Hedson Technologies AB

FULL FART I VERKSTADEN

Verkstadsmaskintillverkaren Hedson har haft ännu ett år med tillväxt, men ledningen slår sig inte till ro. ”Nu satsar vi på att utveckla våra produkter och bli mer kostnadseffektiva för att öka lönsamheten”, säger Magnus Björnström, vd på Hedson Technologies.

Siffrorna för verksamhetsåret 2016/17 är positiva för det svenska maskinbolaget vars produkter under 50 år skapat ett världsrykte inom verkstadsindustrin. Omsättningen ökade med fem procent, men nu höjs ambitionerna ytterligare.

– Marknaden är relativt gynnsam med högkonjunktur och en ganska gammal bilpark generellt sett, något som är bra för våra kunder inom verkstadsindustrin. Parallellt har vi sett en god industrikonjunktur, vilket är bra för vårt andra huvudspår tillverkningsindustrin. Sammantaget innebär detta att vi kan se tillbaka på en god utveckling under 2016/17, men vi har fortfarande stor potential att växa, säger Magnus Björnström.

Under året har Hedson expanderat rent geografiskt och gett sig in på nya marknader. Bland annat har man öppnat nytt kontor i Nordamerika och anställt nya medarbetare.

– Vi säljer idag på närmare 80 marknader och försöker etablera egna kontor där vi tror att det finns potential. Samtidigt fokuserar vi fortsatt på våra kärnmarknader som svarar för en majoritet av försäljningen. Idag har vi egna försäljningskontor i Norden, Centraleuropa och Nord­amerika och kommer som nästa steg att etablera oss i Asien, säger Magnus Björnström.

Produktutveckling är en naturlig del av verksamheten för ett världsledande företag som Hedson.

– Vi har under året presenterat nya produkter, men även tagit fram en helt ny teknik för härdning av lack som är baserad på UV-ljus. Tekniken är ny och lanserades under fjolåret. Det är mycket spännande, då det tidigare alltid har varit värme som använts, säger Magnus Björnström.

Som en del i effektiviseringen och för att sänka kostnader i produktionen har man även strukturerat om en del i verksamheten. Fabriken i Tyskland har stängts och produktionen har lagts ut på entreprenad. På de två övriga produktionsenheterna har man jobbat med interneffektivitet och bland annat introducerat ”Lean Production”, vilket lett till ökade marginaler inom både verkstads- och industriverksamheten.

– Vi har lagt upp en tydlig, långsiktig och ambitiös plan som innehåller mycket förändring. För första gången har vi till exempel gjort en katalog där vi sammanfört alla våra produktvarumärken under namnet Hedson. Styrkan ligger fortfarande i de individuella produktvarumärkena, men vi upplever att det är positivt att kunna erbjuda hela produktportföljen under ett och samma namn.

Magnus Björnström är mycket optimistisk i sin bedömning av utvecklingsmöjligheterna för bolaget under de kommande åren.

– Totalt sett finns det finns god potential i båda våra verksamhetsgrenar, säger Magnus Björnström.

Magnus Björnström

Vd Hedson Technologies AB

Hedson Technologies AB

Hedson är en ledande leverantör av högkvalitativ verkstadsutrustning. Bolaget erbjuder lösningar inom härdning, lyft- och tvättutrustning till fordonsverkstäder och industrier över hela världen under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.

Hedson har produktionsanläggningar i Arlöv och Vänersborg. Företaget har kontor i Tyskland, Frankrike och Nordamerika och närvaro i närmare 80 länder. Huvudkontoret ligger i Arlöv.

Bolaget är sedan 2014 en del av Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka