Excalibur Asset Management AB

MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG AVKASTNING

Excalibur Asset Management AB är ett litet oberoende fondförvaltningsbolag som förvaltar hedgefonderna Excalibur och Trude. ”Vi har haft en fortsatt bra verksamhet och god lönsamhet trots tuffa marknadsförhållanden när det gäller räntefonder”, säger Thomas Pohjanen, vd för Excalibur Asset Management.

Extremt låga räntor är något som sparare och placerare hunnit vänja sig vid. För en förvaltare med inriktning på de institutionella räntemarknaderna innebär det rådande läget en svår utmaning.

– Under många år har det varit en helt orealistisk situation med i princip obefintliga räntor. Men trots allt skapas ränterörelser i marknaderna även om nivån inte är hög. Det är dem vi måste fånga upp, säger Thomas Pohjanen, vd för Excalibur Asset Management.

Strategin fungerar och Thomas Pohjanen är trots allt nöjd med resultatet för verksamhetsåret 2016/17.

– Under verksamhetsåret har vi avkastat 2,73 procent ut till våra kunder efter alla avgifter och kostnader. Det känner vi oss nöjda med, liksom det faktum att vi under förra verksamhetsåret kunde leverera positivt resultat under 9 månader och negativt endast i 3 månader.

Inflationen i Sverige har stigit och visar på en klart stigande tendens. Under 2017 har Riksbankens mål uppnåtts varje månad till skrivande stund.

– Det innebär att vi närmar oss mer och mer den tidpunkt då den nuvarande politiken inte längre är riktig. Den ger en osund utveckling i landet och det måste Riksbanken snart se till att ändra på, säger Thomas Pohjanen.

Han påpekar att under det senaste verksamhetsåret har till exempel Federal Reserve höjt räntan tre gånger. I Europa i övrigt, ligger inflationen fortfarande en bra bit under inflationsmålet även om ekonomin går bra. Även för Europeiska Centralbankens del handlar det om att gradvis minska stimulansen.

– Jag tror att den svenska styrräntan bör höjas under innevarande verksamhetsår, troligen strax efter årsskiftet.

Trots ogynnsamma tider har Excalibur gjort goda affärer och nått förhållandevis bra lönsamhet. När räntenivåerna så småningom stiger ökas möjligheterna att göra goda investeringar, menar Thomas Pohjanen.

– Fondens avkastning beror bland annat på var vi kan investera de medel våra kunder ger oss förtroendet att förvalta. Går basräntan upp medför det en höjning av nivån som vi kan leverera ut till kund. I en tid då centralbankerna börjar normalisera räntan blir det en mer volatil marknad. Då skapas större förutsättningar för vår typ av verksamhet där vi ska bedöma hur marknadsrörelserna utspelar sig. Våra förvaltares erfarenhet, kopplat med fler och större marknadsrörelser ökar möjligheterna till stigande avkastning.

Thomas Pohjanen ser en stor potential i fonden Trude som startade 2015.

– Trude är fortfarande i ett startskede. De har bevarat sitt kapital, men i ett startskede har man att i första hand bygga ett förtroende och nästa steg är att skapa den positiva avkastningen. Hittills har det mest handlat om att konsolidera sig och komma igång, avslutar Thomas Pohjanen.

Thomas Pohjanen

Vd Excalibur Asset Management AB

Excalibur Asset Management AB

Anders Nordborg

Vd Trude Asset Management AB

Trude Asset Management AB

Excalibur Asset Management AB förvaltar två alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder. Fonden Excaliburs förvaltning är framförallt inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området och fonden startades som svensk specialfond den 1 april 2001. Fonden Trudes förvaltning är kredithedgefond med förvaltning baserad på avancerade kvantitativa modeller. Fonden har en global förvaltningsinriktning och startades den 1 oktober 2015.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka