Flash AB

FLASH + DEA AXELSSONS = LUND FASHION AB

I januari 2017 övertog klädkedjan Flash den konkursdrabbade kedjan Dea Axelssons. ”Eftersom vi vill att båda koncepten ska leva vidare och vara likvärdiga partners bildades ett nytt bolag, Lund Fashion AB”, berättar vd Fredrik Johansson.

Fredrik Johansson ser tillbaka på ett händelserikt år med många utmaningar.

– Under första halvan fokuserade vi på att skapa en positiv försäljningsutveckling och ökad lönsamhet inom Flash. Under andra delen av verksamhetsåret har vi arbetat mycket med att integrera Dea Axelssons, utan att tappa fokus på drift och utveckling av Flash, berättar Fredrik Johansson.

Att behålla namnet Dea Axelssons på de 25 nya butikerna var självklart.

– Vi är säkra på att det kommer att vara ett starkt butikskoncept även i fortsättningen. Förvisso vänder sig båda koncepten till delvis samma målgrupp, ”kvinnor mitt i livet”, men tittar vi lite närmare finns ganska stora skillnader i utbudet. Vilket motiverar att båda varumärkena finns kvar, säger Fredrik Johansson.

Totalt sett har Lund Fashion nu 103 butiker, 78 Flash, varav tre i Danmark och 25 Dea Axelssons.

– En viktig skillnad mellan butikerna är att en Flashbutik i genomsnitt är cirka 125 kvm medan motsvarande för en Dea Axelssonsbutik är 550 kvm. Internt är det en utmaning att lära oss hantera de betydligt större Dea Axelssonsbutikerna lika bra som vi gör med Flashbutikerna, säger Fredrik Johansson.

Sverige är den helt dominerande marknaden och expansionen fortsätter. Fredrik Johansson menar att det finns flera intressanta platser att etablera sig på samtidigt som det finns butiker som behöver byta läge.

Fredrik Johansson pekar också på behovet av att jobba med design och utveckling.

– Det har vi förvisso alltid gjort, men vi satsar extra mycket just nu då vi är övertygade att vi kan öka försäljningen betydligt med befintliga enheter. Våra butiker i Danmark uppvisar god försäljningsutveckling, så även där siktar vi på expansion.

Den nya gemensamma organisationen innebär både viktiga synergieffekter och sänkta kostnader. I Lund finns huvudkontoret med avdelningar för ekonomi, personal, marknadsföring och etablering. Utöver det finns separata inköpsavdelningar i Lund för Flash och i Stockholm för Dea Axelssons.

– När det gäller marknadsföring av respektive varumärke fokuserar vi mycket på digitala och sociala medier. Men även på de båda konceptens kundklubbar där fokus ligger på att vara aktuella och tydliga, berättar Fredrik Johansson.

Siffrorna för verksamhetsåret är positiva och ger förhoppningar inför det kommande året.

– Vi avslutade året med väldigt fina vår- och sommarmånader. Tendensen håller i sig under inledningen av det nya verksamhetsåret, så vi har all anledning att se fram mot ett bra år.

Fredrik Johansson

Vd Flash AB

FLASH AB

Lund Fashion AB erbjuder färgstarkt kvinnligt basmode med trendigt inslag. Kläderna är i huvudsak egendesignade och säljs via egna butiker med två olika koncept: Flash och Dea Axelssons.

Målgruppen är självständiga, aktiva kvinnor med ett ungt sinne som månar om sitt utseende. Drivkraften är att skapa kläder som är både snygga och funktionella, samtidigt som de håller bra kvalitet till attraktiva priser.

Flash grundades 1968 av familjen Sverdrup och ingår sedan 2003 i Mellby Gård. Dea Axelssons förvärvades 2017 och i samband med detta bildades Lund Fashion AB som hanterar båda koncepten.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka