BM Agri

NYSTART MED UTMANINGAR

BM Agri är en grossist av spannmål, oljeväxter och gödning. Som privatägt bolag är det en utmanare på en marknad som domineras av medlemsägda kooperativ. Under året som gick fick bolaget både en ny delägare och en ny VD i Johan Andersson. Hans uppgift är att ta BM Agri till nästa nivå. Men så kom sommartorkan 2018.

BM Agri grundades för cirka 15 år sedan av Mats och Britt- Marie Eriksson. Mellby Gård kom in 2011 genom förvärv av en minoritetspost medan familjen Eriksson hade en majoritetspost på över 50 procent. Under fjolåret öppnades dock möjligheten att göra en stjärnrekrytering av Johan Andersson som har omfattande erfarenhet av jordbruksaffärer från tunga chefsposter från bland annat Scan, Danish Crown och Lantmännen. Rekryteringen innebar att Johan Andersson förvärvade 15 procent av aktierna varvid de båda andra ägarna minskade sina innehav. Familjen Eriksson minskade till 49 procent och Mellby Gård till 33 procent. Ingen enskild ägare har därmed egen majoritet i bolaget.

”Jag kan ju den här branschen och är övertygad om att BM Agri har en fin framtid. Efter många år som anställd är jag glad över att få möjlighet att också vara delägare”, säger Johan Andersson.

BM Agri handlar med främst vete, maltkorn och raps genom att köpa in från lantbrukare runt om i hela Sverige. Bolaget har mycket små egna lager och hämtar istället direkt vid gårdarna. Det medger en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet. De största enskilda kunderna är Viking Malt, som är en av världens ledande leverantörer av malt till ölbryggerier, Absolut Vodka samt olje- och fettföretaget AAK. En stor andel går även på export.

Därutöver är BM Agri en återförsäljare av gödsel där man köper in från bland andra norska Yara och säljer till svenska lantbruk.

”Våra konkurrensfördelar är bland annat att vi inte har någon anledning att pressa priset mot lantbrukarna när det gäller spannmål eftersom vi inte köper in själva för egen förädling. Dessutom kan vi som ett mindre bolag ha en personlig och bra kontakt med de som säljer till oss och ge dem smidig och snabbfotad service”, säger Johan Andersson.

Han påpekar att en nyckel till den här branschen är att ha god tillgång till hamnar eftersom spannmål i större mängder fraktas med båt, främst vid export. BM Agri har ett väl utvecklat nät av hamnfaciliteter via hyreskontrakt.

”Vi har förhållandevis små volymer jämfört med till exempel Lantmännen, men vi har högst exportandel av de företag som verkar i Sverige. När vi till exempel ska fylla en båt med 3 000 ton kör 80 lastbilar samtidigt och hämtar spannmålet direkt vid gårdarna runt om i Sverige”, säger han.

2017 blev ett år då lönsamheten återställdes efter ett tufft 2016 då ett lager av gödsel fick skrivas ned på grund av prisfall och att flera bolag inom Lantmännen slutade köpa spannmål på den öppna marknaden för att istället köpa internt inom den egna kooperationen.

Johan Andersson tillträdde i maj 2018, samtidigt som solen parkerade över Sverige. Sommarens torka går till historien som den värsta i Götaland och Svealand sedan SMHI började mäta på 1700-talet. Det kommer att påverka verksamheten med minskade volymer och försämrade kvaliteter i kommande räkenskaper.

”Vi lider med lantbrukarna som fått en halverad skörd till sämre kvalitet. Många har inte kunnat leverera det de sedan tidigare sålt på termin. Därmed har vi tvingats gå ur tidigare ingångna affärer vilket pressat lönsamheten både för oss och våra odlare”, säger Johan Andersson.

Johan Andersson tar alltså över ett företag som har gott om utmaningar. Trots det ser han framtiden an med tillförsikt:

”Vi ska titta på hur vi kan utveckla affären med fler produkter. Dessutom är det viktigt att vi tar nya steg i digitaliseringen”, säger han och fortsätter:

”Med min bakgrund från organisationer med tusentals anställda är det ovant men samtidigt spännande att jobba i ett litet företag som utmanar marknaden. Ur det perspektivet är det viktigt för mig att det finns långsiktiga ägare med styrka och stabilitet.”

– Per-Arne Gustavsson, VD

BM Agri är ett handelsbolag med fokus på spannmål, oljeväxter och gödsel. BM Agri arbetar även med prissäkringar via olika råvarubörser och tillhandahåller marknadsinformation till de svenska odlarna. BM Agri verkar över hela Sverige med bondenytta i fokus genom kostnadseffektivitet och en nära relation till odlare och kunder.

BM Agri är en del av Mellby Gård sedan 2011. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Erik Andersson.

Ordförande: Thomas Svensson
Huvudkontor: Skara
Omsättning 2017/2018: 469 MSEK
Antal anställda: 6
Antal ton sålt spannmål 2017/2018: 200 000 ton

Börja skriva och tryck på Enter för att söka