Feralco

REGNIG VINTER ÖKADE RESULTATET

Feralco tillverkar och säljer produkter för vattenrening, främst oorganiska kemikalier. Efter nästan 20 år i Mellby Gårds portfölj gjorde bolaget sitt bästa resultat hittills under 2017/2018. Feralcos mål är att vara nummer ett eller två på marknader som i Europa kännetecknas av hög mognadsgrad. Strategin för fortsatt tillväxt går via förvärv.

Cirka 70 procent av Feralcos försäljning går till kommunala vattenreningsverk runt om i Europa. Bolaget är närvarande i samtliga större länder i Europa och säljer även till en rad länder i Afrika. Förutom till vattenrening går en del av försäljningen till pappers- och massaindustrin och övrig industri.

Feralco är lönsamt och har så varit under lång tid. Givet marknadens karaktär av stabil men knappt växande efterfrågan är antalet parametrar som kan påverka resultatet kortsiktigt begränsade. Väder och årstider kan dock ha en signifikant påverkan. Orsaken till att det gångna året gav rekordresultat var att vintern blev mycket regnig i stora delar av Europa vilket gjorde att mer föroreningar tillfördes i de vattendrag där dricksvatten hämtas. Behovet av vattenreningskemikalier ökade därmed.

”Vi verkar på en mogen marknad med begränsad organisk tillväxt. Samtidigt är vi försiktiga med att gå in på tillväxtmarknader. Det är klart att behovet av vattenrening är stort på många håll i världen, men det är också många aktörer som insett det. Därför är konkurrensen hård på tillväxtmarknader och det begränsar möjligheterna till lönsamma investeringar”, säger Stephen Childs som är en av bolagets två VD:ar.

Hans parhäst är Ludovic Huitorel och de har styrt Feralco tillsammans i mer är tio år. De gör klart att Europa är Feralcos huvudmarknad där bolaget kan dra nytta av en marknadsledande ställning i många länder.

”Det finns utrymme att växa i Europa, men genom en konsolidering av marknaden. Vi har gjort många framgångsrika förvärv genom åren och vi har en pipeline med bolag vi tittar på”, säger Ludovic Huitorel.

Det senaste förvärvet gjordes i juni 2018 då Feralco köpte det italienska företaget Braia srl som är ledande i Italien på oorganiska koagulanter som används i vattenrening och papperstillverkning.

”I Italien är marknaden för vattenreningskemikalier extremt konkurrensutsatt. Den här affären hjälpte oss att komma närmare kunderna på hela den italienska marknaden. Den innebar även att vi kunde bredda vår produktportfölj”, säger Ludovic Huitorel.

”Förutom konsolidering av vattenreningsmarknaden tittar vi även på möjligheterna att växa inom kompletterande industrigrenar där våra lösningar kan vara relevanta. Men av konkurrensskäl vill vi inte utveckla det i detalj”, säger Stephen Childs.

Han pekar också på att bolaget gjort investeringar i kärnverksamheten under året. Bland annat har kapaciteten i tillverkning av järnsalter ökats i både England och Frankrike. Under året har Feralco sålt sitt 50-procentiga ägande i joint venture-bolaget Akferal i Turkiet. Bolaget såldes till joint venture-partnern Akkim Chemicals. Orsaken till försäljningen var att marknaden i Mellanöstern är hårt konkurrensutsatt, samt att det politiska läget anses förbli instabilt under lång tid framöver.

”Vi verkar på en mogen marknad. Men det finns utrymme att växa i Europa.

– Ludovic Huitorel, VD (till vänster)

– Stephen Childs, VD (till höger)

Feralco är en av Europas största producenter av oorganiska vattenreningskemikalier, huvudsakligen olika slags aluminium- och järnsalter. Bolagets produkter används bland annat till att ge rent dricksvatten till mer än 120 miljoner människor. Produkterna används även vid behandling av avloppsvatten och och i specialiserade industriella applikationer. Feralcos huvudkontor ligger i Helsingborg och gruppen har dotterbolag i åtta länder i Europa. Totalt har Feralco försäljning i 30 länder och produktion i 14 länder.

Feralco är en del av Mellby Gård sedan 2001. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Johan Andersson, ordförande.

Huvudkontor: Helsingborg
Omsättning 2017/2018: 971 MSEK
Antal anställda: 187

Börja skriva och tryck på Enter för att söka