Chevalier Sweden AB

PÅ JAKT I DEN DIGITALA VÄRLDEN

Chevalier är ett välkänt varumärke för alla som håller på med jakt. Sedan Mellby Gård gick in som ägare 2015 har företaget påbörjat en transformation med nya sätt att jobba och marknadsföra sig. ”Den stora omvandlingen blir att gå från dagens analoga företag till framtidens digitala”, säger Johan Lind, som tillträdde som ny vd på Chevalier hösten 2016.

Verksamhetsåret 2016/17 visar positiva siffor för Chevalier som grundades redan 1950 och idag säljer kläder för jakt och fritid på ett 25-tal marknader med säte i Mölndal.

– Förra hösten var svag medan våren har varit stark och totalt sett har orderingången gått upp 20 procent jämfört med föregående verksamhetsår, säger vd Johan Lind.

Han berättar att året till stor del handlat om att fatta beslut och bestämma den fortsatta färdriktningen för bolaget.

– När jag tillträdde som vd startade vi med att göra en stor marknadsundersökning för att få veta hur återförsäljare och slutkunder uppfattar oss. Ett glädjande resultat i sammanhanget var att vi hade otroligt hög varumärkeskännedom. Inte mindre än 89 procent av jägarna kände till Chevalier och våra produkter, säger Johan Lind.

Med undersökningen som grund påbörjades arbetet med en ny varumärkesplattform och ett omfattande förändringsarbete som lett till att en rad projekt initierats. Bland annat har en ny designtekniker anställts som kommer att fylla företagets nya Product Management System samtidigt som hon skissar och ritar på nya kollektioner.

– Historiskt sett har vi haft mycket kunskap om hur och vilka komponenter som används i våra produkter. En kunskap som tills nu huvudsakligen funnits i medarbetarnas huvuden, säger Johan Lind.

Kontoret i Mölndal har också fått en ny ekonomiansvarig som finns på plats hela tiden, vilket underlättar det dagliga arbetet.

– Under året har vi även påbörjat en upphandling av affärssystem där vi nu är framme vid kravspecifikationen. Vi har också tagit reda på hur vår digitala värld ser ut och fastställt hur vi vill att den ska se ut, berättar Johan Lind.

Ett område som man redan har hunnit digitalisera är de sociala plattformarna på nätet.

– Vi öppnade under verksamhetsåret konto på Instagram och Facebook och rekryterade åtta personer, som vi kallar Wild Hearts, som våra ambassadörer. Tillsammans har de 150 000 följare och deras aktiviteter har lett till att vi har haft cirka 2,2 miljoner varumärkesvisningar under januari–
maj. Inte mindre än 3 300 bilder har hashtaggats med #ChevalierSweden.

Johan Lind ser en stor tillväxtpotential inom exporten, ett område som man kommer att fokusera starkt på under de kommande åren. I maj fick företaget en representant i Skottland och nu letar man aktivt i Estland och Lettland.

Under hösten flyttar man till ett nytt större kontor i Mölnlycke med ett rejält showroom och bättre anpassning för verksamheten.

– Femårsplanen är lagd och den stora omvandlingen blir att gå från dagens analoga företag till framtidens digitala, menar Johan Lind. Jag ser mycket positivt på framtiden och Chevaliers utveckling.

CHEVALIER SWEDEN AB

Chevalier utvecklar och marknadsför kläder och till­behör för jakt och fritid. Varumärket grundades i Sverige 1950 och har idag försäljning på ett 25-tal marknader, med Sverige och övriga Norden som huvudmarknader.

Chevalier är ett premiumvarumärke och innehar licens för tillverkning av Gore-Tex-produkter. Bolaget har sitt säte i Mölnlycke, där all design och produktutveckling sker. Under senare år har företaget haft en stabil tillväxt och har även etablerat egna säljresurser i Tyskland, Norge och Skottland.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka