Feralco AB

RENT VATTEN ÄR EN LÖNSAM AFFÄR

Feralco utvecklar produkter och system för vatten­rening till kommuner och industrier i Europa. På en allt tuffare marknad har man lyckats behålla en god lönsamhet under året. ”Med tanke på den hårda konkurrensen och negativa valutaeffekter är vi glada över att kunna leverera ett så bra resultat som vi gör”, säger Stephen Childs och Ludovic Huitorel, som tillsammans leder Feralco-koncernen.

Vattenrening är en bransch i snabb förändring som kännetecknas av allt starkare konkurrens.

– Inför det kommande verksamhetsåret kommer vi att ta itu med nya utmaningar inom vissa nyckelområden och marknader. I Centraleuropa har konkurrensen intensifierats, i synnerhet i Tyskland, och vi förutspår ett ökat intresse bland våra kollegor för att konsolidera och stärka branschen, säger Stephen Childs och Ludovic Huitorel.

Som en ledande aktör står Feralco fast vid sin ambition att öka sina marknadsandelar. Samtidigt har vi börjat undersöka relaterade verksamhetsområden för att se om det finns diversifieringsmöjligheter med utgångspunkt i befintliga produkter och kundbas. Strategin för det kommande året ligger dock fast.

– Vi fortsätter att leverera till de större städerna i Europa tack vare vår tillförlitlighet och prisvärda lösningar. Något som givetvis är efterfrågat av kunderna och som vi ständigt strävar efter att förbättra.

Idag finns Feralco representerat i nio europeiska länder. Företaget har också ett joint venture, Akferal, tillsammans med Akkim Chemicals i Turkiet.

– Vår närvaro på olika marknader tillsammans med det faktum att vi uppfyller de europeiska befolkningarnas grundläggande behov har visat sig vara en stark och pålitlig formel för bolaget.

Under året har Feralco-teamet förstärkts med nya och erfarna medlemmar, vilket ger nya perspektiv på verksamheten och nya möjligheter inför 2018.

– Alla i ledningsgruppen på Feralco är optimistiska och vi räknar med att bolaget kommer att fortsätta att utveckla sina positioner på marknaden med starkt stöd från Mellby Gård, avslutar Stephen Childs och Ludovic Huitorel.

Stephen Childs och Ludovic Huitorel

co-vd Feralco AB

FERALCO AB

Feralco är en av Europas största producenter av oorganiska vattenreningskemikalier, huvudsakligen olika slags aluminium- och järnsalter.

Bolagets produkter används bland annat för att ge rent dricksvatten till mer än 120 miljoner människor. Produkterna används även vid behandling av avloppsvatten och i specialiserade industriella applikationer.

Huvudkontoret ligger i Helsingborg och gruppen har dotterbolag i åtta europeiska länder. Företaget har också ett joint venture, Akferal, tillsammans med Akkim Chemicals i Turkiet.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka