Cale Access AB

Uppgraderingar, ökad digitalisering och fortsatt tillväxt

Under verksamhetsåret har Cale haft en fortsatt tillväxt på 12% med en omsättning på 623 miljoner kronor och all time high på orderingången. Bolagets rörelseresultat före avskrivningar kom dock inte upp till fjolårets nivå och landade på 53 miljoner kronor. Detta är främst ett resultat av strukturella förändringar samt omkostnader för nya produkt- och tjänstesatsningar globalt, säger Anton Kaya, vd och koncernchef för Calegruppen.

Under året har vi ytterligare ökat vår satsning i Asien genom att inviga Cale Malaysia. Med egna bolag i 12 länder som fokuserar på försäljning, service och support har vi det största kontrollerade försäljningsnätet i vår bransch vilket skapar goda förutsättningar då våra lösningar för parkering lanseras globalt. Under året har våra produkter visats upp på mässor runt hela världen och även marknader som Indien, Ryssland och Kina börjar att inse fördelarna med en reglerad parkeringssituation.

Våra produkter och tjänster inom mobilparkering, digital tillståndshantering samt övervakning och bötesfällning har tagit viktiga steg framåt i flera länder. Vi ser ett ökat behov av integration och det finns nu en ökad förväntning på dessa produktområden som ligger i linje med den digitala
utvecklingen inom parkering. Vi har uppgraderat vårt terminalerbjudande till färgskärm och inom kort lanserar vi pekskärmslösningar. Vi har för det kommande året säkrat en strategisk order till Stockholm Trafikkontor för den senare som redan från början är integrerad med bolagets lösning för mobila betalningar.

Uppgraderingar har svarat för den största försäljnings­ökningen och området drivs av nya regelverk runt kort­betalningar samt nya innovativa lösningar. Här drar vi nytta av den höga kvalitet våra produkter har, ofta uppgraderas terminaler som har varit i drift mellan 5 och 10 år. Ett exempel är Calgary Parking Authority, Kanada, som tillsammans med Cale implementerade den första parkeringsoperationen baserad på bilens registreringsnummer, online-integrationer samt en helt automatiserad övervakning och bötfällning.

Den pågående digitaliseringen innebär en struktur­omvandling inom nästan alla samhällsområden. Cale har en central position inom denna omvandling genom en mera transparent satsning på funktionella samhällen där våra lösningar bidrar till en ökad rörlighet och ett bättre flöde i städer, avslutar Anton Kaya.

Anton Kaya

VD Cale Access AB

CALE GROUP AB

Cale-gruppen förbättrar och utvecklar mobiliteten i städer genom innovativa lösningar för parkering.
Detta har man gjort sedan starten år 1955 och 61 år senare är Cale ett globalt och världsledande varumärke med dotterbolag, distributörer och kunder över hela världen. Bolagets huvudkontor är placerat i Sverige med dotterbolag i Danmark, Frankrike, Holland,
Italien, Kanada, Malaysia, Norge, Storbritannien,
Spanien, Tyskland och USA.

Cales produkter och tjänster riktar sig mot städer, parkeringsupplåtare och konsumenter där parkeringsautomater, mobilapplikationer, tillståndslösningar, system för övervakning och bötfällning samt transaktionshantering erbjuds i ett integrerat system. Cale har funnits i Mellby Gård-sfären sedan 1997 – ursprungligen som en del av Bewator. 2004 delades divisionerna Bewator och Cale upp i två separata bolag, varefter Cale i slutet av 2004 helt övergick i Mellby Gårds ägo.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka