Hedson Technologies AB

Fyra varumärken – ett Hedson

Vår omsättning ökade under det gångna verksamhetsåret och totalt sett är jag nöjd, säger Magnus Björnström, vd på Hedson Technologies. Det var ett stabilt år och dessutom har mycket hänt vad det gäller att lägga grunden för fram­tida tillväxt.

Mycket fokus har lagts på att integrera de fyra produkt­varumärkena till ett erbjudande från Hedson. Tidigare bestod bolaget av våra fyra varumärken, som var för sig agerade som egna bolag. Nu har vi integrerat dessa i ett erbjudande med en ny varumärkesplattform, ett nytt kommunikativt uttryck samt sammanfört och utvecklat våra sälj- och marknadsaktiviteter.

Det innebär att vi agerar genom en gemensam försäljningskanal och återförsäljarstruktur för samtliga produkter och varumärken och marknadsför oss som ett bolag, Hedson. Dock med en tydlig koppling till våra välrenommerade produktvarumärken, för att ta tillvara det förtroendekapital som är kopplat till dem.

Utöver detta har vi också under det gånga året stärkt resurserna inom sälj-, marknad- och produktutveckling, såväl på huvudkontoret som på de lokala marknaderna samt expanderat geografiskt enligt plan, vilket även kommer att fortsätta under de närmaste åren. Hedson säljer nu till kunder i närmare 80 länder.

Under året lanserades en ny unik hjultvätt, vilket är världens enda helautomatiska hjultvätt. Detta effektiviserar och innebär stora besparingar i större däckverkstäder och hjulhotell. Under året har det även lanserats en ny färg­pistolstvätt och nya lyftar för däck- och karosseriverkstäder.

Fler positiva händelser under året är att vi på marknaden i USA har växt med 25% som ett resultat av fokusering på marknaden och ökade resurser. Även framöver ser vi en stor potential i marknaden och genom gjorda satsningar räknar vi med fortsatt expansion i samma takt.

Vår verksamhet består affärsmässigt av två delar. Den
första delen är fordonseftermarknaden, det vill säga verkstäder. Den andra delen är industrin, där vi genom kreativ anpassning av befintlig teknik säljer produkter som underlättar, förbättrar och effektiviserar produktionen i tillverkande industri. Det är vår snabbast växande verksamhet och som i år framgångsrikt utvecklades.

Vi ser mycket ljust på framtiden och våra möjligheter att fortsätta utvecklas i en positiv riktning, avslutar Magnus Björnström.

Magnus Björnström

VD Hedson Technologies AB

Hedson Technologies AB

Hedson är en ledande leverantör av högkvalitativ verkstadsutrustning som erbjuder lösningar inom härdning, lyft- och tvättutrustning till fordonsverkstäder och industrier över hela världen under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk.

Produkterna är välkända bland professionella användare, och deras position har byggts upp under lång tid genom konsekventa satsningar på innovation, produktutveckling, distribution, marknadsföring och service. Hedson är global marknadsledare inom sina produktområden.

Hedson är representerat med kontor i Tyskland, Frankrike och Nordamerika samt med produktionsanläggningar i Tyskland och Sverige.

Den svenska verksamheten finns i Arlöv och Vänersborg. Huvudkontoret är placerat i Arlöv.

Hedson-gruppen har en global närvaro i närmare 80 länder och omsätter cirka 260 miljoner kronor.

Bolaget har tidigare varit noterat på Aktietorget men är sedan juni 2014 en del av Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka