Duni AB

SERVE THE WORLD – ETT STARKARE OCH MER HÅLLBART DUNI

Servering- och måltidsförpackningsföretaget Duni har under året tagit flera viktiga initiativ för att prioritera olika tillväxtområden och effektivisera verksamheten. ”Genom förvärv stärker vi vår position på växande marknader utanför Europa, och med satsningar på ökad kapacitet och nya metoder för att fånga upp konsumenternas behov skapar vi värden både på lång och kort sikt”, säger Thomas Gustafsson, koncernchef och vd för Duni.

Under 2016 och 2017 förvärvade Duni majoritetsandelar i Terinex Siam i Thailand och Sharp Serviettes i Nya Zeeland.

– Genom dessa satsningar, tillsammans med det tidigare förvärvet av Duni Song Seng i Singapore, stärker vi både produkterbjudande och geografisk närvaro, vilket ger förutsättningar för långsiktig tillväxt i regionen. Vidare ökar vi också effektiviteten i våra säljkanaler på närliggande marknader som till exempel Australien, berättar Thomas Gustafsson.

Grunden för Dunis marknadserbjudande inom affärsområdena Table Top och Consumer är de egenutvecklade och unika material som tillverkas vid pappersbruket Rexcell. 2015 togs beslut om att investera 110 miljoner kronor i fabrikens tissuemaskiner i syfte att öka kapaciteten och fortsätta att vara ledande inom hållbar materialutveckling.

– En nyckelambition är att utveckla vårt miljöprofilerade ecoecho®-sortiment. Efterfrågan på denna typ av material ökar ständigt, och framtida relevans och konkurrenskraft hänger nära samman med förmågan att utveckla produkter som ligger i tiden. För affärsområdet Meal Service har produkt­sortimentet ecoecho® inneburit ökad tillväxt och lönsamhet, säger Thomas Gustafsson.

HR är en annan prioriterad fråga som hela tiden behöver utvecklas.

– Dunis största tillgång är våra medarbetare, och förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Vi investerar ständigt i en mer strukturerad HR-process som är tillgänglig för alla

Dunis anställda. Andra viktiga initiativ innefattar talangutvecklingsprogram och interna ledarskapsutbildningar samtidigt som vi uppmuntrar våra anställda att söka nya utmaningar inom företaget.

De snabba förändringarna i omvärlden ställer också krav på nytänkande och anpassningsförmåga för att möta marknadens behov.

– Vi befinner oss i en spännande tid där megatrender som globalisering, urbanisering och inte minst digitalisering sätter en allt större prägel på vår marknad. En tydlig kundinriktning – ambitionen att leverera GOODFOODMOOD i alla sammanhang där mat och dryck serveras – och ett fokus på hållbar tillväxt skapar förutsättningar för ett ännu starkare Duni, säger Thomas Gustafsson.

Thomas Gustafsson

Vd Duni AB

DUNI AB

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni finns på mer än 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Duni har cirka 2 300 anställda i 23 länder och tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Huvudkontoret finns i Malmö.

Företaget är indelat i fyra affärsområden:

Table Top erbjuder koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering.

Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering.

Consumer erbjuder konsumentprodukter till detalj­handeln.

New Markets erbjuder koncept med inriktning på nya marknader utanför Europa.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka