptryckning.

Niklas Steenberg är skeptisk.

– Vi tror inte att den stora massan vill ha det så framöver.

Internet kan naturligtvis vara den första kontakten, men sen vill vi, genom våra fantastiska begravningsentreprenörer runt om i landet, möta och stödja människor i sorg. Vi är övertygade om att mötet är viktigt och därför satsar vi mycket på utbildning, hur våra lokaler ser ut och på våra rutiner.

Uppdraget att konsolidera branschen genom förvärv fortsätter. Under året har man till exempel införlivat Malmös största begravningsbyrå, Limhamns begravningsbyrå, i bolaget, berättar Niklas Steenberg.

– Under året har vi genom förvärv av tre kontor etablerat oss på Öland, och har nu ca 80% av marknaden på Öland. Sist, men inte minst förvärvade vi Stockholms största privata byrå som heter Hallsénius Begravningsbyrå, berättar Niklas Steenberg.

Utöver förvärv har man under året investerat mycket tid och energi på uppbyggnaden av den digitala kanalen och gemensamma ekonomisystem. Man har också börjat göra gemensamma inköp, då volymerna börjar bli ganska stora.

En annan viktig del under verksamhetsåret har varit att lyfta ut de juridiska delarna från begravningsverksamheten. Bouppteckningar och andra juridiska tjänster har lagts i ett nytt bolag som heter Verahill.

– Utöver bouppteckningar adderar vi nu ytterligare tjänster inom familjejuridiken och hanterar allt från vaggan till graven med till exempel samboavtal, äktenskapsförord och testamenten, berättar Niklas Steenberg.

De båda bolagen är intimt länkade och arbetar tillsammans, men Verahill kommer även att etablera egna kontor över landet. Just nu finns kontor i Malmö, Jönköping och Stockholm med ett 20-tal jurister anställda.

Niklas Steenberg

Vd Klarahill AB

Klarahill AB

Klarahill AB hette fram till början av 2017 Inplico AB och grundades 2014 av branschkunniga familjeföretagare som tillsammans drev en femtedel av de auktoriserade byråerna inom Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF).

Dotterbolaget Verahill AB har bildats under året och kommer att svara för den juridiska delen av verksamheten med bouppteckningar, testamenten och allt annat som hör till familjejuridik.

Sedan 2015 är Klarahill AB en del av Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka