Hedson

REDO FÖR EN NY ERA I BILINDUSTRIN

Hedson utvecklar och säljer utrustning till främst billackerings- och däckverkstäder. Med anor från 1960-talet har företaget ledande varumärken inom hydrauliska lyftar, lacktorkning och hjultvättar. När Mellby Gård köpte ut bolaget från börsen 2014 var det ett företag som behövde förbättras på många områden. Idag står Hedson redo att möta de enorma förändringar som väntar bilindustrin.

Hedsons ledande varumärken är Herkules (billyftar), Drester (hjultvättar) samt IRT och Trisk som tillverkar lacktorkningsutrustning. Hedson har sitt huvudkontor i Arlöv utanför Malmö och säljer till 80 länder i alla världsdelar. Dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Kanada och USA. Kunderna återfinns både bland små verkstäder och de stora biltillverkarna.

”Året har generellt sett varit bra. Framför allt har vi haft tillväxt i kundsegmenten industri och däckverkstäder. Det är högkonjunktur och den svaga kronan har gynnat oss som exportföretag, men det är framför allt vårt ständigt förbättrade kunderbjudande som är nyckeln till tillväxten. Samtidigt har vi märkt en aning dämpad investeringsvilja i bilverkstäderna”, säger VD Magnus Björnström.

Bilindustrin står inför den mest omvälvande förändringen sedan den föddes för 100 år sedan. Eldrift och självkörande bilar står inför kommersiella genombrott och detta ställer krav på radikalt annorlunda tillverknings- och reparationsprocesser än vid hanterande av traditionella bilar. Bland annat byggs de i flera olika material för att öka prestanda och minska vikt. Det innebär bland annat att lackeringslinjerna blir mer komplexa eftersom olika material ställer olika krav på lackeringsprocessen. Bland annat måste elbilar hanteras på ett mycket annorlunda sätt där lyft och transport av fordonen blir viktigt för verkstäderna. Konsekvensen för Hedson är ökad efterfrågan på bolagets kunnande och produkter. Bolaget lägger 6 procent av omsättningen årligen på nyutveckling.

”Det här kommer att ställa nya krav på att bilverkstäderna är uppgraderade. Dessutom ställer alla bilmärken redan idag allt högre krav på hur deras bilar får repareras för att behålla säkerhet och garantier. Ett exempel är Volkswagen-gruppen som har certifierat våra IRT-maskiner för att härda mer komplicerade lagningar. Genom att erbjuda högteknologiska lösningar blir vi det enda valet för VAG”, säger Magnus Björnström och fortsätter:

”Allt detta kommer att driva en konsolidering av både verkstäder och underleverantörer. Vår marknad står inför en stor förändring och jag är mycket glad över att vi står rustade för att möta den.”

Hedsons utrustning bidrar dessutom till stora miljövinster. I utbudet finns till exempel utrustning för återvinning av lösningsmedel och rening av vatten och smuts från däckverkstäder.

Bland årets utmaningar har en outsourcing av tillverkningen i Tyskland inneburit vissa leveransproblem. Dessa är nu åtgärdade. Ett nytt affärssystem är under implementering för att möjliggöra ett effektivare orderflöde och därmed ökad tillväxt.

”Under året har vi satsat strategiskt på USA. Vi kom inte riktigt i mål som förväntat under 2017/2018, men vi har lagt grunden för en tillväxtresa som jag har stora förväntningar på under kommande år”, säger Magnus Björnström.

Han ser det som en stor fördel att Hedson ingår i Mellby Gårds portfölj. Bolaget är resultatet av en fusion mellan de tre varumärkena IRT, Drester och Herkules men var bristfälligt integrerat för tre år sedan. Tack vare ett långsiktigt ägarperspektiv har koncernen fått möjlighet att ta tillvara synergierna och ta sig an framtidens utmaningar.

”Det är våra varumärken som är originalen. Allt annat är bara kopior.

– Magnus Björnström, VD (till september 2019)

Hedson är en ledande leverantör av högkvalitativ utrustning för lack-, däck-, och bilverkstäder samt biltillverkare och övrig industri. Bolaget erbjuder lösningar inom härdning, lyft och tvätt i 80 länder. Varumärkena är Drester, Herkules, IRT och Trisk.

Hedson är en del av Mellby Gård sedan 2014. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Hans Stråberg och Sven Knutsson.

Ordförande: Fredrik Hansson
Huvudkontor: Arlöv
Omsättning 2017/2018: 271 MSEK
Antal anställda: 141

Börja skriva och tryck på Enter för att söka