Klarahill AB

Personlighet, trygghet och lokalt förankrat entreprenörskap

Klarahill är ett mycket ungt företag inom begravningsbranschen, säger Niklas Steenberg som är vd för bolaget. Det startades så sent som i september 2014 genom att några entreprenörer i branschen ville skapa ett seriöst alternativ för de som av olika anledningar ville sälja sina begravningsverksamheter. Tidigare var det enda alternativ som stod till buds Fonus som är den kooperativa delen av marknaden.

När Mellby Gård under våren 2015 gick in i Klarahill bestod övriga ägare av 22 familjeföretag med totalt 84 begravningsbyråer över landet.

Otroligt mycket har hänt under det gångna verksamhetsåret, men det har huvudsakligen handlat om att bygga en stabil grund inför framtiden. Vi har bland annat tagit fram grafisk profil, redovisningssystem och gjort ett omfattande arbete för att ta fram en IT-plattform som ska effektivisera och förenkla verksamheten för de bolag som väljer att sälja till oss och bli en del av kedjan.

Jag liknar oss lite vid ICA där var och en lokal entreprenör fortfarande har ett egenintresse och ett engagemang att driva verksamheten samtidigt som saker som till exempel marknadsföring, strategier och affärsutveckling sker centralt.

Vi hoppas och tror att många vill sälja sina byråer till oss när det väl blir dags att avyttra. Runt omkring i landet finns det många små familjeföretag med mycket känsla och engagemang och vi vill att de ska känna att vi har samma grundvärderingar som alltid präglat branschen.

Målet med Klarahill är att genom samordningsfördelar, utveckling och förvärv skapa ett långsiktigt alternativ för ägare som vill utveckla sin verksamhet i samarbete med andra.

Vi håller på att ta fram ett konsumentvarumärke som är lätt att känna igen och komma ihåg. Vi ska dock hålla kvar de lokala namnen för de har ett otroligt stort värde. Vi ser inte någon drivkraft eller behov från kundernas synvinkel att köpa begravningstjänster av en stor rikstäckande organisation. Man väljer hellre en lokal aktör där man känner värme, engagemang och lokal kännedom inom allt från matleverantörer till solister.

På internet går det inte att ha 150 olika namn utan där måste vi ha ett gemensamt varumärke att enas runt och som blir samlingspunkt för våra lokala begravningsbyråer. Hjärtat i hela affärsmodellen är att försöka upprätthålla den yrkesskicklighet och yrkeskunnande som finns hos de
entreprenörer vi köper. Och att de kan bli modernare i sitt sätt att agera. Sedan får det gärna vara lokala avvikelser, avslutar Niklas Steenberg.

Niklas Steenberg

VD Klarahill AB

Klarahill AB

Klarahill AB grundades i september 2014 av branschkunniga familjeföretagare som tillsammans driver en femtedel av de auktoriserade byråerna inom Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF). Målet med Klarahill är att genom samordningsfördelar och förvärv skapa en entreprenörsdriven konsolidering av begravningsbyråbranschen och ett långsiktigt alternativ för ägare som vill utveckla sin verksamhet i samarbete med andra.

De första förvärven är gjorda under 2015 och för närvarande ingår 8 kontor i Klarahills verksamhet. Omsättningen för dessa är prognostiserad till 28 miljoner kronor för 2015. Ytterligare förvärv förväntas ske under 2016. Sedan maj 2015 är Klarahill en del av Mellby Gård Innovation & Tillväxt AB.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka