Cale Access AB

SMART PARKERING SÄTTER STÄDERNA I RÖRELSE

Världens städer fortsätter att växa, och därmed behovet av innovativa parkeringslösningar. För den världsledande svenska leverantören Cale Access AB innebar verksamhetsåret en ökad orderingång och förbättrad lönsamhet. ”Detta visar att vår produktutveckling och våra etableringar på nya marknader tas väl emot av våra kunder”, säger Anton Kaya, vd och koncernchef för Calegruppen.

Cale Access startade sin verksamhet i Sverige redan 1955 med tillverkning av parkeringsmätare. Idag har man vuxit till ett världsledande varumärke inom innovativa parkeringslösningar med dotterbolag, distributörer och kunder världen över.

Verksamhetsåret 2016/17 var ett bra år för koncernen som helhet.

– Vi har en positiv tillväxt på flertalet områden med fortsatt all time high på orderingången för automater och uppgraderingslösningar. Calegruppen levererade ett starkt rörelseresultat och förbättrade den övergripande lönsamheten, säger Anton Kaya, vd och koncernchef för Calegruppen.

Innovation och förståelse för samhället och människornas föränderliga behov är nyckeln i verksamheten. Under året lanserades den solcellsdrivna p-automaten Compact Touch med pekskärm. Istället för pappersbiljetter har man också utvecklat lösningar i form av digitala biljetter och kvitton via SMS eller e-mail.

– Vi anpassar oss ständigt till människors beteenden och vanor där egen teknik används i allt större utsträckning. Vi gör detta genom att fortsätta utveckla produkter och tjänster inom mobilparkering och digital tillståndshantering, förklarar Anton Kaya.

Cale har även tagit fram appen WayToPark som bland annat påminner om sluttid och gör det möjligt att förlänga parkeringstiden. 2018 kommer Stockholm att ha närmare tusen Compact Touch-automater i drift med WayToPark i hela staden. Konceptet har redan spridit sig internationellt tack vare den innovationsnivå och hållbarhet som Cale kan erbjuda.

– Med bolag i 12 länder bistår vi med försäljning, service och support samtidigt som vi får viktig marknadskännedom. De lokala marknaderna har olika förutsättningar och krav, berättar Anton Kaya.

Under året har Cale implementerat ett stort projekt för Oslo kommun med digitala parkeringstillstånd. Gruppens yngsta dotterbolag, Cale Malaysia, har etablerat sig som marknadsledande i Malaysia och Indonesien med flera större installationer. Inför det nya verksamhetsåret har man även säkrat en strategiskt viktig order till Moskva, en marknad som man bedömer har stor potential.

– Vår mobilbetalplattform finns nu tillgänglig i Asien, Europa och Nordamerika. Vi har en tydlig differentiering gentemot våra konkurrenter som i de flesta fall inte kan erbjuda samma bredd och flexibilitet, säger Anton Kaya.

Anton Kaya spår en snabbt ökande grad av automatisering under de närmaste åren där enkelhet och säkerhet är nyckelkomponenter.

– Framtidens städer kommer att vara smarta och behöver innovativa lösningar för parkering. Med fokus på att förbättra trafikflöden i en bransch som traditionellt förknippas med stillastående bilar står Cale väl rustat, säger Anton Kaya.

Anton Kaya

Vd Cale Access AB

CALE GROUP AB

Cale Access AB är ett svenskt företag grundat 1955 och en världsledande leverantör av innovativa parkeringslösningar.

Cale erbjuder integrerade system för parkeringsautomater, mobilapplikationer, tillståndslösningar, system för övervakning och bötfällning samt transaktionshantering.

Företagets produkter och tjänster riktar sig både mot städer och parkeringsupplåtare samt konsumenter.

Bolagets huvudkontor är placerat i Sverige med dotterbolag i Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Kanada, Malaysia, Norge, Storbritannien, Spanien, Tyskland och USA.

Cale har funnits i Mellby Gård-sfären sedan 1997.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka