Duni AB

SERVE THE WORLD – VAHVEMPI JA KESTÄVÄMPI DUNI

Ruokailu- ja ateriapakkausyhtiö Duni on tehnyt vuoden aikana useita tärkeitä aloitteita erilaisten kasvualueiden priorisoimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. ”Yrityshankintojen kautta vahvistamme asemaamme Euroopan ulkopuolisilla kasvavilla markkinoilla ja pyrimme lisäämään kapasiteettia ja uusia menetelmiä, jotta voimme vastata kuluttajien tarpeisiin. Näin luomme arvoja sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä”, sanoo Dunin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Thomas Gustafsson.

Vuosien 2016 ja 2017 aikana Duni hankki enemmistöosuuden Thaimaan Terinex Siamista ja Uudesta-Seelannin Sharp Serviettesista.

– Näiden panostusten myötä yhdessä Singaporen Duni Song Sengin aiemman hankinnan kanssa vahvistamme sekä tuotevalikoimaa että maantieteellistä läsnäoloa, mikä tarjoaa edellytyksen alueen pitkän aikavälin kasvulle. Lisäksi lisäämme myyntikanaviemme tehokkuutta läheisillä markkinoilla, kuten esimerkiksi Australiassa, sanoo Thomas Gustafsson.

Dunin markkinatarjonnan perusta Table Top- ja Consumer -liiketoiminta-alueilla on itse kehitetty, ainutlaatuinen materiaali, joka valmistetaan Rexcell-paperitehtaassa. Vuoden 2015 aikana yritys teki päätöksen investoida 110 miljoonaa kruunua tehtaan pehmopaperi-koneisiin kapasiteetin lisäämiseksi ollakseen jatkossakin johtava kestävän materiaalin kehittämisessä.

– Keskeisenä tavoitteena on kehittää ympäristöystävällistä ecoecho®-valikoimaa. Tämän tyyppisen materiaalin kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja tulevaisuuden merkitys ja kilpailukyky liittyvätkin läheisesti kykyyn kehittää ajankuvaan sopivia tuotteita. Ateriapalveluiden liiketoiminta-alueella ecoecho®-tuotevalikoima on lisännyt kasvua ja kannattavuutta, sanoo Thomas Gustafsson.

HR on toinen priorisoitu kysymys, joka tarvitsee jatkuvaa kehitystä.

– Dunin suurin voimavara ovat työntekijämme, ja kyky houkutella ja säilyttää lahjakkaat työntekijät on edellytys kasvun jatkumiselle. Panostamme jatkuvasti jäsenneltyihin HR-prosesseihin, jotka ovat kaikkien Dunin työntekijöiden ulottuvilla. Muita tärkeitä aloitteita ovat kykyjenkehittämisohjelmat ja sisäinen johtamiskoulutus, minkä lisäksi rohkaisemme työntekijöitämme etsimään uusia haasteita yrityksessä.

Nopeat muutokset maailmassa asettavat omat vaatimuksensa innovaatisuudelle ja sopeutumiskyvylle markkinoiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

– Elämme jännittävää ajankohtaa, jossa megatrendit kuten globalisaatio, kaupungistuminen ja ennen kaikkea digitalisoiminen ovat yhä tärkeämpiä markkinoillamme. Selkeä asiakaslähtöisyys – tavoite toimittaa GOODFOODMOOD kaikkiin konteksteihin, joissa ruokaa ja juomaa tarjotaan – sekä keskittyminen kestävään kasvuun luovat edellytykset entistä vahvemmalle Dunille, Thomas Gustafsson sanoo.

Thomas Gustafsson

Toimitusjohtaja Duni AB

DUNI AB

Duni on markkinoiden johtava houkuttelevien ja käytännöllisten tuotteiden toimittaja kattaukseen ja take-awayhin. Duni-brändi toimii yli 40:llä eri markkinoilla ja on markkinajohtaja Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on Nasdaq-noteerattu Tukholmassa.

Dunilla on noin 2300 työntekijää 23 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Thaimaassa ja Uudessa-Seelannissa. Pääkonttori sijaitsee Malmössä.

Yhtiö on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen:

Table Top tarjoaa konseptin ja tuotteita ensisijaisesti hotelleihin, ravintoloihin ja catering-palveluihin.

Meal Service tarjoaa ateriapakkauksia ja tarjoilutuotteita esimerkiksi take-away ruokaa, tuoretta valmisruokaa ja ateriapalvelua varten.

Consumer tarjoaa kuluttajatuotteita vähittäiskauppaan.

New Markets tarjoaa konsepteja, jotka keskittyvät uusiin markkinoihin Euroopan ulkopuolella.

Duni AB

SERVE THE WORLD – A STRONGER AND MORE SUSTAINABLE DUNI

Tabletop and meal packaging company Duni has taken several important initiatives during the year to prioritise growth areas and to streamline its operations. “Through acquisitions, we strengthen our position on growth markets outside Europe, and with activities to increase capacity and with new methodologies to capture consumers’ needs we are able to create value both in the short and long term” says Thomas Gustafsson, MD and CEO at Duni.

In 2016 and 2017 Duni acquired majority stakes in Terinex Siam in Thailand and Sharp Serviettes in New Zealand.

“With these investments, and our previous acquisition of Duni Song Seng in Singapore, we are strengthening both product offerings and geographical presence, which provides the right conditions for long-term growth in the region. Furthermore, we also enhance the efficiency in our sales channels in nearby markets, such as Australia,” says Thomas Gustafsson.

Duni’s market offerings within the Table Top and Consumer business area are based on the unique proprietary materials  produced at the Rexcell paper mill. In 2015, decisions were made to invest 110 million SEK in the factory’s tissue machines in order to increase capacity and to continue to be a market leader in sustainable material development.

“A key ambition is to further develop our environmentally friendly ecoecho® range. Demand for this type of material is constantly growing. Future, relevance and competitiveness are closely linked to the ability to bring out products that are up-to-date with the latest technology. The efforts with the ecoecho® product range have led to improved growth and profitability within the Meal Service business area,” says Thomas Gustafsson.

HR is another focus area that is constantly being developed.

“Duni’s biggest asset is our employees, and our ability to attract and retain talent is a condition for continuous growth. We are constantly investing in a more structured and accessible HR process. Other important initiatives are the programs for talent development and internal leadership training. We are actively encouraging our employees to seek new challenges within the company.”

The fast-changing world in which we operate requires innovation and adaptability to meet the demands from the market.

“We live in an exciting time in which mega trends like globalisation, urbanisation and not least digitalisation now to a great degree define our market. A clear customer focus – the ambition to deliver GOODFOODMOOD everywhere that food and drink are served – and a focus on sustainable growth, set the foundations for an even stronger Duni,” says Thomas Gustafsson.

Thomas Gustafsson

MD Duni AB

DUNI AB

Duni is a leading supplier of attractive and functional products for tabletop and takeaway. The Duni brand is present in more than 40 markets and is a market leader in Central and Northern Europe. The company is listed on Nasdaq in Stockholm.

Duni has around 2,300 employees in 23 countries and production facilities in Sweden, Germany, Poland, Thailand and New Zealand. The head office is in Malmö.

The company is structured into four business areas:

Table Top offers concepts and products primarily for hotels, restaurants and catering services.

Meal Service offers concepts for meal packaging and serving products, for example take away, fresh ready meals and catering.

Consumer offers consumer products for the retail sector.

New Markets offers concepts with focus on new markets outside Europe.

Start typing and press Enter to search