Älvsbyhus AB

ÄLVSBYHUS SIKTAR PÅ FÖRDUBBLING

Det totala byggandet i Sverige har tagit fart och det är flerfamiljssegmentet som ökar mest, medan ökningen är något mindre i vårt segment småhus säger Kent Johansson, vd på Älvsbyhus. Vid halvårsskiftet i år är orderingången inte riktigt lika bra som i fjol. Trots något minskad marknadsandel i år behåller vi fortsatt titeln ”Störst i Sverige”.

För att i framtiden kunna ta del av det ökande byggandet har vi tagit bort en begränsning i vår affärsidé som säger att vi bygger 1–1,5 plans hus. Det betyder att det i framtiden blir möjligt för oss att även bygga på höjden.

Vi håller på att ta fram helt nya husmodeller till våra tre
marknader, Sverige, Norge och Finland. Det är framtida energi­krav som driver oss, trots att ingenting ännu är fastställt vad som kommer att gälla framöver. Vi måste pro­aktivt ta fram nya lösningar för att ytterligare förbättra våra redan mycket energisnåla hus. Det innebär att vi samtidigt tittar över arkitektur och planlösningar och tar fram helt nya husmodeller.

Från och med augusti 2017 levererar vi NNE-hus, vilket betyder ”nära-noll-energihus”. Estetiskt blir skillnaden marginell men de kommer att dra mindre energi. Något som på årsbasis kan spara några 100 kilowatt timmar framförallt för att väggarna är 10 cm tjockare.

Detta betyder att vi måste bygga om alla våra fabriker och byta ut de maskiner som bygger våra ytterväggar. Det är en investering på närmare 50 miljoner totalt som kommer att påbörjas i början av 2017.

Under 2015 byggde vi drygt 800 hus och under 2016 räknar vi med att det blir minst 900 nya hem som lämnar fabrikerna.

2017 kommer troligtvis att bli ett mellanår produktions-
mässigt eftersom anläggningarna byggs om och måste trim-mas in. Dessutom måste en rad nya arbetsmoment läras in.

Det finns ett uppdämt behov av villor i Sverige som gör att vi räknar med en fortsatt efterfrågan ett antal år framåt. Vi hoppas att marknaden i Finland kommer igång och att vi får lite draghjälp därifrån. Vi har börjat skönja en ljusning
men det går fortfarande trögt. För Norges del går det ungefär som tidigare, trots att marknaden minskat något, avslutar Kent Johansson.

Kent Johansson

VD Älvsbyhus AB

ÄLVSBYHUS AB

Älvsbyhus AB:s affärsidé är att utveckla, sälja och tillverka attraktiva, färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens lägsta pris. Det innebär att man står för hela bygget från grunden till inflyttningsfärdigt hus. Detta klarar man genom att ha både egen personal och en fast stab av entreprenörer. Älvsbyhus har alltid haft eget sågverk vilket innebär att man är självförsörjande på det mesta. Företagets marknad finns i Sverige, Finland och Norge med ett fyrtiotal återförsäljare i de tre länderna. Som enskilt varumärke torde Älvsbyhus vara störst i Skandinavien med en produktionstakt på ca 800 hus 2015.

Älvsbyhus är ett familjeföretag som grundades 1944 av Göran Johansson (farfar till dagens vd Kent Johansson) och dennes bäste vän Gunnar Johansson. Från början var det en ren snickerirörelse, men 1960 startade den husproduktion som bedrivs än idag. Företaget ägs sedan mitten av 1990-talet via bolag till lika delar av familjerna Johansson och Andersson, det vill säga för familjen Anderssons del Mellby Gård.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka