BM Agri AB

Kreativa nischer ger framgång

Det gångna verksamhetsåret har varit ett år som inte liknat något tidigare. Gamla ”sanningar” gällde inte under 2015, säger Matilda von Rosen som är vd på BM Agri. Normalt sett stiger priserna successivt efter skörden och det brukar löna sig för producenterna att lagra spannmålet för att sälja det senare. Efter skörden 2015 började priserna att stiga, för att sedan börja vända neråt i början av november.
Anledningen var främst att det blev riktigt stora skördar i såväl Sverige som utomlands. Dessutom uppstod inte heller någon skördemässig ”katastrof ” någonstans.
Totalt sett producerar vi i Sverige mer spannmål än vad vi förbrukar, och därför måste delar av vår skörd ut på den internationella marknaden. Spannmålspriserna hänger också ihop med vad priserna är på andra råvaror. Till exempel är etanol inte lika attraktivt när oljepriserna är låga. Detta leder till minskad tillverkning av etanol, vilket i sin tur innebär minskad konkurrens om spannmålen till den industrin.
Vi har under året på allvar kommit igång med att exportera spannmål med båt. Till exempel har vi verkligen ökat kvantiteterna när det gäller maltkorn. Detta är extra roligt då maltkorn är en av de svårare grödorna att handla med då det är många kvalitetsparametrar som måste uppfyllas. Som kuriosa kan nämnas att BM Agri under skörden 2015 sålt maltkorn som räcker till att producera 639 miljoner halvliters starköl.
Under året har vi även startat upp verksamhet från nya hamnar, ett exempel är Västerås där vi också skaffat lagerlokaler i anslutning till hamnen. Runt Västerås finns inte så mycket kvarnar och andra förbrukare av spannmål, därför är det ett mycket bra läge för exportverksamhet.
Vår verksamhet med gödsel har expanderat kraftigt under året. Framförallt beror det på att vi har engagerat Harald Åkesson, en verklig specialist på området. Det har bland annat lett till att vi i år börjat importera gödsel i bulk, och säckat upp i Sverige.
När det gäller framtiden håller vi på med en rad spännande projekt. Vi är den udda fågeln och sticker ut från övriga företag i branschen. Vi försöker tänka lite extra kreativt och har spännande saker på gång som vi räknar med att sjösätta under hösten 2016.

Matilda Von Rosen

VD BM Agri AB

BM Agri AB

BM Agri grundades år 2003, och är en uppstickare i spannmåls- och oljeväxtmarknaden. Genom att inte äga och förvalta egna siloanläggningar, utan att vid behov hyra in sig på rätt plats vid rätt tillfälle, skapas
en flexibilitet och snabbhet som man drar nytta av.
På detta sätt kan BM Agri agera över alla, ur odlings­aspekter, intressanta områden i Sverige.
Den största delen av BM Agris leverantörer är större
lantbrukare med egen tork och lagringskapacitet på gården. Genom ett nära samarbete med odlarna levereras det mesta av den omsatta spannmålen direkt ifrån odlarens gård till den förbrukande industrin eller exportbåten. Genom att spannmålen inte mellanlagras eller hanteras, så kan BM Agri ofta betala ett konkurrenskraftigt pris.
BM Agri handlar även med konstgödsel, som man
säljer till odlarna. Gödseln köps dels in i Sverige, och dels genom egen import.
BM Agri vill även fortsättningsvis verka för att genom nya innovativa sätt bli en konkurrenskraftig och pålitlig affärspartner inom de tre segmenten spannmål, oljeväxter och gödsel.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka