Feralco AB

Rent vatten ger rekordvinst

Feralco-koncernens bolag har alla uppnått tilltalande resultat för räkenskapsåret 2015/16, konstaterar Stephen Childs och Ludovic Huitorel som leder bolaget. Ännu en gång redovisar koncernen såväl rekordförsäljning som vinst.

När vi går in i det nya verksamhetsåret kommer vi att ta itu med nya utmaningar inom vissa nyckelområden och marknader för bolaget. Det är utmaningar av väldigt
skiftande karaktär. I vissa regioner har konkurrenstrycket
ökat markant, de allt mer volatila växelkurserna kontra svenska kronor är uppenbara och slutligen fortsätter den politiska osäkerheten i omvärlden att skapa prövningar. Men som ledande aktör inom branschen för kemikalier inom vattenrening är vi fast beslutna att öka våra marknadsandelar samtidigt som vi ständigt söker konsolideringsmöjligheter inom vårt verksamhetsområde.

Koncernens struktur som är baserad på regionala bolag och förutsättningar tillsammans med det faktum att vi uppfyller de grundläggande behoven hos Europas invånare har visat sig vara en stark och pålitlig framgångsformel för bolaget. Vi fortsätter att leverera till de större städerna i Europa tack vare tillförlitliga och billiga försörjningslösningar som efterfrågas av våra kunder. Vi strävar också efter att ständigt förbättra våra erbjudanden och service.

Vi har förstärkt organisationen med en rad nya och erfarna medarbetare under 2016 och räknar med att ytterligare tillföra några nya ansikten under det kommande året.

Sammantaget är ledningsgruppen på Feralco fortsatt optimistiska och räknar med att bolaget kommer att fortsätta utveckla sina marknadspositioner med starkt stöd av Mellby Gård-gruppen, avslutar Stephen Childs och Ludovic Huitorel.

Stephen Childs och Ludovic Huitorel

VD Feralco AB

FERALCO AB

Feralco är en av Europas största producenter av oorganiska vattenreningskemikalier huvudsakligen olika slags aluminium- och järnsalter. Huvudkontoret ligger i Helsingborg och gruppen har dotterbolag i
åtta europeiska länder. Företaget har också ett joint-
venture, Akferal, tillsammans med Akkim Chemicals i Turkiet. Akferal är en av de ledande leverantörerna av vattenreningskemikalier i Turkiet.

Bolagets produkter används bland annat för att ge rent dricksvatten till mer än 120 miljoner personer och även vid behandling av avloppsvatten och i specialiserade industriella applikationer.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka