Duni

TILLVÄXT GENOM ATT VARA DÄR KONSUMENTERNA ÄR

Duni tillverkar och säljer serveringstillbehör och måltidsförpackningar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mellby Gård är den största enskilda ägaren med 29,9 procent av aktierna. Ny VD sedan oktober 2017 är Johan Sundelin. Hans uppdrag är att få en välfungerande verksamhet att expandera ytterligare.

Duni har en mycket stark kärna som levererat en rörelsemarginal i enlighet med målet, 10 procent, under lång tid. Bolaget är vertikalt integrerat vilket betyder att det förfogar över hela värdekedjan från ett eget pappersbruk till en säljkår som går direkt mot kunder som restauranger och butikskedjor med produkter som dukar, servetter och serveringsprodukter i återvinningsbara material.

I en bransch som kännetecknas av hård konkurrens med ett antal stora aktörer inom papper och kartong har Duni valt en nisch som är förhållandevis liten globalt. Genom att behärska komplexiteten i denna nisch och inrikta sortimentet mot premiumprodukter har Duni skapat en marknadsledande ställning i Norden och Europa.

”Som ny VD är det min uppgift att under det första året förvalta min föregångares strategi och förbättra resultatet. Parallellt med det arbetar jag med att ta fram en ny strategi för kommande år som ska fokusera på tillväxt med bibehållen lönsamhet”, säger Johan Sundelin som senast kommer från posten som VD för livsmedelsföretaget Santa Maria.

Tillväxtpotentialen är stor. På kort sikt ska Duni gasa där det redan går bra. Det handlar om bland annat premiumservetter, det miljöprofilerade ecoecho-sortimentet och kundanpassade lösningar med till exempel tryck av specialmönster och företagsnamn på matserverings- och bordsdukningsprodukter. På kort sikt finns även organisk tillväxtpotential i Asien och Oceanien.

”På lång sikt handlar det om att vi ska stärka vår förmåga att möta kundernas behov och nya trender. Vi har ett stort miljöfokus som vi kommer att utveckla ytterligare. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter i kundbemötande och tillverkning, och hur vi kan koppla samman dessa”, säger Johan Sundelin.

Under 2017 förvärvade Duni det brittiska företaget Biopac som är inriktat på kundanpassade hållbara förpackningslösningar. Förvärvet ligger i linje i med Dunis fokusområden; kundanpassning, hållbarhet och den växande trenden med take away-förpackningar av mat i en urban miljö.

Johan Sundelin utesluter inte att en god del av framtida tillväxt kan komma från förvärv.

”En tanke kan vara att identifiera mindre, men intressanta och snabbväxande, företag och med Dunis marknadsnärvaro växla upp dem på flera marknader”, säger han.

Duni har genom åren gått igenom en rad olika strategiska faser. Från att ursprungligen varit produktionsorienterat blev Duni riskkapitalägt och därmed i hög grad finansiellt orienterat.

”Med Mellby Gård som huvudägare efter börsnoteringen 2007 är Duni nu ett mer kundorienterat företag. Det kommer vi fortsätta vara. En stark huvudägare som ställer tydliga krav är även en garant för långsiktighet. Det ger mig ett bra stöd när jag arbetar med strategin framåt”, säger Johan Sundelin.

”Det handlar om att möta både kundernas behov och nya trender.

– Johan Sundelin, VD

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take away. Varumärket Duni finns i 133 länder och är marknadsledande i Nord- och Centraleuropa. Duni har anställda i 35 länder. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Duni har egen tillverkning främst i det helägda pappersbruket Rexcell i Dalsland. Tillverkning sker även i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

Affärsområden:
Table Top erbjuder koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för take away, färsk färdigmat och catering. Consumer erbjuder konsumentprodukter till detaljhandeln. New Markets erbjuder koncept med inriktning på nya marknader utanför Europa.

Duni är en del av Mellby Gård sedan 2007. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson.

Ordförande: Magnus Yngen
Huvudkontor: Malmö
Omsättning 2017: 4 613 MSEK
Antal anställda: 2 350

Börja skriva och tryck på Enter för att söka