Excalibur Asset Management AB

FOKUS PITKÄN TÄHTÄIMEN TULOKSESSA

Excalibur Asset Management AB on pieni itsenäinen rahastoyhtiö, joka hallinnoi hedge-rahastoja Excalibur ja Trude. ”Olemme jatkaneet hyvää liiketoimintaa ja hyvää kannattavuutta rahastojen vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta”, kertoo Excalibur Asset Managementin toimitusjohtaja Thomas Pohjanen.

Erittäin alhaiset korot ovat jotain, mihin säästäjät ja sijoittajat ovat ehtineet tottua. Toimijalle, joka keskittyy institutionaalisiin korkomarkkinoihin, nykytilanne on vaikea haaste.

– Jo useiden vuosien ajan on vallinnut täysin epärealistinen tilanne, jossa ei periaatteessa ole olemassa korkotasoa. Loppujen lopuksi markkinakorot kehittyvät, vaikka taso ei olekaan korkea. Tämän tyyppisiin asioihin meidän on tartuttava, sanoo Excalibur Asset Managementin toimitusjohtaja Thomas Pohjanen.

Strategia toimii ja Thomas Pohjanen on kaikesta huolimatta oikein tyytyväinen liiketoimintavuoden 2016/17 tulokseen.

– Liiketoimintavuoden aikana olemme palauttaneet asiakkaillemme kaikkien maksujen ja kulujen jälkeen 2,73 prosenttia. Olemme tyytyväisiä tähän, kuten myös siihen että edellisen toimintavuoden aikana tarjosimme positiivisia tuloksia yhdeksän kuukauden ja negatiivisia ainoastaan kolmen kuukauden ajan.

Inflaatio Ruotsissa on noussut ja se osoittaa selvästi nousevan suuntauksen. Vuoden 2017 aikana keskuspankin asettama tavoite on saavutettu joka kuukausi tämän artikkelin kirjoitushetkeen mennessä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että lähestymme yhä enemmän hetkeä, jolloin nykyinen politiikka ei enää ole oikea. Tämä aiheuttaa maassa epäterveellistä kehitystä, jota on keskuspankin toimesta muutettava pian, Thomas Pohjanen toteaa.

Hän huomauttaa, että viimeisen toimintavuoden aikana esimerkiksi Federal Reserve on korottanut korkoa kolme kertaa. Euroopassa yleisesti inflaatio on edelleen selvästi inflaatiotavoitteen alapuolella, vaikka talous toimiikin hyvin. Myös Euroopan keskuspankille tässä on kyse kannustimien vähentämisestä asteittain.

– Mielestäni Ruotsin ohjauskorkoa olisi nostettava kuluvan liiketoimintavuoden aikana, todennäköisesti heti vuodenvaihteessa.

– Epäsuotuisista ajankohdista huolimatta Excalibur on tehnyt hyvää liiketoimintaa ja saavuttanut suhteellisen hyvän kannattavuuden. Kun korkotasot nousevat vähitellen, hyvien investointien mahdollisuudet kasvavat, Thomas Pohjanen sanoo.

– Rahaston tuotto riippuu muun muassa siitä, mihin sijoitamme varat, jotka asiakkaamme meille luottavat. Jos peruskorko nousee, tämä nostaa myös tasoa jota voimme tarjota asiakkaalle. Kun keskuspankit alkavat normalisoida korkoa, markkinoista tulee vaihtelevammat. Tämä luo lisäedellytyksiä liiketoimintaamme kohtaan, jossa arvioimme markkinoiden kehitystä. Toimijoidemme kokemus sekä yhä useampi ja suurempi markkinamuutos lisäävät mahdollisuuksia tuoton kasvaessa.

Thomas Pohjanen näkee paljon potentiaalia Trude-rahastossa, joka perustettiin 2015.

– Trude on vielä alkuvaiheessa. He ovat säilyttäneet pääomansa, mutta alkuvaiheessa ensin on luotava luottamus ja seuraava askel on positiivisen tuoton luominen. Toistaiseksi kyse on pääosin ollut konsolidoinnista ja alkuun pääsystä, toteaa Thomas Pohjanen.

Thomas Pohjanen

Toimitusjohtaja Excalibur Asset Management AB

Excalibur Asset Management

Anders Nordborg

Toimitusjohtaja Trude Asset Management AB

Trude Asset Management

Excalibur Asset Management AB hallinnoi kahta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa rahastojen hallintoa koskevan lain (2013: 561) mukaisesti. Excalibur-rahaston hallinto suuntautuu ensisijaisesti Euroopan ja G7-alueen institutionaalisiin korkomarkkinoihin ja rahasto aloitettiin Ruotsissa erityisrahastona 1.4.2001. Trude-rahasto on hedge-rahasto, jonka hallinto perustuu kehittyneisiin kvantitatiivisiin malleihin. Rahastolla on globaali hallintosuuntaus ja se käynnistettiin 1. lokakuuta vuonna 2015.

Excalibur Asset Management AB

FOCUSING ON LONG-TERM RETURNS

Excalibur Asset Management AB is a small independent fund manager that manages hedge funds Excalibur and Trude. “The business continues to perform well with good profitability albeit tough market conditions in the area of interest-bearing securities,” says Thomas Pohjanen, MD at Excalibur Asset Management.

Extremely low interest rates are something the investors now are well familiar with, while for fund managers focusing on the institutional interest-bearing market, the current conditions pose a complex challenge.

“For many years now, the situation has been completely unrealistic with basically no interest rates at all. Nevertheless, interest rate movements are created even if the levels are low. It is these movements we have to capture,” says Thomas Pohjanen, MD at Excalibur Asset Management.

The strategy works, and Thomas Pohjanen is pleased with the results for the 2016/17 financial year.

“During the financial year we have returned 2.73 percent, net of fees and costs, to our customers. We are pleased with this result, as well as with the fact that we were able to deliver positive returns for 9 months, with only 3 months being in the negative.”

Inflation in Sweden has risen and is clearly on an upward trend. This year the Swedish Central Bank’s target has been achieved every month, at the time of writing.

“This means we are approaching the point in time when the current policy no longer is relevant. It causes unhealthy development in the country, something the Central Bank soon must tackle,” says Thomas Pohjanen.

Pohjanen points out that in the last fiscal year, the Federal Reserve has raised the interest rate three times. In Europe, inflation is still well below the inflation target, even if the economy is performing well. The European Central Bank also needs to gradually reduce their stimulus activities.

“I expect the Swedish Central Bank to raise the official rate within the current fiscal year, most likely early in the new year.”

Regardless of the unfavourable conditions, Excalibur’s business has been sound and relatively good profitability has been achieved. When the interest rates finally start to raise, the opportunities for good investments will increase, says Thomas Pohjanen.

“The fund’s return depends on – among other things – where we invest the money our clients allocate for us to manage. An increase in the base rate leads to a higher return for the customers. In times when Central Banks are starting to normalise their interest rates, we will see a more volatile market. That’s the time when better conditions are created for our business and when we need to assess how the market movements will play out. The experience of our managers, in combination with more frequent and more significant market movements, will increase the prospect for a rise in returns.”

Thomas Pohjanen sees great potential in the Trude fund, which was launched in 2015.

“Trude is still in its initial stage. It has preserved its capital despite being in an initial stage. The prime focus is on building confidence, which will later be followed by the creation of positive returns. So far, efforts have mostly been focused on consolidation and launch activities,” finishes Thomas Pohjanen.

Thomas Pohjanen

MD Excalibur Asset Management AB

Excalibur Asset Management

Anders Nordborg

MD Trude Asset Management AB

Trude Asset Management

Excalibur Asset Management AB manages two alternative investment funds, in accordance with law (2013:561) regarding managers of investment funds. Management fund Excalibur is focused primarily on the institutional interest markets in Europe and the G7. The fund was launched as a Swedish special fund on April 1, 2001. The Trude Fund is a credit hedge fund with management based on advanced quantitative models. The fund has a global management focus and was launched on October 1, 2015.

Start typing and press Enter to search