BM Agri AB

BONDENYTTA – PÅ RIKTIGT!

BM Agri har i snart 15 år varit en utmanare inom handeln med spannmål och oljeväxter genom innovation och nytänkande. ”Siffrorna för verksamhetsåret 2016/17 visar att vår litenhet och flexibilitet kan ge resultat och löna sig väl i längden”, säger Matilda von Rosen, vd på BM Agri.

BM Agri är något av en ”disruptor” i en bransch som i många avseenden kan kallas konservativ. Genom att inte äga och förvalta egna siloanläggningar, utan att vid behov hyra in sig på rätt plats vid rätt tillfälle, skapas en flexibilitet och snabbhet som man drar stor nytta av.

– Vi fokuserar hela tiden på att göra saker så smart och effektivt som möjligt, utan krånglig administration. Då vi varken äger siloanläggningar eller spannmålsförbrukande industrier sitter vi inte på flera stolar, och kan alltid agera utifrån vad som är bäst för våra leverantörer, säger Matilda von Rosen, vd på BM Agri.

Den största delen av BM Agris leverantörer är större lantbrukare med egen tork och lagringskapacitet på gården. Genom ett nära samarbete med odlarna levereras det mesta av den omsatta spannmålen direkt från odlarens gård till den förbrukande industrin eller exportbåten. Kombinationen av att spannmålen inte mellanlagras eller hanteras och den unika, interna kostnadseffektiviteten innebär att BM Agri ofta betala ett konkurrenskraftigt pris.

Verksamhetsåret 2016/17 var ett bra år med stora framgångar på exportmarknaden. Under året har trafiken gått tät från hamnarna i bland annat Västerås och Mälardalen samt Trelleborg till länderna kring Östersjön.

– I Sverige produceras för närvarande mer spannmål än vi förbrukar, därför behöver vi exportera. För oss på BM Agri har det gångna verksamhetsåret varit ett fantastiskt år vad gäller export. Vi har aldrig tidigare lastat så många båtar med olika grödor som gått på export, säger Matilda von Rosen.

Främst är det exporten av maltkorn som ökat. För skörden 2016 var exportandelen 42 procent av den totala volymen, vilket kan jämföras med 29 procent året innan.

Skörden 2016 var tämligen god globalt sett och lagren på marknaden är stora, vilket inte inneburit något prisrally för den svenska spannmålen.

– Runt om Östersjön fortsätter strukturutvecklingen i spannmålshandlarledet. De större aktörerna köper upp de mindre, något som gör att det har blivit tuffare att verka i vår bransch. Samtidigt ger det oss som liten aktör nya möjligheter att dra nytta av fördelarna med att vara en nischad, flexibel och snabb organisation, säger Matilda von Rosen.

De tre största kunderna i Sverige är AarhusKarlshamn (AAK), Absolut Vodka och Viking Malt. Till AAK i Karlshamn säljer man raps under hela året. Till Absolut Vodka i Åhus säljs vete som används i deras sprittillverkning. Till Viking Malt i Halmstad, Sveriges enda mälteri av storlek, säljs maltkorn.

– Som kuriosa kan nämnas att BM Agri under det gångna året sålt maltkorn som räcker till att producera 756 miljoner halvliters starköl, säger Matilda von Rosen.

Satsningen på gödsel fick sig en ordentlig törn förra året, då man vid övergången in till det nya gödselåret hade all­deles för stora lager, jämfört med ett normalt år.

– Dessutom fick vi skriva ner varje inlagrat ton med ett fyra gånger större belopp än under ett normalt år. Något som vi naturligtvis fick lida för rent resultatmässigt. Vi har därför i år varit betydligt försiktigare i vår inköpsstrategi kring gödseln, säger Matilda von Rosen.

Matilda von Rosen ser positivt på framtiden för BM Agri.

– Vår flexibilitet, kostnadseffektivitet och vår nischstrategi i denna bransch kommer att löna sig i det långa loppet. BM Agri är ”Bondenytta – På riktigt!”.

Matilda von Rosen

Vd BM Agri AB

BM Agri AB

BM Agri är ett handelsföretag med fokus på spannmål, oljeväxter och gödsel. BM Agri arbetar även med prissäkringar via olika börser och tillhandahåller marknadsinformation till de svenska odlarna.

BM Agri verkar över hela Sverige, och mottot är att genom att verka annorlunda och kostnadseffektivt samt på nya innovativa sätt kunna bidra inom konceptet ”Bondenytta – På riktigt!”.

BM Agri handlar även med konstgödsel, som man säljer till odlarna. Gödseln köps dels in i Sverige, dels genom egen import.

Bolaget grundades 2003 av Mats och Britt-Marie Eriksson.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka