Excalibur Asset Management AB

Vår marknad är skjuten i sank

Fjolåret blev ett mellanår resultatmässigt för oss eftersom vår marknad, räntemarknaden, är skjuten i sank av världens centralbanker, säger Thomas Pohjanen, vd för Excalibur Asset Management AB.

Det finns för närvarande ingen grundavkastning vid placering i räntepapper utan vi är hänvisade till att skaffa avkastning av de rörelser som sker under året.

Förutsättningarna har aldrig, under mina 30 år i bransch­en, varit så dåliga som nu på grund av centralbankernas agerande, dels med noll eller minusräntor och dels genom stora återköp av statsobligationer.

Det innebär att man satt hela prismekanismen ur spel och då spelar det inte så stor roll vad som händer i den underliggande ekonomin. Det är det som vi brottas med så länge den här politiken förs.

Men detta är inget som kan hålla på i all oändlighet utan centralbankerna måste ta sig ur det här och börja backa tillbaka till mer normala förhållanden.

Den amerikanska centralbanken har påbörjat att skala upp räntenivån på positiv nivå (0,37 punkter) vilket har en viktig signalfunktion att krisen är över. Man sätter åter ett pris på pengar, vilket är bra.

För vår del ser innevarande kalenderår en aning bättre ut. Fonden är i skrivande stund upp knappt 1%, efter alla avgifter, vilket betyder att vi i alla fall skapat en positiv avkastning till våra kunder. Vilket är bättre än att ha pengarna på bank.

Ett kapital som förräntas till noll procent betyder i realiteten att det minskar i värde. Normalt sett växer kapitalet med ränta på ränta, men så är det inte nu och eftersom det trots allt finns en viss inflation innebär det att kapitalet urholkas sakta men säkert.

Penningpoliktiken förefaller ha nått vägs ände och kan inte stimulera ekonomin mer. Sveriges Riksbank säger själva att en räntehöjning ska påbörjas under kommande år. Det tror jag är positivt för Sverige.

Grundproblemet är att komponenterna som vi ska investera i är kraftigt övervärderade. Och det är inte fören­ligt med det uppdrag våra kunder gett oss att investera i tillgångar som vi tycker är felvärderade.

Vi gräver ut en avkastning i de marknadsrörelser som finns och det tycker jag vi gör bra. Men givetvis vill vi alltid bli bättre, i den här branschen är man aldrig nöjd, avslutar Thomas Pohjanen.

Thomas Pohjanen

VD Excalibur Asset Management AB

Excalibur Asset Management AB

Anders Nordborg

VD Trude Asset Management AB

Trude Asset Management AB

Excalibur Asset Management AB är förvaltar två alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder. Fonden Excaliburs förvaltning är framförallt inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området och fonden startades som svensk specialfond den 1 april 2001. Fonden Trudes förvaltning är kredithedgefond med förvaltning baserad på avancerade kvantitativa modeller. Fonden har en global förvaltningsinriktning och startades den 1 oktober 2015.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka