Älvsbyhus AB

EN NY GENERATION AV SVERIGES POPULÄRASTE SMÅHUS

Älvsbyhus fortsätter att växa på en stark marknad. ”Vi levererade 100 fler hus än under fjolåret, vi ökar vår marknadsandel och för 18:e året i följd är vi Sveriges största småhustillverkare”, säger Kent Johansson, vd på Älvsbyhus AB.

Företaget har investerat drygt 50 miljoner kronor i sina fyra fabriker för att kunna bygga en ny generation Älvsbyhus.

– Vi har tagit fram en helt ny energibesparande väggkonstruktion och presenterat 11 nya husmodeller för den svenska marknaden och fler är på väg. Det är en del av vår långsiktiga satsning med en uttalad ambition att fortsätta växa på den nordiska marknaden.

Omsättningen har ökat till närmare 1,3 miljarder, vilket är en ökning på 18 procent jämfört med föregående år, och rörelseresultatet landade på 288 miljoner. Kent Johanson är nöjd med siffrorna.

– Det är fabriken i Älvsbyn som svarat för den största produktionsökningen under 2016 och innan årsskiftet står samtliga produktionsanläggningar klara att producera hus enligt vårt nya koncept – Framtidshusen!

Med det absolut senaste inom maskinteknik räknar man på sikt med en ökad produktionstakt.

– Till en början kommer det naturligtvis att ta lite längre tid innan allt är intrimmat och alla är inkörda på det nya sättet att arbeta. Vi räknar med ett produktionsbortfall på cirka 100 hus under innevarande år.

Kent Johansson bedömer Sverige som en fortsatt bra marknad och ser tecken på att även den finska marknaden har börjat öka.

– Hittills är det främst flerbostadshusen som står för den större delen av uppgången, men vi räknar med att det följer efter på småhussidan. I Norge är marknaden stabil och det finns en kaka på cirka 7 000 hus att slåss om.

Under året har man sett över hela marknadsföringen och presenterat en ny modernare webbplats. Koncernen har vuxit med ett markbolag och träffat ramavtal med LKAB om stadsomvandlingen i Malmfälten där närmare 700 hus ska ersättas inom 10 år. Det har redan börjat resultera i husleveranser med förväntan om att vara med på många fler.

Trots goda utsikter bedömer Kent Johanson 2017 som ett mellanår.

– Visserligen räknar vi med att den goda konjunkturen kan fortsätta, men samtidigt märker vi av en avmattning på den svenska marknaden till följd av förslag om ytterligare åtstramningar kring bostadsfinansieringen. Det ger en avvaktande reaktion bland de som vill bygga.

Han påpekar också att ombyggnationen av de fyra fabrikerna och tiden det tar att ställa om gör att man inte kan leverera i den takt som man hade under tidigare år. Men självförtroende och framåtanda råder det ingen brist på.

– Vi kommer att fortsätta investera i utveckling och även presentera flera nyheter på produktsidan, understryker Kent Johansson. Det känns naturligtvis oerhört positivt att det arbetet kan ske parallellt med att vi går starkt framåt både i omsättning och marknadsandelar.

Kent Johansson

Vd Älvsbyhus AB

ÄLVSBYHUS AB

Älvsbyhus affärsidé är att utveckla, sälja och tillverka attraktiva, färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det innebär att man står för hela bygget från grunden till inflyttningsfärdigt hus. Detta klarar man genom att ha både egen personal och en fast stab av entreprenörer. Älvsbyhus har alltid haft eget sågverk vilket innebär att man är självförsörjande på det mesta virket. Företagets marknad finns i Sverige, Finland och Norge med ett fyrtiotal återförsäljare i de tre länderna. Som enskilt varumärke torde Älvsbyhus vara störst i Skandinavien med en produktionstakt på drygt 900 hus 2016.

Älvsbyhus är ett familjeföretag som grundades 1944 av Göran Johansson (farfar till dagens vd Kent Johansson) och dennes bäste vän Gunnar Johansson. Från början var det en ren snickerirörelse, men 1960 startade den husproduktion som bedrivs än idag. Företaget ägs sedan mitten av 1990-talet via bolag till lika delar av familjerna Johansson och Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka